Kezdőlap / Napi Ige (oldal 2)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2017. október 27.

“És fölemelt engem a Lélek, és bevitt az Úr házának keleti kapujához, amely keletre néz, és lám, a kapu bejáratánál huszonöt férfi volt, kik között látám Jaazanját, Azzur fiát, és Pelatjáhut, Benájáhu fiát, a nép fejedelmeit. És monda nékem: Embernek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 26.

“És kinyújtá egy Kérub a kezét a Kérubok közül a tűzhöz. mely vala a Kérubok között, és vőn és tevé a gyolcsba öltözöttnek markába, ki elvevé és kiméne.” (Ezékiel 10,7). Alaposan meglódul az emberi fantázia, amikor az Isten dicsőségét kell ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 25.

Változás „Az én szent helyemen kezdjétek el!” (Ezékiel 9,6) Általában félünk a változástól. Jól elkényelmesedünk még a nekünk kedvezőtlen állapotban is, hiszen mindent meglehet szokni. Valójában a változások végkimenetelétől tartunk, mert az ember alapvetően mindig jobbat remél, de rosszabbat kap. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 24.

“A hatodik esztendőben, a hatodik hónap ötödik napján, amikor a házamban ültem, Júda vénei pedig előttem ültek, megérintett ott az Úrnak, az én Uramnak keze. Egy alakot láttam, amely tűzhöz volt hasonló. Derekától lefelé tűznek látszott, derekától fölfelé pedig ragyogónak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 23.

„… Útjuk szerint cselekszem velük, a maguk ítélete szerint ítélem meg őket, hadd tudják meg, hogy én vagyok az ÚR!” (Ez 7,27b) Reklámokból ivódik belénk a mondat: „mert megérdemled.” Könnyűzenei slágerből csendül felénk: „Nekem ez jár.” No, de mi jár ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 22.

“…De hagyok maradékot, hogy legyenek közületek, akik megmenekülnek a fegyvertől a népek között, amikor szétszórlak titeket a tartományokban. Akkor megemlékeznek rólam menekültjeitek a népek között, akik közé fogságba jutottak, hogy én törtem össze parázna szívüket, amely elszakadt tőlem, és a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 21.

„Ezzel kitöltöm haragomat, megelégszik ellenük való dühöm, és lecsillapodok. És megértik majd, hogy én, az ÚR szóltam féltő szeretetemben, amikor kitöltöm rájuk izzó haragomat.” (Ezékiel 5,13) A bűn nem marad büntetés nélkül. Eljön az ítélet ideje. Az alábbi fejezet Ezékiel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 20.

“És mondá nékem (az ÚR): Nézd, marhaganéjt engedek néked emberi tőzeg helyett, hogy annál süsd meg a te kenyeredet.” ( Ezékiel 4,15) A fenti igében arról olvasunk, hogy engedményt tesz az ÚR, Ezékiel javára. Tehát a fenti ige egyik legfontosabb ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 17.

„A harmincadik évben, a negyedik hónap ötödikén, amikor én a fogságban élő nép között voltam a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam.” (Ez 1,1) Olvasandó: Ez 1             Az emberek szeretik a titokzatos és különleges látomásokat: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 16.

„Csalárd a kedvesség és hiábavaló a szépség, de az URat félő asszony dicséretet szerez magának!” (Péld 31,30) Nagyon fontos a külső megjelenés., de még fontosabb az, hogy belső tartalma legyen a szépségnek. A látszatot akarják sokan megtartani. A házasságban a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 15.

   “Távol legyen a királyoktól, oh Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala; és az uralkodóktól a részegítő ital keresése.Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát. “ (Péld 31,4-5)                                                                   I. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 13.

„Agurnak, a Jáké fiának beszédei, prófécia, melyet mondott a férfiú Itielnek, Itielnek és Ukálnak.” (Péld. 30,1) Nemrég leszóltam a Példabeszédek könyvét, mondván „nem áll közel hozzám” erre a mai ige (30 fejezet) bebújik hónom alá sőt a szívembe. Gondolkodom rajta hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 12.

“Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul, ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog” ( Péld. 29, 18) A szentíró meglepően összekapcsol két dolgot: a mennyei látást és a törvény megtartását, pedig bennünk a kettő nehezen fér össze. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 11.

Most pont rólad van szó! „Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak gyógyíthatatlanul összetörik” (Péld 29,1)  Tudod-e, hogy istenképű vagy?  Igen, te. Te, aki még nem gondoltál erre. Te, akivel a hétköznapi gondok ezt már rég elfelejttették. Te, aki ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. október 8.

“Az eszes meglátja a bajt, és elrejtőzik, az esztelenek nekimennek, és kudarcot vallanak.” (Péld 27, 12)     Életünk állandó fenyegetésnek van kitéve, mindig van valami, ami ellene tör. Számtalan veszéllyel kell szembenézni és sokszor nem is fedezzük fel ezeket időben ...

Olvassa tovább »