2011 június 2.

„Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem…” Zsolt 59,2/b Ajánlott szakasz: 59 Zsoltár. Saul király Jonathánnak és a szolgáinak azt a parancsot adja, hogy Dávidot öljék meg. Jonathán, mivel kedvelte Dávidot, tudomására adta apja szándékát, és így Dávid Sámuelhez menekül (1Sám 19). Ilyen körülmények között íródott meg ez a panaszének. A második és harmadik versekre […]

Bővebben

2011. június 1.

Olvasandó: 58. Zsoltár „És azt mondja az ember: Bizonyára van jutalma az igaznak; bizony van ítélő Isten e földön!” (12. vers) Ez a zsoltár egy panaszének. Egy panaszkodó imádság. Imádságaink rendszerint tele vannak a panaszkodással. Ha szétnézünk magunk körül, a szűkebb és tágabb környezetünkben, a világban igazságtalanságot, hamisságot, irigységet, szeretetlenséget, befolyásolhatóságot, korruptságot tapasztalunk nap  mint nap, mindenütt. […]

Bővebben

2011 május 31.

“Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, ellenségeinket ő tapossa el.” Zsolt 60,14. A fenti Ige szerint a cselekvők mi vagyunk, Te és Én teszünk dolgokat, sőt dolgokat visszünk véghez. Ami nem csak azt jelenti, hogy “csinálgatunk”, hanem azt, hogy elkezdjük, és be is fejezzük. Sokszor kezdtem neki mindenfélének, aztán a kezdeti lelkesedés alább hagyott, a tűz […]

Bővebben

2011. május 30.

„Istenben bízom, nem félek: ember mit árthatna nékem?” Zsolt 56, 12 Ennél egyszerűbb, frappánsabb hitvallást én el sem tudok képzelni. Ezt a mondatot úgy kell megtanulni, elsajátítani, ahogy van. Van nekem egy pólóm,  aminek a hátán ez az Ige található. Büszkén viselem. IKE-Táborban kaptam. Egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy nem félek-e attól, hogy valaki emiatt […]

Bővebben

2011. május 28.

Olvasandó rész: Zsoltárok 54 „Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre.” (5. vers) Ha e zsoltár keletkezésének korába utazunk vissza, akkor egy olyan embert látunk magunk előtt, aki imádáságában kitör az idegenek, azaz Istentől elidegenedett és kegyetlenek, azaz a másik ember javát nem nézők ellen, mert lelkében akarják […]

Bővebben

2011 május 26.

„Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké.” Zsolt 52, 10 Nagyon aktuális kérdéssel foglalkozik az 52. zsoltár. Tapasztalni lehetett régen is, és napjainkban is, hogy az Istenben hívőket, ki közösítik, rágalmazzák, hamis vádakat koholnak ellenük vagy esetenként, bántalmazzák is őket. Ilyen keresztel nehéz élni és boldogulni. Ráadásul e mellé […]

Bővebben

2011. május 25.

„Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.” Zsolt 51,9 Mindannyiunknak vannak bűnei és ezt nem csak azért mondjuk, mert jól megtanultuk, hogy bűnben fogantattuk és születtünk. Gyakran érezzük ezeknek a bűnöknek a terhét, jönnek az álmatlan éjszakák, az embert villámcsapásként érő depresszió, bűntudat, amely minden örömöt csírájában […]

Bővebben

2011. május 24.

Zsoltár 51:3a “Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességet szerint…” Ez a bűnbánati zsoltár Dávid király paráznaságával kapcsolható össze. Nagyon jól tudja, hogy mind Isten, mind pedig felebarátja ellen súlyos bűnt követett el, de azt is átérzi, hogy az ember nem élhet bűnbánat és bűnbocsánat nélkül. Ezért kéri Istent, hogy könyörüljön rajta (3vs). Életünk alapvető szükséglete, hogy nézzünk szembe azokkal […]

Bővebben

2011. május 23.

Zsolt 50,16 “A gonosznak pedig ezt mondja Isten: Miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet?” Olvasandó: Zsolt 50,16-23 Egy tükröt tart elénk Isten az ötvenedik zsoltár második felében. Görbe tükröt, melyben meglátja az áldozatra induló ember: a vasárnap, az ünnepnap áldozata szöges ellentétben áll a hétköznapok emberével. Mindkettő én vagyok, de akkor […]

Bővebben