Velünk az Isten – 2023. szeptember 16.

„Csak Lévi törzsét ne vedd számba, és ne sorold őket Izráel fiai közé, hanem rendeld őket a bizonyság hajlékának, minden edényének és minden ahhoz valónak őrzőivé.” – (4 Mózes 1:49,50) Látszólag az ember olvasva a mai igesorokat úgy tűnik számára, hogy ezek csak nemzetség táblázatok és unalmas részek. És csak ennyi lenne? Jó újra olvasni […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 14.

,,Erre Izráel fiai mindnyájan kivonultak, és összegyülekezett a nép az ÚRhoz Micpába, egy emberként, Dántól Beérsebáig, még Gileád földjéről is.” – (Bir 20,1) A Bírák könyve végéhez közeledve az izgatottság egyre erősödik bennünk. Mi lesz ebből? Mi lesz ennek a vége? Talán  most is megszólal bennünk ez a kérdés. Mi következik most, amikor azt olvastuk, […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 13.

,,Miközben ők jól érezték magukat, a város férfiai, elvetemült emberek, körülvették a házat, az ajtóhoz tódultak, és ezt mondták annak az öregembernek, a házigazdának: Hozd ki azt a férfit, aki a házadba jött, hadd háljunk vele!” – (Bírák 19,22) Olvasni is szörnyű e történetet, nem hogy meghallgatni. De tegyük fel a kérdést, hogy hol van […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 12.

„…Míká pedig megfordult és hazament, mert látta, hogy azok erősebbek nála.” – (Bír 18, 26b) A mai napra kijelölt igeszakaszban az történik, hogy Dán törzse területet akar magának szerezni. Mikor csatába indulnak, Míká isteneit és papját is magukkal viszik. Míká, kétségbeesésében és reménytelenségében felteszi a kérdést: Mi marad neki? A sereggel egyedül szemben állónak még […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 11.

“Abban az időben nem volt király Izráelben, és mindenki azt cselekedte, ami jónak tűnt a maga szemében.” (Bír 17,6) Nem rendet kell tenni, hanem a káoszon kell tudni uralkodni. – szól a lusták hitvallásszerű kifogása, ami természetesen éppen a mai Ige üzenetével ellentétes álláspont, bár becsülendő lenne, ha valaki meg tudná tartani. Szükség van vezetőkre, […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 10.

 „Ekkor azt mondta neki Delila: Hogyan mondhatod: „Szeretlek téged”, ha a szíved nincs velem? …teljes szívét kitárta előtte…azt gondolta: Kiszabadulok most is, mint máskor…Mert még nem tudta, hogy az Úr eltávozott tőle…De haja újra nőni kezdett, miután megnyírták…Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Uram Isten, kérlek, emlékezzél meg rólam, és erősíts meg engem csak […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 9.

„És mikor Lehi felé közeledett a filiszteusok már újjongtak.” – (Bírák 15,14) Sámson tudja kik az ellenségei! Ismeri őket és nevén nevezi őket. Ma sajnos nem ismerjük az ellenséget. Nem szabad róla beszélni! Tabu! A „szeretet” nagy „szivárványos esernyője” alatt minden és mindenki elfér. No de mi lesz azzal az ezer emberrel, akik közelről tapasztalhatták […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 8.

,,Lement Sámson Timnátba, és meglátott egy nőt a filiszteusok lányai közül. Hazament, elbeszélte atyjának és anyjának, és monda: …vegyétek őt nékem feleségül. És monda néki az ő atyja és anyja: Hát nincsen a te atyádfiainak és az én egész népemnek leányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget végy a körülmetéletlen filiszteusok közül? És monda […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 7.

,,Mikor pedig ezt meglátták Manoah és az ő felesége, arccal a földre  borultak…Ekkor tudta meg Manoah, hogy az Úrnak angyala volt az. – (Bírák 13, 20-21) Az Isten mindig megtalálta a módját annak, hogy a kilátástalan helyzetekből is kimentse népét. Annak ellenére, hogy ,,gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt” (1. vers), mégis megérezhették  a kegyelmet, […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. szeptember 6.

„Az efraimi férfiak pedig összegyűltek, átmentek északra, és azt mondták Jeftének: Miért szálltál harcba az ammóniakkal anélkül, hogy hívtál volna bennünket is, hogy veled menjünk? Most azért rád gyújtjuk a házadat. Jefte ezt felelte nekik: Nagy viszálykodásom volt Ammón fiaival, nekem és népemnek; hívtalak benneteket, de nem szabadítottatok meg a kezükből” – (Bírák 12, 1-2) […]

Bővebben