Velünk az Isten – 2024. július 12.

,,Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 11.

,,Mert ahol van a ti szívetek, ott van a ti kincsetek is” – (Máté 6,21)  Minek élünk, miért vagyunk a világon? Olyan kérdések, amelyek évezredek óta foglalkoztatják az emberiséget. Nem csak megpróbáltak megválaszolni ezeket a kérdéseket, cselekedtek. Ebből a szempontból két nagy csoportra oszlott az emberiség. Az egyik csoportba tartozók az anyagiakra építettek, óriási vagyonra […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 10.

„Amikor pedig böjtöltök, ne legyetek olyan komor ábrázatúak, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek a böjtölésüket. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 9.

„Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek: megkapják jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 8.

“… a te adakozásod titkon legyen. És a te Atyád látja, amit titkon tettél, és megfizet neked nyiltan.” (Mt 6,4) “Amit fülbe súgva hallotok, azt hirdessétek a háztetőkről!” (Mt 10,27) E két Igét látva egymás mellett olyan, mint egy kétoldalú szerződés. A ti adakozásotok titkon legyen, majd a megfelelő helyen nyilvánossá teszem. Amit azonban én sugallok […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 7.

„Hallottátok, hogy megmondatott: szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai…” – (Máté 5, 43-45) „Szeretném, ha szeretnének, s lennék valakié” – írja Ady a szeretet nélküli […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 6.

,,Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki téged arcul üt jobb felől, fordítsd feléje a másik arcodat is” – (Máté 5,38-39) Egy csodálatos tanítás áll ma előttünk az Igénkben, de tele van buktatókkal, és könnyen rosszul tudjuk értelmezni az Igét ennek kapcsán. […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 5.

,,Megmondatott ez is: „Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet!” Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el. Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: „Ne szegd meg esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál!” Én pedig […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 3.

,,Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: „Ne ölj! Mert aki öl, megérdemli az ítéletet.” – (Mt 5,21) Akarva akaratlanul, a tíz parancsolat jut eszünkbe, és talán első hallásra arra gondolunk megnyugtatva saját magunk, hogy mi nem öltünk, nem vagyunk senkinek a haláláért felelősek, nem tapad vér a kezünkhöz. Viszont látni kell azt, hogy itt a hegyi […]

Bővebben