Kezdőlap / Napi Ige (oldal 2)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. január 4.

 „Az első jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik.” (Jel 9,12) Olvasandó igerész: Jelenések 9,1-12 A jelenések könyvét olvasva naponként azt veszi észre az ember, hogy egyre keményebb dolgok hangzanak el. Az ember szó szerint elborzadva olvassa a jövendöléseket. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 1. – BÚÉK

“Azután íme, nagy sokaságot láttam, amelyet senki sem tudott megszámolni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből a trón előtt és a Bárány előtt állni, fehér ruhákba öltözve, kezükben pálmaágakkal. És hangosan kiáltottak: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 31.

“Ezután láttam, hogy négy angyal állt a föld négy sarkán, és féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam, hogy egy másik angyal is feljön napkelet felől, akinél az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 28.

„És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 27.

„…Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 25.

“Méltó vagy, Uram, hogy végy dicsőséget, és tisztességet és erőt.” (Jel. 4: 11-a). Karácsony:  földre szállt Isten a gyermek-Jézusban. Áldozócsütörtök:  mennybe emelkedett a Feltámdott. Azóta van útunk és betekintésünk ebbe a dicsőségbe. Középen ott van a trónus, rajta a mennyei ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 21.

„A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van: Tudom, hol van a lakóhelyed: ahol a Sátán trónja van, de ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 19.

“Tudom a te dolgaidat…” (Jel. 2,2-a) Isten szeme mindent lát- szokták mondani. Ennek kifejezésére régi templomfestményeken nagy szemek figyelhetők meg, amelyek az “Isten szemei”. Tegyük hozzá azt is, hogy Isten mindent tud, tehát ismer bennünket annyira, hogy titkosnak vélt érzéseinket, ...

Olvassa tovább »

Kilencedik áhítatoskönyv – Velünk az Isten IX.

Egy híján tíz. Megjelent a Velünk az Isten című áhítatoskönyv kilencedik kötete. A refszatmar.eu honlapon 2019-ban szinte naponként megjelenő áhítatokból válogatott írásokat olvashatják „Család- és beteglátogatáskor gyakran szoktam a kezében tartott könyv valamelyik kötetét ajándékozni, sőt olyan ismerősöm is van, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 17.

„Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 15.

“Ama nemes harcot megharcoltam…” (2Tim. 4, 7)        Élete végéhez közeledve Pál visszatekint a megtett útra, számvetést végez. Milyennek látja eltelt életét, mi jellemezte azt? Azt mondja róla, hogy nemes harc volt. Nem mond ezzel semmi újat,  hisz minden ember ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 14.

 „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” (2Tim 4,2) Prófétai feladat hangzik el, hogy hirdesd az Igét. Ez a felhívás pedig időszerű, az adventi forgatagban ahol a sok teendőkkel elfoglalt embert ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 10.

“Ezekre emlékeztesd és Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket: ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő, üres fecsegők ...

Olvassa tovább »