Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Csendes nap az apai reform tus gy lekezetben
[*~ alt *]

Csendes nap az apai reform tus gy lekezetben

Vas rnap d lut n sokan sszegy lt nk dr ga templomunkban. Vend gek rkeztek hozz nk, hogy vil gosabb tegy k a b jt l nyeg t s r m s meg l s t.

Ig t hirdetett Balvinszky S ndor k rh zlelk sz az Ef zusi lev l 5. fejezet nek 8-20 versei alapj n.

“Mert egykor a s t ts g voltatok, most azonban vil goss g vagytok az Asrban: ljetek gy, mint a vil goss g gyermekei. A vil goss g gy m lcse ugyanis csupa j s g, igazs g s egyeness g. t lj tek meg teh t, mi az, ami kedves az Asrnak, s ne vegyetek r szt a s t ts g haszontalan cselekedeteiben, hanem ink bb leplezz tek le ezeket……mindaz,amit a vil goss g leleplez,nyilv nval v lesz. Mert minden, ami nyilv nval v lett, az vil goss g.”

A b jt csod latos cselekm nysorozat, amely Istent l indul a mi jobb t tel nk miatt. Isten az, Aki benn nket megfed, kip tol, kikalap l, tesz cselekedeteinkhez valami j t. Vigy zz arra, hogy ki tudjon eg sz teni. B jtben szorosabb a kapcsolatunk Istennel, s t bbsz r tessz k fel a k rd st:

“J gyermekei vagyunk-e?”

Nagy aj nd k, hogy Isten fed meg. Tudjuk ezt elfogadni T le s m sokat is er s teni. Sok hasznos tan csot helyezett sz v nkre az Ige:

– vigy zzunk, hogyan l nk

– ne legy nk meggondolatlanok

– rts k meg, mi az AsR akarata

– telj nk meg L lekkel

– egym snak mondjunk dics reteket, zsolt rokat, lelki nekeket

– adjunk h l t Istennek, az Aty nak, mindenkor, minden rt, a mi Urunk, J zus Krisztus nev ben.

Nagy Erika lelkip sztorn , misszi i el ad , A b jt c m el ad s ban a k vetkez gondolatokra ir ny totta a figyelm nket:

  • helyesen b jt lj nk, s t eg sz let nk legyen b jt, hogy kedvesek legy nk Isten el tt

– figyelj nk Istenre, res ts k meg magunkat, al zkodjunk meg l lekben

– b jt nk legyen nk nt v llalt, nem er ltetett, nem farizeusi

– keress k Istent im ban, b jt l sben, megal zkodva, hogy helyre lljon az eredeti rend test s l lek k z tt.

R gen Isten t rv nyei tartott k kord ban a v lasztott n pet. Ezeket M zes 3000 vvel ezel tt elmondta az n p nek, hogy eg szs gesen lhessenek. Nem kellett magyar zni, elfogadt k Isten tilt sait a k l nb z lelmiszerek fogyaszt s val kapcsolatban. Ezek az el r sok nem b jt t jelentettek, ezek mellett kellett a lemond s, megvonni azt, amiben a test gy ny rk dik.

J zus az let r l is le tudott mondani, hogy mi lhess nk. Vannak id k, amelyeket oda kell szentelni, hogy letet nyerhess nk. Ilyen ldott id e b jti id szak.

Gy lekezeti h zunkban ker lt sor a kiscsoportos besz lget sekre. N gy csoportba oszolva a k vetkez t m kr l besz lgett nk:

1. Gyermekkori helyes t pl lkoz s

2. Eg szs ges t pl lkoz s-vitaminegyens ly

3. M regtelen t s

4. Gy gyn v nyek

Majd minden csoport felel se r viden sszefoglalva, hangosan elmondta a megbesz ltek l nyeg t. gy mindenki gazdagodott fontos tudnival kkal. K zben Kiss Szabolcs tiszteletes urunk feljegyezte egy k zponti t bl ra, v zlatosan, a n gy csoport meg llap t sait. Balvinszky S ndor lelkip sztor levonta a k vetkeztet seket a csoportok munk j val, s kellemes megel ged ssel k sz nte meg a jelenlev k figyelm t, akt v r szv tel t.

Szeretetvend gs g z rta a csendes napot, majd k nyveket lehetett v s rolni testi-lelki p l sre. J lehet s g volt adom nyokat felaj nlani a k rh z-misszi ra is. Senki nem sietett haza, nem rz kelte az id m l s t. M g sok ig maradtak a h vek kisebb-nagyobb csoportokban j z en elbesz lgetve. Mindenkiben meg rlel d tt a v gy egy jabb csendes nap ut n.

ldja meg az Asr mindazok let t, akik idej ket, erej ket, tehets g ket, szervez k szs g ket ide sz nt k!

H dolat, im dat, dics ret illesse mennyei, des Aty nk szent nev t most s r kk n- r kk !

A besz mol szerz je: N gr di Aranka

K pek: K nya Istv n

Szóljon hozzá