Kezdőlap / Református hírek (oldal 30)

Református hírek

A Harangszó áprilisi első számából

A Fekete-Körös völgye tájegységként első néprajzi kutatója, Györffy István tanulmánysorozata óta szerepel a magyar néprajzi irodalomban. A lap címoldalán Dukrét Géza A Fekete-Körös völgyi magyarság című Györffy-kötetet ismerteti. A segítségnyújtás és elfogadás áldásai – ezzel a címmel jegyzi vezércikkét Csűry ...

Olvassa tovább »

A Harangszó missziói iratterjesztése

Szerkesztőségünk, missziói vállalásként, immáron bő egy éve, 2010 márciusától küldi a Harangszó lapszámait egyházkerületünk nyugalmazott lelkipásztorainak; így tisztelegve az anyaszentegyházban végzett szolgálatuk előtt. Kérjük mindazokat a ny. lelkipásztorokat, akik valamilyen oknál fogva nem kapják a lapot, jelezzék Babes Ardai Erika ...

Olvassa tovább »

Újra kitavaszodott Gencsen

Forrás: Harangszó Március elejétől új lelkipásztor érkezett Gencsre Gál Sándor személyében. A tiszteletes nős, két óvodáskorú gyermek édesapja. Nem kis kihívás elé nézett mikor úgy döntött, hogy itt folytatja szolgálatát. Hol szolgált eddig a tiszteletes úr? A teológiai tanulmányok után ...

Olvassa tovább »

90 év az Úr és az ifjúság szolgálatában

Az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) idén ünnepli fennállásának 90. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból szombaton, március 26-án délelõtt 10 órától ünnepélyes találkozóra kerül sor a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében, amelynek keretében dr. Buzogány Dezsõ egyetemi tanár, egyháztörténész elõadást, Varga László ...

Olvassa tovább »

Királyhágómellékiek jószolgálati útja a svájci HEKS segélyszervezetnél

  Közlemény Svájci jószolgálati körútjuk során Csűry István püspök és Antal Jánoselőadótanácsos a svájci protestáns egyházak segélyszervezetének (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz – HEKS) zürichi székhelyére is ellátogattak. A folyó év március 11-i látogatás aktualitását az adta, hogy Mathias Herrenlelkipásztor személyében ez évtől új területi ...

Olvassa tovább »

Jubileumi Rákóczi Évek – Záró Konferencia Nagykárolyban

A 2003. márciusában útjára indított „Jubileumi Rákóczi Évek” nevet viselő rendezvénysorozat záró konferenciájára 2011. március 19-én, szombaton került sor Nagykárolyban. Ft. Csűry István püspök nyitó áhítata A záró konferenciának a Nagykárolyi Református Esperesi Hivatal gyülekezőterme adott otthont. A konferenciát Ft. ...

Olvassa tovább »

Királyhágómellékiek Svájcban

Csűry István püspök Antal János előadótanácsos társaságában a Svájci Református Egyházszövetség berni székházában tett bemutatkozó látogatást március 10-én. Az egyházkerület küldöttségét munkatársai körében Gottfried Locher, az egyházszövetség elnöke fogadta. A Svájci Református Egyházszövetség huszonhat tagegyházat tömörít, és mintegy két és ...

Olvassa tovább »

A Harangszó márciusi második számából

Miért adjam a gyermekemet magyar iskolába? A címben feltett kérdést válaszolja meg írásában Varga László, a Harangszó címoldalán. Tavaszvárás címen jegyzi vezércikkét Sándor Lajos. „Bízvást hiszem, hogy Isten azért mutatja meg a nagy természet megújulását, hogy reméljem: van számunkra is ...

Olvassa tovább »

„Emlékezzünk azokra az ifjakra, akik legyőzték a sötétséget és a gonoszt!”

„Emlékezzünk azokra az ifjakra, akik legyőzték a sötétséget és a gonoszt!” Szatmárnémetiben az István-téri Petőfi szobornál tartottak ünnepi megemlékezést az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére március 15-én délután, 17 órai kezdettel. Az ünnepség a Szózat eléneklésével kezdődött, amelyet a Szatmári ...

Olvassa tovább »

Március 15

Forrás: Üzenet Március tizenötödike csak egy van, amely a szabadság örök jelképét jelenti a magyarság számára. És talán mégis kétféle lett belőle. Az egyik az, amit tanulunk, és tanítunk az iskolában. Ebbe benne van a márciusi ifjak hihetetlen lelkesedése, benne ...

Olvassa tovább »

Jubileumi évfolyamát ünnepli a Presbiter című lap

Forrás: Harangszó A Magyar Református Presbiteri Szövetség lapja, a Presbiter húsz éves. A most megjelenő ez évi első számban a felelős szerkesztő, Dr. Békefy Lajos bejelenti: a 20. évfolyam minden számát jubileumi ünnepi számmá nyilvánították. Az ünnepi évfordulóhoz illő külső ...

Olvassa tovább »

150 ÉVE SZÜLETETT GRÓF TISZA ISTVÁN MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKE, A NAGYSZALONTAI EGYHÁZMEGYE GONDNOKA

Forrás: Harangszó Ifjúsága és Házassága 1861. április 22-én született Pesten. Édesapja Tisza Kálmán, aki 1875-1890 között szintén Magyarország miniszterelnöke. Édesanyja, Gróf Degenfeld Schemburg Ilona. A debreceni református gimnáziumban érettségizett. Berlinben és Heidelbergben jogi és közgazdasági tanulmányokat folytatott sikerrel. Budapesten az ...

Olvassa tovább »

Új hullámokon a kolozsvári Agnus Rádió

Forrás: Parókia.hu Növelte hallgatottságát az Agnus Rádió az éterben és az interneten egyaránt. A református adó rövidesen egy sepsiszentgyörgyi kereskedelmi rádió műsorán is hallható lesz. Nyolc éve sugároz Kolozsvárott és húsz kilométeres körzetében a térség egyetlen magyar nyelvű rádiója. Az ...

Olvassa tovább »