Kezdőlap / Napi Ige (oldal 20)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. szeptember 14.

…felele nékem az Úr, és mondá: Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen.”(Hab. 2,2) „A prófétálást meg ne vessétek” (1Tessz. 5,20.) mondja és írja Pál, és  ez a lényeg, nem megvetni, mondani és írni is… A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 13.

“Avagy nem te vagy-e, Uram, öröktől fogva az én Istenem, Szentem?” ( Habakuk 1: 12) A próféta imádságban viszi népe bűnét az ő Istene elé, tudja, hogy az Úr kézzel fogható módon, (például a káldeusok szüntelen támadásán át) büntethet. Nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 10.

“Jaj nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehető fürt…” (Mikeás 7,1) A mezőgazdasági munka ma sem egyszerű, még akkor sem, ha a gazda a legmodernebb eszközökkel rendelkezik. A szőlő termesztése korán ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 9.

      “De te, Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda nemzetségei között, belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen; akinek származása a kezdetekig nyúlik vissza, az ősidők napjáig.” (Mikeás 5, 2)         Isten nem személyválogató, nem részrehajló, ezzel nem vádolható. Ha mégis ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 8.

„Azon a napon – így szól az Úr – összeszedem a sántákat, összegyűjtöm a szétszórtakat, akikre veszedelmet hoztam.” (Mikás 4,6) A mai igeszakaszunkban egy bátorítást hallhatunk. Egy napról egy bizonyos időintervallumról értekezik Igénk, amikor bizony az Úr összegyűjti az övéit. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 5.

“Nem vagyok próféta, sem prófétának fia; barom-pásztor vagyok és vad fügét szedek; De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és mondá nékem az Úr: Menj el és prófétálj az én népemnek, az Izráelnek! Most azért halld meg az Úrnak beszédét!” (Ám.7,14-16) Izrael ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 2.

 „Íme, jönnek napok – ezt mondja az én Istenem, az ÚR –, amikor éhínséget bocsátok erre a földre. Nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az ÚR beszédének hallgatása utáni éhséget.” (Ámosz 8,11) Az Úr szava ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 1.

“Íme, jönnek napok – ezt mondja az én Istenem, az ÚR –, amikor éhínséget bocsátok erre a földre. Nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az ÚR beszédének hallgatása utáni éhséget. Tántorogni fognak tengertől tengerig és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 30.

“Akik örültök a hiábavaló dolognak, és akik ezt mondjátok: Nem a magunk erejével szereztünk-e magunknak szarvakat?” ( Ámos 6, 13) Az emberiség bűneiben odáig juthat, hogy megfordul ítélőképessége: a rosszat jónak látja, de azt már kevésbé, hogy mit kellene tennie ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 27.

“Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?” (Ám 3,3) Rendezni kell a kapcsolatokat! Jézus a Hegyi beszédben ezt mondja: „Azért ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 26.

“…megvetették az ÚR törvényét, és nem tartották meg rendelkezéseit…” (Ámós 2, 4)      A fenti megállapítás a zsidókra vonatkozik. A próféta -Isten szavát tolmácsolva- kemény szavakkal ostorozza a népet, fejére mosva bűneiket. De a fejezetből kiderül, hogy Isten nemcsak a választott ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 23.

“Miképen hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképen vannak a csontok a terhes asszony méhében, azonképen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik”  ( Péld. 11: 5). Az ember nagyon  sokat tud már, eszével megpróbálja felfogni az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 22.

„Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak.” (Préd 3,2a) Nem én döntök a születésem felől, úgy ahogy nem dönthetek halálom órájáról sem. Az élet Ura határozza meg, hogy mikor jöjjek a világra, és ugyanakkor Ő szólít ki e ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 21.

„ …az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak.” (Préd 9,1b)  Az ember számára mindig fontos volt biztonság. Már az ősember is barlangokban talált menedéket, ahova az ellenség nehezen jutott be. Az idő múlásával, a városállamok kiépülésével, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 20.

„Ezért az örömöt dicsérem. Mert nincs az ember számára jobb e világon, mint hogy egyék, igyék és vigadjon, és ez kísérje őt munkájában élete minden napján, amit Isten adott neki a nap alatt.” (Préd 8,15) Igen! Ez az idézet a ...

Olvassa tovább »