2011. október 11.

“Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Ő testéért, ami az egyház.” Kol 1:24 Pál apostol Krisztus egyházáért végzett szolgálata sohasem volt akadálymentes, soha nem tünt egyszerűnek vagy szenvedés nélkülinek. Pál most a börtönből ír, és elmondja, hogy örül a […]

Bővebben

2011. október 9.

„Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból.” Kol. 1,5 Olvasandó: Kol. 1, 1-8 Hálát adok értetek, örülök miattatok, büszke vagyok rátok – hangzik Pál apostol szava a kolossébeli gyülekezettel kapcsolatban. Szerte a világon híre van a Kolosséban élő keresztyének hittének, szeretetének […]

Bővebben

2011. október 8.

Napi igeszakasz: Gal. 6, 11-18 „Látjátok, mekkora betűkkel írok néktek a saját kezemmel! A kik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek.” (11-12. versek) Pál apostolnak, finoman fogalmazva, nehezére esett az írás. Most mégis tollat ragad, és vállalja ormótlan betűinek árulkodását hiányosságáról, hogy a levél […]

Bővebben

2011. október 6.

„De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” (Gal 5, 23) Gyümölcsöt nem lehet csinálni, a gyümölcs terem, minden fán olyan, amilyen a fa. Érdekes módon Pál apostol itt egyes számot használ: a lélek gyümölcse, nem gyümölcsei. Ez azt jelenti, hogy akinek a lelke gyümölcsöt terem, annak mind a kilencet […]

Bővebben

2011. október 5.

Gal 5,6 „Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit” Olvasandó Gal 5,1-15 Pál apostol folytatja a valódi szabadság gondolatát. Nem azért, mert a szabadság önmagában jó és szép, hanem mert a hívek Krisztusban szabadok. A galaták a körülmetélkedésben keresték életük javát, ezért az apostol […]

Bővebben

2011. október 4.

Szolga vagy szabados? Olvasandó: Galata 4, 21-31 „Mondjátok meg nékem, kik a törvény alatt akartok lenni: nem halljátok-é a törvényt? Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt; egyik a szolgálótól, és a másik a szabadostól. De a szolgálótól való test szerint született; a szabadostól való pedig az ígéret által.” (Gal 4,21-23) 1. Hágár, […]

Bővebben

2011. október 3.

Olvasandó: Gal 4,8-20 „Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek.” (Gal 4, 11) Az édesanya reggel elindítja gyermekét az iskolába: Vigyázz magadra! Féltelek! A családtag hosszú időre elutazik, mert kénytelen messze az otthontól a család számára megélhetést keresni. Ekkor is elhangzik: Féltelek! Amikor látod, hogy jó barátod rossz útra tér, próbálod figyelmeztetni, hogy saját magának tesz rosszat, […]

Bővebben