2012. január 30.

Alapige: Máté 9,29 “Akkor illeté az õ szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.” Olvasandó: Máté 9, 27-34 Jézus Krisztus újabb csodáinak lehetünk tanúi ebben az igerészben. Két vak és egy néma gyógyulásáról olvashattunk. Különös, hogy Jézus egy kérdéssel indítja a csodatételt. Azt kérdezi a vakoktól: „Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem?” S hangzik a […]

Bővebben

2012. január 28.

Olvassuk: Mt. 9,9-17 „Jézus pedig ezt hallván, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek.” (12. vers) A farizeusi vakság szindrómája ma is fellelhető keresztyén közösségeinkben. Csak távolra lát az ilyen ember és hajlandó, még önmagát is becsapva, azt hinni, hogy a „legkeresztyénibb” mindennapokat éli. Ha úgy érezzük, hogy egészséges a szervezetünk […]

Bővebben

2012. január 27.

“És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid. “Mt.9,2. Sok nyomorúságban levő ember van szerte a világban. Bénán, nyomorultan, gutaütötten, stróktól, agyvérzéstől, fekvésre kényszerülve élnek ismerőseink, családtagjaink. Kérdés, mit tehetünk mi? Nincs erőnk gyógyítani, talpra állítani,de tudnunk kell, […]

Bővebben

2012 január 26.

„Uram ments meg minket, mert elveszünk.” Mt 8,25/b Végig nézve egy kalandfilmet lehet, hogy sokakban az a megállapítás fogalmazódik meg, hogy vele semmi érdekes nem történik. Olyan egyhangúak a napok, amelyek egymás után jönnek. Jó lenne, ha valami történne, és ki tudnánk mozdulni ebből az állapotból!? A mai Igénk szintén egy kalandosnak mondható élethelyzetet elevenít […]

Bővebben

2012 január 25.

“Mester, követlek téged, akárhová mégy.” Mt 8,19 “Ismét nagy tömeg van Jézus körül, de ő el akar vonulni előlük. Az ő követése nem tömegek ügye, hanem keveseké, akik minden következményével vállalják őt. Mielőtt azonban elindulna, egy írástudó ajánlkozik feltétel nélküli követésére. Jézus nem fogadja el ezt a látszólag megindító ajánlkozást, mert egy dolgot nem lát […]

Bővebben

2012. január 24.

Máté 8:1-4 Az elmúlt hetekben Jézus hegyi beszédét olvashattuk, annak minden napra lehulló, tápláló morzsáit, amelyet az akkori hallgató tömeg megcsodált. Hiszem, hogy mi is részesülhettünk ezekben a csodákban! Most egy olyan részhez jutunk, amikor a Király a mennyei hatalom szerint cselekeszik. Figyelemreméltó, hogy Máté a bélpoklos gyógyulását említi először megannyi betegség közül. Vajon miért […]

Bővebben

2012. január 23.

“…úgy tanítja vala õket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.” Mt 7,29 Mindenki álmélkodik Jézus tanításán és érzik: ez valami egészen más, mint amit eddig hallottak: ez hatalom. Akinek hatalma van nem hatalmaskodik, nem okoskodik, nem akarja fitogtatni az erejét, hanem bölcs, erős és hatalmas mindenféle képmutatás nélkül. A hatalom árad […]

Bővebben

2012. január 21.

Olvassuk: Mt. 7, 7-14 „A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal;” (12. vers) Megannyi cselekvés vár ránk ma is. Hatunk majd egymásra beszéddel, tekintetekkel, tettekkel és este majd lemérhetjük, hogy sikerült-e eleget tenni a mai krisztusi kijelentésnek. Arra kell vigyáznunk nagyon, hogy a cselekvés pillanatában figyeljünk […]

Bővebben

2012. január 20.

Mt 7, 1-6 “Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítéletettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.” Nézd már, hogy néz ki! Így eljönni Isten házába! Nem tudott rendesen felöltözni? Nem volt egy normális öltönye, fehér inge, nyakkendője. Hogy lehet így elindulni? Te, ahogy ez az ember kinéz, ez biztos csak […]

Bővebben