Kezdőlap / Napi Ige (oldal 2)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. január 24.

„Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok” (Mt. 10,16) Juhokként a farkasok közé menni nem túl szerencsés vállalkozás, de azt hiszem emberként sem szívesen vállalnánk. Most pedig ...

Olvassa tovább »

Megjelent a hetedik áhítatos könyv

Megjelent a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorai által megírt áhítatos könyv hetedik kötete. Rácz Ervin a könyv szerkesztője és összeállítója köszönetet mond azoknak a lelkipásztortestvéreinek, akik példásan közreműködtek az áhítatok megírásában, valamint Isten áldását kívánja további életükre és szolgálatukra. Király Lajos esperes ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 22.

„Akkor megérintette szemüket, és így szólt: Legyen a ti hitetek szerint.” (Mt 9, 29) Ha egy mondatban szeretném aktualizálni Jézus tettét és szavait, talán így mondanám: a világ olyan, amilyennek látod. Mert valóban a szemünk, azaz ahogyan látjuk a világot, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 21.

“Miközben ezeket mondta, egy főember lépett hozzá, mélyen meghajolt előtte, és így szólt: A leányom éppen most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és megelevenedik” Máté 9, 18 Nem mindennapi történésről számol be nekünk az evangélium: egy főember leborul ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 20.

 „Jézus tovább ment onnan, és meglátott egy Máté nevű embert, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az pedig azonnal fölkelt, és követte őt.” (Máté 9,9) Amerre csak nagy Mesterünk  jár emberi életek változnak meg  beteg ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 19.

„Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy ezt mondani: Kelj föl és járj?” (Mt. 9,5) „Csakazértis”. Jézus egy béna embert gyógyít meg, állít talpra csak azért is. Nem ez az elsődleges szándéka, csak azt akarja közölni ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 18.

“Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki….És íme az egész város kiméne Jézus elébe, és mihelyt meglátták, kérék őt, hogy távozzék az ő határukból” ( Máté 8, 27,34). Két egymás után ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 16.

„Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám” (Mt 8,2) Olvasandó Mt 8,1-13             Richard Rohr börtönlelkész többször azzal a kéréssel fordult a gyilkossággal elítélt foglyokhoz, hogy rajzoljanak le egy jó királyt. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 15.

„És ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára épült.” (Mt 7,25) Megpróbáltatás nélküli élet nincs. Jó lenne, ha volna, gondoljuk sokszor, kényelmes lenne úgy élni, hogy mindig ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 13.

„Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.” (Mt 7, 12) Olvasásra: Mt 7, 7-14 Szeretet. Szeretni Istent, szeretni felebarátunkat – hányszor halljuk a lelkész ajkáról. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 12.

“Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. “  Mt.7,1 Kedves Testvéreim ! Mivel az ember olyan könnyen megfogalmazza bírálatait, ítéleteit, s persze nem önmagával, hanem mindig mással szemben, ezért figyelmetekbe, figyelmünkbe ajánlom Reményik Sándor lélekbe hasító költeményét. Szeretettel: Genda Árpád Szabolcs, Pettyén ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 10.

„…a te Atyád, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked nyíltan.” (Máté 6,18b) Az olcsó kegyelem tana hirdeti nekünk azt a bűnbocsánatot, amit megkaphatunk minden érdemtelenségünk ellenére is. Elég, ha csak annyit mondasz, hogy Jézus megváltott, utána pedig tégy, amit ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 9.

„Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…” (Máté 6:9) Méltán igaza van annak a teológusnak, aki azt mondta erről az imáról, hogy „tökéletes.” Mások azt gondolják, hogy ennek az imának semmi köze sincsen a huszonegyedik században élő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 8.

„Vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert akkor nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál!” (Mt 6,1) Azt hiszem a legveszélyesebb bűn, amit az emberek, különösen a templomba járók, elkövetnek Isten, az emberek és legfőképpen maguk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 7.

      “Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket…” (Máté 5,44)      Az embernek néha az az érézése támad, hogy Jézus egyik-másik tanítása túl magasra teszi a mércét. Az ...

Olvassa tovább »