Kezdőlap / Napi Ige (oldal 2)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. április 8.

“Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot.” (Jn 16,33) Jézus előre szól a tanítványainak, hogy mi vár rájuk. No, de nem úgy, ahogy mi szoktunk figyelmeztetni, azután meg kárörvendően ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 7.

” …az Atya szeret titeket, mivel szerettetek engem, és elhittétek, hogy Istentől jöttem.” (János 16, 27)           Jézus hamarosan a végére ér a tanítványokhoz intézett búcsúbeszédének. Nemsokára el kell vállnia tőlük és ő tudja, hogy ez mennyire meg fogja viselni ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 6.

“Egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, mert én az Atyához megyek.” (János 16,16) Jézus Krisztus útja elindul az Atyához, erről beszél, mikor mondja, hogy még egy kis idő és nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 5.

„Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.” (Jn. 16.12) A „még” és a „most” áll szemben egymással. A még mind időtartam s a most mit pontszerű alkalom, ami pillanatokon belül elmúlik. Jézus készül a halálára, s ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 4.

“És az mikor eljő, megfeddi a világot, bűn, igazság és ítélet tekintetében.” (János 16: 8). Az Isten Fia nemcsak saját halálát és feltámadását jövendöli meg tanítványainak, azt az időt is, amikor feltámadása után az Atyához megy. Az ő mennybemenetele sem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 3.

„A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, úgy véli, hogy Istennek tesz szolgálatot vele. Mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem.” (János 16, 2-3) Jézusnak ismét igaza volt, hiszen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 2.

„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket.” (Jn 15,18) Nagyon örülök azoknak a kezdeményezéseknek, melyeken azt látom, hogy elhívott emberek ki mernek állni egy vitára olyanokkal, akik még távol vannak a hittől: Szólj be ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 1.

“Ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket… Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek.” (Jn 15, 12.17) Ovasandó: Jn.15,12-17               Mielőtt Jézus Krisztus elmondja parancsolatát tanítványaival komoly beszélgetéseket folytat. Mindezek húsvét előtt történtek, amikor tudatosan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 30.

“Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én is tibennetek.” (János 15, 3-4a) Jézus előszeretettel szól példázatokban, láthatjuk a János evangéliumának tanulmányozásában folyamatosan. A mai alkalommal is egy példázat hangzik el Mesterünktől. Nézzük meg ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 29.

“Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije;” (Jn.14,30) Jézus szól… de már nem sokáig. Most még beszél. Ma még lehet, ma még szabad… mondja a vers, az ének sora. Ma még keres, most ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 28.

“Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” (János 14,23) Jézus búcsúbeszédében a legtöbbet arról beszél, hogy Ő és az Atya egy, Ő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 27.

„Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat, és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké.” (János 14, 15-16) Nagyon jóleső érzés, amikor valaki a segítségünkre siet. Szükségünk van a támogatásra, mert előbb-utóbb rádöbbenünk, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 26.

“Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 25.

„Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van, ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek.” (Jn 14,11) Higgyetek! Higgyetek nekem! Olyan alázattal teli kérés ez Megváltónktól, ami megdöbbentő, ugyanakkor teljesen értelmetlenné teszi az önmagukat keresztyénnek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 24.

“Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.” (János 14, 1)     A tanítványoknak minden okuk megvolt a nyugtalankodásra, hisz pár perccel korábban hangzott el: “Bizony, bizony mondom néktek, hogy egy közületek elárul engem”. Aztán arról beszél nekik, hogy ...

Olvassa tovább »