2011. december 5.

“Tiszta és szeplõ nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya elõtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az õ nyomorúságukban, és szeplõ nélkül megtartani magát e világtól.” (Jakab 1, 27) Már Jakab apostol idejében voltak úgynevezett virtuális keresztyének, akik csak látszólag voltak jelen az istentiszteleten, de változni nem akartak, az istentisztelet után folytatták azt […]

Bővebben

2011. december 3.

Olvasd: 2Tim. 4, 9-22 „Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét. Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen. Igyekezzél tél előtt eljőni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak.” (19-21. versek) Pál a levél végén felvázolja az emberi kapcsolatokat. Fontosnak tartja, hogy a stafétát átvevő Timóteus név […]

Bővebben

2011. december 2.

“Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.” Tim. 4. 5-8   Harcolok, futok. Harcolunk, futunk, akárcsak Pál, s akárcsak minden ember. Földi életünk állandó harc, […]

Bővebben

2011. december 1.

„Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe elõtt, a ki ítélni fog élõket és holtakat az õ eljövetelekor és az õ országában. Hirdesd az ígét, állj elõ vele alkalmatos, alkalmatlan idõben, ints, feddj, buzdíts teljes béketûréssel és tanítással. Mert lesz idõ, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyûjtenek […]

Bővebben

2011. november 30.

Bibliaolvasás: 2Tim 3, 10-17 v. “A teljes írás Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” Alapige: 2Tim 3, 16 v. A fent említett ige szakaszban Pál apostol Timóteust állitja szembe pozitiv példaként mindazokkal, akik Istentől elszakadtak, képmutatók és ellenállnak minden jónak, minden tanításnak. Ezek útán, Pál felhívja a […]

Bővebben

2011. november 29.

2 Tim.3:1-9 „Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.” 2 Tim.3:5 A keresztyén ember tekintete mindig a jövendőre irányul. Kíváncsian fürkésszük mi is nap mint nap a jövendőt, imárakulcsolt, reszkető kezünk sokszor megbénul, amikor hamis dolgokat hallunk a világ eseményeiből, körülöttünk zajló dolgokról. Szorongva Kerdezzuk: Mi lesz holnap? Az apostol […]

Bővebben

2011. november 28.

“A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes.” (2Tim 2,23-24) Okos enged szamár szenved. Talán ezt is mondhatná Pál ifjú szolgatársának Timóteusnak. Mi timóteusok meg is kérdezetnénk: miért mindig csak én legyek a jó? Hogyan tudnék én […]

Bővebben