Kezdőlap / Napi Ige (oldal 20)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2016. december 14.

„Te tanítasz engem az élet ösvényére, nálad teljes az öröm, jobbodon örök gyönyörűség van.” (Zsolt. 16,11) Szeretnénk teljes életet élni, s ennek érdekében megteszünk mindent, ami tőlünk telik. Tanulunk, hogy taníthassunk, s mégis egy adott ponton elismerjük: „jó pap holtáig ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 13.

„Uram, ki tartózkodhat sátradban, ki lakhat szent hegyeden? Aki feddhetetlenül jár, igazságot cselekszik, és igazat szól szívében; nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat felebarátjának, és nem hoz gyalázatot rokonaira. A semmirekellő utálatos a szemében, de az Urat félőket tiszteli. Esküjét ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 12.

„Mindnyájan elhajlottak, egyaránt megromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs egy sem.” (Zsolt 14,3) Szomorú diagnózis ez a megállapítás, mely igaz a mai emberre is. Valaki egyszer azt mondta, hogy csak az a különbség közöttünk emberek között, hogy az egyiknek az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 11.

“Meddig tart ez, URam? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom, és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Tekints rám, hallgass meg, URam, Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 9.

“Az Úr az igazat megpróbálja.” (Zsolt 11:5). Reggelente, miután felébredek, így biztatom magam: amit ma megtehetsz,  azt ne halaszd holnapra, mégis úgy érzem, mindig le vagyok maradva, tartozásaim vannak, ezért mindig sietek- hangzik egy vallomás annak az embernek az ajkáról, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 8.

„Uram, miért állasz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején?” (Zsolt.10,1) Advent a várakozás időszaka, sok reménységgel és melegséggel. Olyan vágyakozása válhat valóra az embernek, ami eddig korlátok között volt, ami reménytelen és elesett kísérletezés volt az élet szebbé formálására. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 7.

„Azért benned bíznak, akik ismerik nevedet, mert nem hagyod el azokat, Uram, akik keresnek téged” (Zsoltárok 9,11) Bevallom őszintén, hogy sokat tűnődtem ezen az igeversen. Számomra nagyon megragadó volt első olvasásra, de nem tudtam konkrétan megmagyarázni, hogy miért. Talán azért ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 6.

„Ó, Urunk, Istenünk, mily felséges a neved az egész földön” (Zsolt 8,10) Olvasandó: Zsolt 8 Az ember rendeltetése az Ószövetség tanítása szerint az, hogy: éljen, szeressen, uralkodjon és dicsérje az Istent. Az Isten által teremtett és dicséretet zengő ember szólal meg ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 5.

 ”URam, jó reggel halld meg hangomat. Jó reggel eléd készülök, és várlak.” Zsoltárok 5,4 Vajon ma reggel imádkoztál? Vagy elcsendesedtél-e?- esetleg csak újra rohanás és az elintézni valókkal vagy elfoglalva? Mai Igénk azt mondja Uram, jó reggel halld meg hangomat. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 4.

   “Térj vissza, URam, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért.” (Zsoltárok 6,5) Nagyon komoly élethelyzetet tár elénk az Ige. A zsoltáros megrendítő segélykiáltást fogalmaz meg, mert elhagyta az Úr. A lényege ennek a segélykiáltásnak ez: “…mentsd meg az én lelkemet”. Talán ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 3.

”URam, jó reggel halld meg hangomat. Jó reggel eléd készülök, és várlak.” (Zsoltárok 5,4) Vajon ma reggel imádkoztál? Vagy elcsendesedtél-e?- esetleg csak újra rohanás és az elintézni valókkal vagy elfoglalva? Mai Igénk azt mondja: “Uram, jó reggel halld meg hangomat. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 2.

„Ha haragudtok is, ne vétkezzetek; beszéljetek a szívetekkel az ágyatokban, és csillapodjatok!” (Zsolt. 4,5) Jó volna olyan világban élni, ahol semmi és senki sem bánt, ahol a boldogságodat nem árnyékolja be semmi, ahol nem szúr ki veled a vetélytárs, nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. december 1.

„Fennszóval kiáltok az ÚRhoz, és ő meghallgat engem szent hegyéről. Lefekszem és elalszom, majd fölébredek, mert az ÚR támogat engem.” (Zsolt 3,5-6) Olvasandó Zsolt.3 Nincs olyan emberi seb, fájdalom, ami a 150 zsoltárban ne volna megtalálható. Az emberek nem változnak, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. november 30.

„Ha haragudtok is, ne vétkezzetek; beszéljetek a szívetekkel az ágyatokban, és csillapodjatok!” (Zsolt. 4,5) Jó volna olyan világban élni, ahol semmi és senki sem bánt, ahol a boldogságodat nem árnyékolja be semmi, ahol nem szúr ki veled a vetélytárs, nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2016. november 29.

„Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor és a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert ismeri az ÚR az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész.” (Zsolt. 1,5-6) Napi ige: Zsolt. 1 Kisebb ellenérzéssel olvashatjuk a mai napra kijelölt igét, ...

Olvassa tovább »