2011. május 11.

Zsolt 39, 2-5 „Mondám: nosza vigyázok útaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel; megzabolázom szájamat, a míg előttem van a hitetlen. Elnémultam, vesztegléssel hallgattam a jóról, de fájdalmam felzaklatódott. Fölhevült bennem az én szívem, gondolatomban tűz gerjede fel, így szólék azért az én nyelvemmel: Jelentsd meg Uram az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az? Hadd tudjam, hogy […]

Bővebben

2011. május 10.

38. zsoltár, 1. v. Dávid zsoltára emlékeztetõül. A 38. zsoltár egy különleges lelkiállapotban lévő ember kiáltását írja le. Dávid  szívében felismeri azt, hogy a hosszan felsorolt nyomorúságból csak egyedül  Isten lehet az, aki őt kimenekítheti. Dávidnak ezért emlékeznie kell. Mit is  jelent ez az “emlékeztetőül” kifejezés már rögtön a zsoltár elején? Kedves testvérem azt, hogy Isten népének […]

Bővebben

2011. május 8.

„Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.” Zsolt. 37, 4-6 Olvasandó: Zsoltárok 37, 1-20 Boldogság, sikeres élet, vágyaink, álmaink teljesülése – ez minden ember óhaja, csak azt nem tudják sokan, hogy melyik út vezet mindezek beteljesüléséhez. Azt gondoljuk, hogy a […]

Bővebben

2011. május 7.

Olvasandó rész: Zsoltárok 36 „… megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből. Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.” (10. vers) Egy pillanatkép jelent meg előttem e versek elolvasása után.  A fáradtságtól, szomjúságtól elalélt pusztai vándorra rátalál valaki, aki friss forrásvizet ad neki, ködös tekintete pedig elkezd kitisztulni és meglátja a közeli oázist. […]

Bővebben

2011. május 6.

“Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet minden napon.” Zsolt 35,28 Hányszor, de hányszór nem arra használjuk a nyelvünket amire kellene…, mindnyájan sokképen vétkezünk. De jó meghallani azt ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Nagyon sokszor vagdalkozunk, mondjuk foghegyről a szót, döfünk oda a fájdalmunkat […]

Bővebben

2011. május 5.

Barátok támadása Zsolt 35,11-18 Erőszakos tanúk állnak elő; …. Jóért rosszal fizetnek meg nékem, …. Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam-keltem érte… Ők pedig örültek az én bukásomon és összegyűltek… a rágalmazók … gyaláztak és nem nyugodtak…. Oh Uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól, az oroszlánkölyköktől az én egyetlenemet. Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az […]

Bővebben

2011. május 4.

Zsoltárok 35 “Dávidé. Perelj Uram a velem perlôkkel; harczolj a velem harczolókkal.” (1) A 35. zsoltár már a első versében perrőkről, harcolókról, ellenségekről ír. I. Felvetődhet bennünk a kérdés már az elején, hogy lehet a hívő embernek is ellensége. Szomorúan kell belátnunk, olykor megtapasztalnunk, hogy van a hívő embernek is ellensége. Fontos, hogy a hívő […]

Bővebben

2011. május 3.

Zsolt 34, 12-13 „Jöjjetek fiaim, hallgassatok reám, megtanítalak titeket az Úr félelmére! Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni?” A problémákat levetkező, azoktól megszabaduló ember, még ha imádkozik is, arra már ritkábban vállakozik, hogy példáján okulva, másoknak tanítással szolgáljon. Hibáinkat, bukásainkat legtöbbször eltitkoljuk, vagy ha észre is vesszük a […]

Bővebben

2011. május 2.

“Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának” (Zsoltárok 33: 12) Olvasandó a 33. zsoltár   A református ember az istentiszteletbe az igehallgatáson kívül imádságával és éneklésével kapcsolódik be. Izráel népe nemcsak “szárazon” énekelt, többször áldotta az ő Urát zenekísérettel. Ezért szerepelnek ebben a zsoltárban a “zeneszerszámok”: citera, hárfa és lant. Az […]

Bővebben

2011. május 1.

“Boldog az akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít és lelkében csalárdság nincsen.” Zsolt. 32,1-2. A boldogságról beszél ez a zsoltár. Az ember boldogsága az Isten szívügye. A Boldogságot az ember számára az biztosítja, hogy Istennel töretlen kapcsolatban állhat. Alig egy hét választ el bennünket Nagypéntektől, amikor Isten […]

Bővebben