Kezdőlap / Napi Ige (oldal 30)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. november 19.

„József fiának, Manassé fiainak nemzetségéből valókhoz mentek feleségül, így örökségük atyjuk nemzetségének törzsénél maradt.” (4Móz 36,12) Az örökség felől nemcsak manapság vannak viták. Sajnos sok család életét tönkretette már ez a fogalom. Elképesztő, hogy mit megtudunk tenni, olyan kézzelfogható dolgokért, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 18.

       “Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nekik: „Amikor átmentek a Jordánon Kánaán földjére, válasszatok ki városokat, amelyek menedékvárosaitok legyenek.” (4Mózes 35, 9-11a)        Lebilincselő az, ahogyan az Úrnak mindenre kiterjed a figyelme! Mindenkiről gondoskodik, senki nem marad ki atyai ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 17.

„Parancsold meg Izráel fiainak, hogy adjanak a lévitáknak az ő örökségi birtokukból lakásra való városokat; a városokhoz pedig adjatok azok környékén legelőt is a lévitáknak; hogy legyenek nékik a városok lakóhelyekül, a legelők pedig legyenek az ő barmaiknak, jószágaiknak és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 16.

“Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Ha bementek Kánaán földjére az a föld, tudniillik Kánaán földje, jut nektek örökségül a következő határok szerint: déli határotok a Cin-pusztától fogva Edom határáig húzódjék, majd ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 12.

“Minden fogadalmát és minden esküvéssel való elkötelezését a maga megtartóztatására a férje teszi érvényessé vagy érvénytelenné. Ha a férje egyáltalán nem szól neki egy egész napig, akkor megerősíti minden fogadalmát vagy minden elkötelezését, amelyet magára vett. Megerősíti azokat, mert nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 9.

„Az első hónapban pedig, a hónapnak tizennegyedik napján az Úrnak páskhája van. És e hónapnak tizenötödik napján is ünnep van; hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek. Első napon legyen szent gyülekezés; semmi robota munkát ne végezzetek, hanem tűzáldozatul egészen égőáldozatot ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 8.

„Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Vigyázzatok arra, hogy a megszabott időben mutassátok be a nekem szóló áldozatot, az én kenyeremet kedves illatú tűzáldozatul.” (4Móz 28,4) Mindennek rendelt ideje van. A szabatos világban talán ez nem tűnik egy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 6.

“Mózes az Úr elé vitte ügyüket…” (4 Mózes 27: 5a) Egyszer egy kis falucskában a nagyszülőknél töltötte a felcseperedő fiú unoka az iskolai szabadidő napjait. A nagyapa szokás szerint reggel illetve este vette kopott bibliáját, imakönyvét és azokból rendszerint olvasott, majd ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 5.

        “Fineás, Eleázár fia, Áron pap unokája elfordította haragomat Izráel fiairól, mivel haragom szerint bánt velük. Ezért nem pusztítom ki felindulásomban Izráel fiait.”(4Mózes 25, 11)    Nagy dolog az, amikor valakinek a tetteiről pozitívan nyilatkozik a szentíró. Minden hívőnek az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 3.

„…és fölemelte Bálám a tekintetét. Amint meglátta Izráelt törzsenként sátorozni, rászállt az Isten Lelke, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: Így szól Bálám, Beór fia, így szól az a férfi, kinek megnyílt a szeme” (4 Mózes 24,2-3) A teljes változás             ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 1.

„Most azért kérlek, jöjj el, átkozd meg érettem e népet, mert erősebb nálam. Talán akkor legyőzhetem, megverjük őt, és kiűzhetem e földről. Jól tudom, hogy akit te megáldasz, az áldott lesz, és akit te megátkozol, az átkozott lesz… Isten azt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 31.

„Onnan Beérbe mentek. Ott van az a kút, amelynél ezt mondta az Úr Mózesnek: Gyűjtsd össze a népet, mert vizet adok neki. Ekkor énekelte Izráel ezt a dalt: Buzogj föl, kút, zengjétek dalát! Kút, fejedelmek ásták, nép vezérei vájták kormánypálcájukkal, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 27.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez és Áronhoz: Ez a törvény rendelése, amelyet az ÚR parancsolt: Szólj Izráel fiainak, hogy hozzanak hozzád egy hibátlan vörös tehenet, amelyen még nem volt iga.” (4Mózes 19,1-2)             Első olvasásra, sőt többszöri olvasásra azt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 25.

“És lőn másnap, hogy beméne Mózes a bizonyság sátorába, és íme kihajtottt vala a Lévi házából való Áronnak vesszeje, és hajtást hajtott, és virágot nevelt, és mandolát érlelt.” (4Mózes  17, 8) Az Isten nagyon jól ismeri az embert, aki indulataira ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 23.

“Kórah, aki Jichár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, összefogott Dátánnal és Abírámmal, Elíáb fiaival meg Ónnal, Pelet fiával, aki Rúben fia volt, és föllázadtak Mózes ellen, kétszázötven emberrel Izráel fiai közül, akik a közösség fejedelmei, a gyülekezet képviselői, ...

Olvassa tovább »