Kezdőlap / Napi Ige (oldal 30)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2016. május 18.

„Mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok az esztelen emberek tudatlanságát” (1 Pét 2,15) Napi ige: 1 Pét 2, 13-17 Lelkészként gyakran töprengek azon, hogyan lehetne a ma emberével megismertetni az evangéliumot. Nemcsak úgy felületesen és nem a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. május 17.

 „Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr.” (1 Péter 2,2-3) A fogantatás – születés az emberi élet kezdetét jelenti, és minden újszülött fő tápláléka az anyatej, amely nemcsak táplálja ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. május 16.

„Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre a Lélek által, és egymást tiszta szívből, kitartóan szeressétek…” 1Pt 1,22 Olvasásra: 1Pt 1,22-25 Pünkösd hétfőjén  Péter levele a Lélek erejéről beszél. Mert a Lélek ereje az egyetlen – ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. május 15.

„Ti pedig, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által.” (Júdás 1, 20) Amikor a mi Urunk Jézus Krisztus nem sokkal kereszthalála előtt elmondta nagy lélegzetvételű főpapi imádságát, akkor az egyik legfontosabb kérése az Atyánál ez volt: nem azt kérem tőled, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. május 13.

“….a Pontusban, Galácziában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek” I.Péter 1: 1). Péter apostol ezt a levelét nem egy konkrét személynek, nem is egy  konkrét közösséghez intézi, általában a különböző földrészeken, országokban élő keresztyénekhez írja. Olyan jó arról tudni, hogy az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. május 12.

“Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által,  Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.  És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket.  Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. május 11.

„Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak, mert azt mondták, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen kívánságaik szerint járnak. Ezek azok, akik szakadásokat támasztanak, érzékiek, akikben nincs meg ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. május 10.

„Víztelen, szél sodorta fellegek, késő őszi, gyümölcstelen, kétszer kipusztult és tőből kiszaggatott fák” (Júd 1,12b) Olvasandó: Júd 1,8-13             A tévtanitokról, a megtévesztőkről szól a hasonlat, akikről kiderül az előző versekben, hogy az agapékon, a gyülekezet szeretetvendégségein is részt vettek, melyek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. május 9.

„Emlékeztetni akarlak titeket – jóllehet egyszer már mindezt megismertétek –, hogy amikor az Úr a népet Egyiptom földjéről kiszabadította, azokat, akik nem hittek, később elpusztította.” (Júd 1,5) Emlékeztet az Ige. Figyelmeztet, hogy aki elutasítja a kegyelmet, nem ragadja meg hittel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. május 6.

„És a városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak benne, mert Isten dicsősége megvilágosítja azt, és annak lámpása a Bárány.” (Jel. 21,23) A 21. fejezet kilencedik versétől kezdve az új Jeruzsálemről olvashatunk. Rögtön feltehetjük azt a kérdést, miért ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. május 5.

„És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sem volt többé. És láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amint Istentől alászállt a mennyből, felkészítve, mint egy férje számára ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. május 4.

„Amikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik fogságából, és kimegy, hogy megtévessze a föld négy sarkán levő népeket, Gógot és Magógot, hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a számuk, mint a tenger homokja. És felvonultak a föld szélességére, és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. május 3.

„És láttam egy angyalt leszállni a mennyből, akinél az alvilági mélység kulcsa volt és egy nagy lánc a kezében. Megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözte ezer esztendőre, és levetette a mélységbe, bezárta, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. május 1.

„Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben: Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte azt a nagy paráznát, aki a földet ...

Olvassa tovább »