Kezdőlap / Napi Ige (oldal 2)

Napi Ige

Király Lajos. Utolsó óra

„Gyermekeim, itt az utolsó óra…” (1Jn 2,18) Olvasandó: 1Jn 2,18-29 A 2018-as esztendőből lassan itt az utolsó óra, pedig azt reméltük egy évvel korábban, hogy nem érkezik el ilyen hamar. Az idő azonban telik és az ünnepnapok érkeznek. Pilinszky János ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 30.

„A világ elmúlik és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1János 2,17) Egy gyerek csak akkor ismeri meg igazán szülei akaratát, ha velük együtt nő fel, ha figyel rájuk. A fegyelmezett gyerek pedig kiolvassa a szülők ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 28.

“Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.” (1Jn 2,1-2) Az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 27.

“Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga  a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől” (1. János 1:7). Versengés létezik a családok és az egyének között. Sokra tartjuk önmagunkat, különbnek, jobbnak, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 23.

“Azért mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és így szolgáljunk Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel.” (Zsid. 12, 28)     Advent negyedik vasárnapján már érezni karácsony “illatát”, egészen közel vagyunk a betlehemi gyermekhez, és ez a nagy csoda, hogy Isten ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 21.

 „Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 20.

“Akikre nem volt méltó e világ…” (Zsid 11:38) Olyan személyiségekkel áldott meg bennünket az Isten, akik az élet minden helyzetében megálltak a hitben. Életük alapja a kőszikla , ahogy Jézus tanít a hegyi beszéd végén:”És ömlött az eső, és eljött ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 19.

Istenre néző hit „Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és kiment, nem tudva, hova megy.” (Zsid 11,8). Hit által rengeteg csoda történt a világban. Ezek közül néhányról a Biblia is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 18.

„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 17.

„…mi nem a meghátrálás emberei vagyunk…” (Zsid 10,39a) Isten nem olyan tánclépésekre hív az Ő útján, melyben kettőt előre, kettő hátra kell haadni. A keringőre nem sok idő van, hisz közeledik a nap! Persze nem a táncról szeretném lebeszélni a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 16.

Ő azonban egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért mindörökre az Isten jobbjára ült, és ott vár, amíg ellenségei a lába alá vettetnek zsámolyul. Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. (Zsid. 10,12-14) Olvasandó: Zsid 10,1-18 Isten nem kedveli az áldozatot (8.v.), mégis milyen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 15.

Nem hagy el. „olyan főpapunk van, aki a Magasságos trónjának jobbjára ült a mennyekben” (Zsid. 8,1) Fájdalmas mélységből fakadó keserű csalódások hangjait gyakran lehet hallani: „Isten nem szeret; Isten nincs velem; az Urat nem érdekli az életem; büntet engem az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 14.

„Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 13.

“Mert ez az a szövetség , melyet kötök az Izráel házával, ama napok múltán…” (Zsid.8: 10). A szövetségnek úgy van értelme, ha mindkét fél  betartja. Az ószövetségi nép ott vétkezett, hogy megszegte azt a szövetséget, amelyet kötött az Isten az atyákkal, ...

Olvassa tovább »