Kezdőlap / Napi Ige (oldal 20)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. június 23.

“Ott, a Móáb földjén halt meg Mózes, az ÚR szolgája az ÚR szava szerint.” (5Móz 34,5) Meghalni is tudni kell ám. Természetesen nem arra gondolok, hogy fizikailag tudják-e kivitelezni az emberek, mert ez halálbiztos. A módja nem mindegy. Azt mondják ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 22.

“Ez pedig az áldás, amellyel Mózes, Isten embere halála előtt megáldotta Izráel fiait.” (5Mózes 33, 1)      Mózes, mielőtt búcsút intene ennek a világnak, megáldja a népet. Korábban az Úr azt mondja neki, hogy menjen fel a Nébó hegyre, tekintse ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 21.

 „Miután Mózes végig elmondta mindezeket a szavakat egész Izráelnek,így szólt hozzájuk: Szívleljétek meg mindezeket az igéket, amelyekkel ma bizonyságot teszek ellenetek, és parancsoljátok meg fiaitoknak, hogy tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden igéjét. Mert nem hiábavaló ige ez nektek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 20.

“Most pedig írjátok fel magatoknak ez éneket, és tanítsd meg arra Izráel fiait.” (5. Mózes 31,19) Az örökkévaló Isten előre elmondja Mózesnek, hogy a nagy letelepedés után sem szűnik meg a nép hűtlenkedése, a más istenek után való futás. Örök ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 19.

„Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled. Nem marad el tőled, és nem hagy el téged.” (5 Mózes 31, 6) Isten azért bátorít, mert tudja, hogy hajlamosak vagyunk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 18.

„Lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd az URat, a te Istenedet, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és törvényeit, és akkor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 15.

„Megtébolyodsz attól, amit szemeddel látnod kell” (5Mózes 28,34) A mára kijelölt igeszakaszt, ha a keresztyén ember elolvassa, figyelmesen végig, szinte beleborzad vagy megretten. A nagy kérdés, hogy az alábbi igénk milyen aktuális üzenettel bír a ma embere számára. Az igében ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 14.

“Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened, és reád szállanak mind ez ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 11.

„Ha viszály támad férfiak között, és törvény elé mennek, hogy ítélkezzenek fölöttük, és az igazat fölmentik, a bűnöst pedig elmarasztalják, akkor ha a bűnös verést érdemel, fektesse le a bíró, és veressen rá a jelenlétében annyit, amennyit a bűne miatt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 10.

„Asszony ne viseljen férfiruházatot, se férfi ne öltözzék asszonyruhába; mert mind útálatos az Úr előtt, a te Istened előtt, aki ezt míveli.” 5Móz 22,5  A fenti Ige, nem arról beszél, hogy ki viselje a nadrágot a házasságban: a fértfi-e vagy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 9.

         “Mivel az ÚR, a te Istened a táborodban jár, hogy megszabadítson téged, és lábad elé vesse ellenségeidet, azért a táborod szent legyen, hogy ne lásson köztetek semmi rútságot, és el ne forduljon tőled.” (5Mózes 23, 14)        Isten kijelenti, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 5.

Ne félj, mert veled van az Úr. „Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és lovakat, szekereket és nálad nagyobb számú sereget látsz, ne félj tőlük, mert veled van az ÚR, a te Istened, aki kihozott Egyiptom földjéről.” (5 Mózes 20,1) Amikor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 4.

„Amikor Istened, az Úr kiirtja azokat a népeket, amelyeknek a földjét neked adja Istened, az Úr, és te birtokba veszed, és letelepszel városaikban és házaikban,  jelölj ki három várost országodban, amelyet Istened, az Úr ad neked birtokul. Életben maradhat az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 3.

„Mert ezek a népek, amelyeknek a földjét birtokba veszed, varázslókra és jósokra hallgatnak, de neked ezt nem engedi meg Istened, az Úr.” (5Móz 18,14) Neked ezt nem engedi meg. Neked nem engedi meg az Úr, hogy jegy nélkül utazz. Neked ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 31.

“… nem lesz közötted szegény, mert igen megáld téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, hogy bírjad azt. De csak úgy lesz ez, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván ...

Olvassa tovább »