Kezdőlap / Nőszövetség (oldal 10)

Nőszövetség

Nőszövetségi körlevél

„ Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.” (Ésaiás 49,15) A feltámadott Úr Jézus Krisztus asszonyokat küld követségébe, hogy az élet örömhírével ébresszék a világot a halál ...

Olvassa tovább »

Nőszövetségi évforduló Ombodon

Az Ombodi Református Egyházközségben a Nőszövetség megalakulásának 20. évfordulóján április 22.-én ünnepséget tartottak. A nőszövetség tagjai istentisztelet után, megvendégelték a presbitériumot. A jó kedélyű együttlét során kihangsúlyozódott milyen nagy haszna van, ha az atyafiak egyet akarnak. A nőszövetség jelmondata a ...

Olvassa tovább »

Közös imádság a Nõi Világimanapon

Forrás: Hírlap A világon már 1887 óta tartják az asszonyok által kezdeményezett Világimanapot minden március elsõ péntekén csaknem 200 országban, hazánkban és a Kárpát-medence magyar ajkú keresztyénjei körében pedig 26 éve. A programot minden évben más ország asszonyai állítják össze, ...

Olvassa tovább »

Nagyböjti korházmisszió

Hála Istennek már szokássá vált a Szatmáron az, hogy néhány lelkes nőszövetségi tag és lelkipásztor meglátogatja urvacsorás ünnep környékén a korházban lévő betegeket. Hétfőn 14 órától az Új (Megyei) Korházban hirdettetett az evangélium. Egyedül Istené a dicsőség! (A képeken nincs ...

Olvassa tovább »

M E G H I V Ó – Ökumenikus Női Világimanap JUBILEUMI ünnepe

Szeretettel meghívjuk Egyházközségük nőtagjait az Ökumenikus Női Világimanap JUBILEUMI ünnepélyére, amelyet 2012. március 2-án du. 5 órakor a Szatmárnémeti Szamos-negyedi református templomban tartunk (Bethlen Gábor tér 1). Városunkban húsz évvel ezelőtt tartottuk az első világimanapot, amelyhez az évek során csatlakoztak ...

Olvassa tovább »

Felhívás korházmisszióra

Szeretettel várunk minden nőszövetségi tagot és lelkipásztort 2012. február 27-én, hétfőn, délután 14 órától, hogy meglátogassuk a Megyei (Új) Korházban betegeinket. Nagyböjt időszaka alkalmából. Érdeklődni lehet Nagy Erika missziói előadónál a következő telefonszámon: 0748-050-536 és emailen: refszatmar@freemail.hu

Olvassa tovább »

Karácsonyi örömhírt vihetünk a korházba

Szeretettel várunk minden nőszövetségi tagot és lelkipásztort 2011. december 13-án, kedden, délután 14 órától, hogy meglátogassuk a Városi (Régi) Korházban betegeinket, ezzel folytatva az elkezdett missziói munkát. Érdeklődni lehet Nagy Erika missziói előadónál a következő telefonszámon: 0748-050-536 és emailen: refszatmar@freemail.hu

Olvassa tovább »

Ébredésért, áldásért könyörögtek

Elek György Tegnap Kárpát–medencei imanapot tartottak a szatmárnémeti Szamos–negyedi református templomban. Az imanap idei programját a kárpátaljai nőszövetség állította össze. Mivel 2004–ben kudarcba fulladt a kettős állampolgárság megadásáért kiírt magyarországi népszavazás, 2006 decemberének első vasárnapjától kezdve, évente megrendezik a Kárpát-medencében ...

Olvassa tovább »

Körlevél nőszövetségeknek

„Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az Ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem,és bőséges nála a szabadítás ...

Olvassa tovább »

Kárpát-medencei imanap 2011. december 4. Kárpátalja

Püspöki köszöntés Az imádkozás lehetősége csodálatos kincs! Imádkozni lehet az élet minden helyzetében: hálaadással, magasztalással, könyörgéssel, bűnbánattal kegyelmet kérve önmagunknak és a ránk bízottaknak! A Kárpát-medencei imanap egy nagy közösséget, a református magyarságot mozgósítja, buzdítja, hívogatja imádkozásra. Nőszövetségi aktív tagok ...

Olvassa tovább »

Kárpát-medencei imanap 2011

A Kárpát-medencei református nőszövetségek december 4-én rendezik meg a már hagyományosnak számító imanapjukat. Az idei év liturgiáját a Kárpátaljai Nőszövetség állította össze. „Magyar népünk, nemzetünk legfájdalmasabb szenvedése éppen a szétszórtság, feldaraboltság. Ebben a szenvedésben az egyetlen gyógyulási lehetőség a közös ...

Olvassa tovább »

Advent elõtti beteglátogatás

Forrás: Hírlap Tegnap 14 órakor ismét kórházlátogatóba ment a Szatmári Református Egyházmegye küldöttsége. Az egyházmegye lelkipásztorai és nõszövetségi tagjai körülbelül egy éve kezdték missziós szolgálatukat, mely során több alkalommal is, ünnepek elõtt rendszeresen meglátogatták a 2-es Számú Megyei Kórházat, ismertebb ...

Olvassa tovább »

Advent a kórházban

Szeretettel várunk minden nőszövetségi tagot és lelkipásztort 2011. november 22-én, kedden, délután 14 órától, hogy ismét meglátogassuk a Megyei (Új) Kórházban betegeinket, ezzel folytatva az elkezdett missziói munkát és hirdetve az Eljövendőt! Jelentkezni lehet Nagy Erika missziói előadónál a következő ...

Olvassa tovább »