Kezdőlap / Napi Ige (oldal 20)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2016. szeptember 26.

„De Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia, prófétált a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, Izráel Istene nevében, aki fölöttük volt… De a zsidók vénein rajta volt Istenük szeme, ezért nem akadályozták őket” (Ezsd 5,1-5) Vajon mi vezet vagy gátol ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. szeptember 25.

 „Mostan azért parancsoljátok meg, hogy akadályozzák meg a férfiakat, a város ne építtessék addig, míg tőlem parancsolat nem jövend;” (Ezsdrás 4, 21) Egy különleges történet, ugyanakkor egy különleges könyv is áll előttünk. A fenti igeszakaszunk arról tanúskodik, hogy megakadályozzák az Úr házának ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. szeptember 24.

„Mikor pedig meghallák Júda és Benjámin ellenségei, hogy akik a fogságból visszatértek, templomot építenek az Úrnak, Izráel Istenének: Menének Zorobábelhez és a családfőkhöz, s mondának nékik: Hadd építsünk együtt veletek, mert miképpen ti, úgy mi is a ti Isteneteket keressük ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. szeptember 23.

“…a nép nem tudja vala megkülönböztetni az örömben való kiáltást a nép siralmának szavától” (Ezsdrás 3: 13). Magyar népünk azt tartja, hogy két oka van a sírásra: az öröm és a bánat. Mivel minden napnak megvan a maga kis és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. szeptember 21.

“Amikor pedig megérkeztek az ÚR házához, amely Jeruzsálemben van, a családfők közül némelyek önkéntes adományokat adtak Isten házára, hogy fölépüljön a régi helyén. Tehetségük szerint adtak az építés költségére aranyban hatvanegyezer drachmát s ezüstben ötezer minát és száz papi ruhát.” ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. szeptember 20.

Olvasandó: Ezsdrás 2,1-35 „A Júda tartományába valók közül ezek azok, akik eljöttek a száműzetés rabságából, akiket Nebukadneccar, Babilónia királya fogolyként vitetett Babilóniába, és most visszatértek Jeruzsálembe és Júdába, mindenki a maga városába. Zerubbábellel jöttek: Jésúa, Nehemjá, Szerájá, Reélájá, Mordokaj, Bilsán, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. szeptember 18.

“Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, mint ahogy jó dolga van lelkednek. Mert nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint ahogy te igazságban jársz.” (3 János 1-3) Nap mint nap több- ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. szeptember 16.

“Minden alkalommal minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a Lélek által. Ebben legyetek éberek minden állhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért, értem is, hogy adassék nekem szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelyért követségben járok láncok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. szeptember 15.

„…mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek.” (Ef 6,7) Az elmúlt rendszerben egy lelkész került be politikai fogolykén a börtönbe. A börtönőrök rendkívül élvezték azt a helyzetet, hogy egy papnak parancsolhatnak. Jött is az utasítás: Mosd fel a folyosót! ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. szeptember 13.

Az asszonyok engedelmeskedjenek saját férjüknek, mint az Úrnak…Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, mint Krisztus is szerette az egyházat” Ef 5,21.25. Olvasandó: Ef 5,21-33 A családterápia alkalmával a házaspárok krízisében segítséget nyújthat nemcsak a szakember, hanem annak javaslatára a gyermek(ek), szülő(k) és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. szeptember 9.

„Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint.” (Efézus 4, 23) Egy-egy kellemes fürdőzési nap után szoktuk mondani, hogy úgy érezzük magunkat, mintha újjá születtünk volna. Jó volt a nagy hajrában egy kicsit kikapcsolódni, megmozgatni elbágyadt izmainkat, megtelni napsugárral, csontjainkban is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. szeptember 7.

“Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt.”  (Ef 3,14) Napi ige: Ef. 3, 14-21 Korunk társadalmának egyik nagy gondja a térdhajtás, ugyanis ez a megalázkodás jele, erre pedig az ember, természetéből adódóan nem vágyik. Az első emberpár is nagyobb akart lenni annál ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. szeptember 6.

„Ezért vagyok én, Pál a Krisztus Jézus foglya értetek, pogányokért, ha ugyan hallottatok Isten kegyelmének rendelkezéséről, amelyet nekem adott a ti érdeketekben, hogy kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, ahogyan már előbb röviden megírtam. Annak olvasásából megtudhatjátok, hogyan értettem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. szeptember 4.

“Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék. mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” (Efézus 2, 8-10) ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. szeptember 2.

“Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki … magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és ...

Olvassa tovább »