2011. március 26.

Olvasandó passzus: 4Móz. 35,9-34 „Válasszatok ki magatoknak városokat, amelyek menedékvárosaitok legyenek, hogy oda szaladjon a gyilkos, aki történetből öl meg valakit.” (11. vers) A Mózes és Józsué által kijelölt hat menedékváros oltalmat biztosított az olyan gyilkosok számára, akik nem szándékosan oltották ki egy ember életét, hanem véletlenül történt meg az életoltás. Ezek a városok nem […]

Bővebben

2011. március 25.

4Móz 35, 1-8 A léviták városai: negyvenkét város és hat különleges státusú menedékváros A mai olvasmány Izrael életének egy nagyon érdekes mozzanatára hívja fel a figyelmet. Amikor a honfoglalás zajlott, Izrael fiai mind kaptak örökséget a földből, csak a léviták, a templomszolgák nem. Ez azonban nem jelentette azt, hogy Isten megfeledkezett róluk. Ebben a részben tudhatjuk […]

Bővebben

2011 március 24.

Ajánlott szakasz: 4Móz 34 „Ezek azoknak a férfiaknak a nevei, akik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet…” 17.v. A mára kijelölt bibliai szakasz teli s tele van földrajzi megnevezésekkel, valamint személynevekkel. Gondolhatnánk arra, hogy az ilyen jellegű fejezetek – jelen esetben Kánaán földjének területi meghatározása, valamint a törzsek vezetőinek nevei – nem tartalmaz igei […]

Bővebben

2011 március 23.

IV. Mózes 33 “Űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el! (52. vers)” Az Ige első mondata a balga írásértelmező előtt talán kegyetlenségnek is tűnhet. Milyen haragos, kegyetlen Isten áll előttünk az Ószövetségben, mondják […]

Bővebben

2011. március 22.

Olvasandó 4 Mózes 32 „Hogyha nem így cselekesztek, íme vétkeztek az Úr ellen, és gondoljátok meg, hogy a ti bűnötöknek büntetése utolér benneteket” 4 Mózes 32, 23 A 32.-ik fejezetben Gád és Ruben törzse, valamint Manassé törzsének fele azt kérte Mózestől, hogy hadd legyen az övéké az a terület, amit eddig elfoglaltak: ez a mai […]

Bővebben

2011. március 21.

„… harcolának Midián ellen, a miképen megparancsolta az Úr Mózesnek, és minden férfiút megölének. A Midián királyait is megölék, azoknak levágott népeivel egybe: Evit, Rékemet, Czúrt, Húrt, és Rebát, Midiánnak öt királyát; és Bálámot a Beór fiát is megölék fegyverrel.” 4 Móz. 31,7-8 Ha a kürt szava bizonytalan, nem tudják a harcosok mit tegyenek. Mi […]

Bővebben

2011. március 20.

„Ezeket a rendeléseket parancsolta az Úr Mózesnek, a férjre és feleségre, az apára és a leányra vonatkozólag, amikor az leánykorában apja házában van.”  4Móz. 30,17 Olvasandó: 4Móz. 30 A fent idézett ószövetségi résszel kapcsolatban Jézus szavai juthatnak eszünkbe, aki nemcsak a lánynak, a férjnek, vagy az apának, de minden embernek az tanácsolja, hogy: „legyen a […]

Bővebben

2011. március 19.

Olvasandó passzus: 4Móz. 29,12-40 „És megmondá Mózes Izráel fiainak mind azokat, a melyeket az Úr parancsolt vala Mózesnek.” (40. vers) Nagyon sokszor küszködünk azzal, hogy el kell végeznünk olyan feladatokat, amelyekkel kapcsolatosan senki nem tud pontos eligazítást adni. Az is előfordul, hogy nem úgy sikerül végrehajtani a dolgainkat, ahogy azt elvárnák tőlünk. Ilyenkor érezzük emberi […]

Bővebben

2011. március 18.

“A hetedik hónapban pedig a hónapnak első napján szent gyülekezésetek legyen néktek. Semmi robota munkát ne végezzetek, kürt zengésének napja legyen az néktek. ” 4 Mózes 29:1 Az ószövetség idején a kosszarvból készült kürt hangja jelezte a újesztendő kezdetét. Isten akarata az volt, hogy népével ezen a napon is találkozzon, és gyönyörködjön “égőáldozatban” . Isten közösségében telt el a találkozás, […]

Bővebben