Kezdőlap / Napi Ige (oldal 30)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. november 27.

„Mert amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.” (2 Thessz 3, 10) Az első keresztyén gyülekezetekben a tagok gondoskodtak egymásról minden tekintetben. Ezt a jóindulatot néhányan kihasználták a munkakerülésre és a lustaságukat azzal ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 26.

„És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hog terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is….” (2 Thessz. 3,1) A keresztyén élet döntő meghatározója az evangélium terjesztése, amit feladatként kaptak az apostolok Jézustól (Máté evangéliuma 24:14) és kaptuk mi elhivatásunk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 25.

„Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre…” (2Thesz 2,13) A Thesszalonikaiakhoz írott második levél fő tanítása, hogy a keresztyén embernek ellen kell állnia mindenféle világkatasztrófával kapcsolatos zavarkeltésnek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 24.

“…ne rendüljetek meg egyhamar meggyőződésetekben, és ne rémítsen meg titeket semmilyen lélek, beszéd vagy nekünk tulajdonított levél, mintha már itt volna az Úr napja.” (2Thessz. 2, 2) Thesszalonokában a gyülekezet tagjai tévedés áldozatai voltak. Erőteljes üldöztetésnek voltak kitéve, nehéz időket ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 20.

“Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.” (I.Thessz.5,8) A világos látás és az igazság felismerése a legfontosabb a nemzedékek életében. Nem ijeszgetés, nem is réműlet-keltés Jézus Krisztus visszajöveteléről ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 19.

„A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre…” (1Thessz. 4,9a) A Thesszalonikában élőket maga Isten tanította a szeretetre azáltal, hogy megismerték Jézus Krisztust, akiben mindanyian testvérekké lettek. Pál nem tartja fontosnak, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 18.

“Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Isten.” (1Thesz 4,7) Teológus koromban szórványmisszióban gyakoroltuk a szolgálatot nyaranként, amit nagyon szerettem, mert legalább egy hétig mienk volt egy gyülekezet, és gyakorolhattunk. Egy-egy ilyen héten mindent tartottunk, amit csak lehetett: családlátogatás, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 17.

„Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért az örömért, amelylyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt?! Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. Maga pedig az Isten és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 14.

“…ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól” (1Tessz. 2,14) Pál apostol korában keresztyénnek lenni kockázatot jelentett, különösen azokban a közösségekben, ahol több féle irányzat is megpróbált teret hódítani. Minden csoportosulás a maga igazát védte és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 13.

„Úgy szólunk, mint akik nem az emberek tetszését keressük, hanem az Istenét, aki megvizsgálja szívünket” (1Thesszalinoka 2, 4b) Nagyon sokat foglalkozik a ma embere a testével, talán túl sokat is. Egy jól kiválasztott ruhadarab egyedivé tesz, a megfelelő kencefice használatával ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 12.

“Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikaiak gyülekezetének az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem nektek és békesség. Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 11.

„Köszönt titeket…” (Kol 4,12) Ünnepélyekről, templomszentelésekről, hálaadó istentiszteletekről sokszor tudósitok, s olyankor leírom, ez és ez köszöntött. Felemelő, frappáns gondolatok hangzódnak el,, együtt örülnek az örülőkkel. A Kolosséiakhoz írott levél azonban nem egy tele templomban, nem is egy kényelmes pozícióban ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 8.

„Öltsetek tehát magatokra – mint Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet… Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.” (Kol 3,12 és 14) A fejezet 9. és 10. verse a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 7.

“És felöltöztétek amaz új embert, melynek megújulása által van Annak  ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt.” ( Kol.3:10) A fogadalmakat, ígéreteket emberileg nehéz beteljesíteni. Elhatározásaink vannak, de amikor el kell kezdeni valamit, mérlegelünk, mondjuk magunkban, mi ennek a haszna, hogyan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. november 6.

„Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.” (Kol 3,2) A sikerek, az eredmények és a vagyongyűjtés világában gyakorta elfáradunk. Temérdek haszontalan koloncot hurcolunk magunkban, amelyek feszültséget teremtenek bennünk és néha meg is betegítenek. Szükségtelen célokat tűzünk ki és nyugtalankodunk, ha nem ...

Olvassa tovább »