Kezdőlap / Ökumené (oldal 3)

Ökumené

Százöt éve piros-fehér-zöldben

Ötéves volt, amikor elkezdődött az első világháború, tizenegyedik évét épp csak betöltötte a trianoni békediktátum idején, nemrég pedig százötödik esztendejét töltötte be özv. Albisi Pánczél születetett Horsetzky Anna. Ezzel, minden valószínűséggel, ő a legidősebb szatmárnémeti lakos. 1909. május 29. született ...

Olvassa tovább »

Közlemény a Kárpátaljai Református Egyházkerület mellett

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület hívő népe nevében imádságos lélekkel állunk a Kárpátaljai Református Egyházkerület tagjai, valamint minden Ukrajnában élő magyar és békességet óhajtó más nemzetiségű testvérünk mellé. Az Ukrajnában fellángolt feszültség nyugtalanságot okoz a mi köreinkben is, hogyne jelentene ez ...

Olvassa tovább »

Rövid Terápiás Program – 2014. február 10–21 – Segítségszenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak 2014. február 10-21. között. Várjuk azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, nikotin-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határidő: február 3. Tudnivalók a résztvevők számára: A program szenvedélybetegeknek és ...

Olvassa tovább »

Átléptem a Rubicont (A gondolattól a döntésig)

Pálffy Tamás Szabolcs Szatmárnémetiben élő unitárius lelkész kiadta első verseskönyvét (ebook). A formai szempontból többségben szonetteket tartalmazó könyv címe Átléptem a Rubicont (A gondolattól a döntésig). Pálffy  unitárius lelkészként szolgált 2002. szeptember 1-től Maros megyében, Marosszentgyörgy községben és Szászrégen városban ...

Olvassa tovább »

Az egyház közösség és bástya

Forrás: http://reformatus.hu/ Áder János magyar köztársasági elnök december 10-én a Sándor-palotában fogadta a határon túli magyar egyházi vezetőket. „Az egyház mindig közösség és bástya, megtartó hely és menedék, ismeret és tapasztalat, segítő kéz és oltalom, és még inkább az a határon ...

Olvassa tovább »

CSALÁDTERAPEUTA és CSALÁDKONZULENS képzés

Indul a Magyar Családterápiás Egyesület 4. akkreditált CSALÁDTERAPEUTA és CSALÁDKONZULENS képzése, amely kiegészül ökumenikus szemléletű család-lelkigondozói ismeretek átadásával A KÉPZÉS SZÜKSÉGESSÉGE Növekvő igény a szociális ellátásban… Az eddigi három, Debrecenben és Nagyváradon folytatott családterápiás és családterápiás – család-lelkigondozó képzés után ...

Olvassa tovább »

M E G H Í V Ó – Ady-megemlékezés

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület  és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör, Nagykároly és Tasnád RMDSZ- szervezeteivel, Adyfalva Református Gyülekezetével, valamint a Szatmár Megyei Múzeummal és a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Jósa András Múzeummal karöltve 2013 novemberében Ady Endre születésének ...

Olvassa tovább »

Unitáriusok találkoztak Szatmáron

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! (…) Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.” – hallgatták a 133. zsoltár verseit a Szatmárnémetiben szórványban élő unitáriusok és más felekezetű családtagok a Székelykeresztúrról (Hargita megye) ...

Olvassa tovább »

M E G H Í V Ó – Szilágyi Domokos költő születése 75-ik évfordulója alkalmából

Szeretettel hívjuk Önt, barátait és ismerőseit a Szilágyi Domokos költő születése 75-ik évfordulója alkalmából 2013. június  28-án és 29-én tartandó rendezvényeinkre: a szatmárnémeti irodalmi tanácskozásra és koszorúzásra, a batizi megemlékezésre, a nagysomkúti  istentiszteletre  és a magyarláposi   főhajtásra. P R O ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás: Ft. Mózes Árpád

Őszinte részvétünket fejezzük ki Ft. Mózes Árpád nyugalmazott evangélikus püspök családjának és egyházának. “Áldott az Úr, az én kõváram… Jóltevőm és megoltalmazóm, mentőváram és szabadítóm nékem; paizsom, és az, akiben én bízom.”  (Zsoltárok 144) A Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége. ...

Olvassa tovább »

Ökumenizmus

Az egyik nagynéném római katolikus apáca, angolkisasszony volt, anyai dédnagyapám pedig evangélikus, templomépítő lelkész. Gyakori a többfelekezetű család. Azt vallom, hogy csak akkor lesz valaki jobb keresztény, ha a saját meggyőződését bátran és nyugodt lelkiismerettel tudja képviselni, ugyanakkor tiszteletben tartja, ...

Olvassa tovább »