Kezdőlap / Napi Ige (oldal 2)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. október 22.

“Arra való ez a bojt, hogy amikor látjátok, emlékezzetek az ÚR minden parancsolatára, hogy megcselekedjétek azokat. És ne a szívetek vágyát és a szemetek kívánságát kövessétek, amely paráznaságba visz.” (4Móz 15,39) Köss göböt a zsebkendődre! Ne feledkezz el arról, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 21.

“Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Amikor bementek arra a földre, amelyet lakóhelyül adok nektek…”      (4Mózes 15, 1-2)         Az előző fejezetben az Úrnak népével szembeni szigorú fellépéséről olvasunk. Hitetlenségük büntetése: “nem mentek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 20.

„Ezen kívül azt mondta az ÚR Mózesnek és Áronnak: Meddig tűrjem e gonosz gyülekezetet, amely zúgolódik ellenem? Hallottam Izráel fiainak zúgolódását, mert sokat zúgolódtak ellenem.” (4 Mózes 14:26-27)             Az Úr szava Mózes és Áron felé szól. E gondolatok, amit az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 19.

“Most azért hadd magasztaltassék fel az Úrnak ereje, a miképpen szólottál, mondván: Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és vétket, de a bűnöst nem hagyja büntetlenül; megbünteti az atyák álnokságait a fiakban harmad és negyed íziglen. Kérlek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 18.

“…Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket: Valóban tejjel és mézzel folyó föld az…” ( 4. Mózes 13:27). Idegenbe szakadt atyánkfiai mesélnek arról, milyen izgalom vette őket hatalmába, amikor a választott ország felé közeledtek. Kíváncsiak voltak arra, hogyan fogadják őket, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 17.

Félelmek nélkül “Az Úr így beszélt Mózeshez: Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izráel fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán-pusztából az Úr parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 16.

“Akkor az Úr szelet támasztott, amely a tenger felől fürjeket sodort magával, és leszórta őket a táborra, innen is, onnan is egynapi távolságban a tábor körül, kétkönyöknyire a föld színén. Akkor nekiállt a nép, és egész nap és egész éjjel, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 15.

“Azt a helyet Tabérának nevezte el, mert felgyulladt ellenük az ÚR tüze.” (4Móz 11,3) Nagyon szeretjük az Istent csak gyógyító balzsamként, kegyelmesnek, irgalmasnak, gyógyítónak beállítani. És mindez igaz, de nem mondjuk el a teljes igazságot, ha nem vesszük észre, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 12.

“Az Úr szava szerint mentek Izráel fiai, és az Úr szava szerint táboroztak le; mind addig, míg a felhő állt a hajlékon a táborban maradtak… Az Úr szava szerint jártak tábort, és az Úr szava szerint indulnak el. Az Úrnak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 11.

“Azután így szólt az Úr Mózeshez a Sinai pusztában:…Készítsék el Izráel fiai a pászkát…” (4 Mózes 9: 1-2). Menet közben igazgatja az Úr a választott nép útját. Nem lehet azt tenni a visszanyert szabadságban, amit akarnak. Lakva egy helyen vagy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 10.

Szolgáló ajándék vagy ajándékozó szolga akarsz lenni? „Áron pedig ajánlja föl a lévitákat az Úr színe előtt Izráel fiainak ajándékaként, hogy szolgáljanak az Úrnak.” (4 Mózes 8,11 ) Ajándék. A szó hallatán máris megjelenik a gondolatainkban a szépen becsomagolt meglepetés, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 9.

“Amikor bement Mózes a kijelentés sátrába, hogy beszéljen az Úrral, hallotta a hangot, amely a bizonyság ládáján levő födélről beszélt hozzá, a két kerúb közül. Onnan beszélt hozzá.” (4 Mózes 7,89) Mózesnek többször volt lehetősége, hogy beszéljen az Úrral. Isten ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 8.

„Az ÚR elé vitték áldozatukat…:” (4Móz, 7,3) Izráel fejedelmei, a háznépek fejei és a törzsek fejedelmei Isten elé viszik áldozatukat, s habár fel van sorolva később a nevek, a hangsúlyos ebben az egészben az, hogy Isten látja. Isten látja a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 7.

                                 „Áldjon meg téged az Úr…” (4Mózes 6, 24)       A nazírokról szóló törvény végén helyezkedik el ez az  áldásformula. Az Úr Mózesen keresztül parancsot ad Áronnak és fiainak, hogy tudniillik áldják meg  Izráelt.  Kik voltak a nazírok? „A nazírok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 6.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Amikor egy férfi vagy asszony külön is fogadalmat tesz, názírfogadalmat, hogy így az ÚRnak szentelje magát, szakassza el magát a bortól és a részegítő italtól. Borecetet és ...

Olvassa tovább »