Kezdőlap / Napi Ige (oldal 180)

Napi Ige

2011. január 14.

3Mózes 12, 7-8 „Ez a törvénye a fiút vagy leányt szülő asszonynak.  Ha pedig nincs elég módja bárányhoz, vigyen két gerlicét vagy két galambfiat” Az Isten szerinti rend kiterjed az élet minden területére, így a gyermeket szülő anya életére is. ...

Olvassa tovább »

2011 január 13.

„Mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek, szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat…” 3Móz. 11,44/B A napokban olvasott fejezetekben nagyon gyakori a szent és a tiszta fogalmaknak a jelenléte. ...

Olvassa tovább »

2011. január 12.

3Móz 10,3 „Ez az, amit szólt vala az Úr, mondván: Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem.” Szövegkörnyezetében, az Abihu és Nádáb bűnére való feleletként, de abból kiemelve is súlyos és sokatmondó, amit Mózes ...

Olvassa tovább »

2011. január 11.

3Móz 9,1-2 És lőn a nyolcadik napon, hogy szólítá Mózes Áront és az ő fiait, és Izráelnek véneit. És monda Áronnak: Végy egy borjút, fiatal bikát bűnért való áldozatul, és egy kost egészen égőáldozatul, épek legyenek, és vidd az Úr ...

Olvassa tovább »

2011. január 10.

„És reá adá Áronra a köntöst, és felövezé őt az övvel és azután felöltöztette palástba …” (3Móz 8, 7a.) A 8. fejezet Áron és fiainak pappá szenteléséről, valamint a papszentelési áldozatról beszél. Mi mindnyájan, akik hiszünk Jézus Krisztusban papok birodalma, ...

Olvassa tovább »

2010. január 9.

„Mondd meg Izráel fiainak, hogy, aki békeáldozatot mutat be az Úrnak, az vigyen békeáldozatából áldozati ajándékot az Úrnak.” 3Móz: 7,29 Olvasandó: 3Móz: 7,22-38 Kedves testvéreim Valaki egyszer azt mondta, hogy a hívő embernek négy állandó kísértése van: szexualitás, hatalom, dicsőség ...

Olvassa tovább »

2011. január 7.

Parancsolj Áronnak és az õ fiainak, mondván: Ez az egészen égõáldozat törvénye… 3 Móz, 6, 9a. Kedves Olvasók! Mózes harmadik könyvének hatodik része a hetedikkel együtt az ároni papság által bemutatandó áldozatokat szabályozza. A hatodik részben az égőáldozatról, az ételáldozatról, ...

Olvassa tovább »

2011. január 6.

“… tudatlanságból tévedett és megbocsáttatik néki” (3.Mózes 5: 18-b) Az elkövetett bűnöket két nagy csoportra lehet osztani: tudatosan elkövetett bűnökre és tudatlanságból elkövetett bűnökre. Mindkettő büntetés alá esik, a “tudatlanság” kivételes esetben enyhítő körülménynek számíthat, azonban nem mentesíti teljes mértékben ...

Olvassa tovább »

2011. január 5.

3.Mózes 5. 1-13 “Ha azzal vétkezik valaki, hogy hallotta a káromló beszédet, és bizonyság lehetne, hogy látta, vagy tudja: ha meg nem jelenti azt, de hordozza az ő vétségének terhét.” (1) A világ, amelyben élünk, ontja magából a káromló beszédet. ...

Olvassa tovább »

2010. január 4.

„Ha pedig a föld népe közül vétkezik valaki tévedésből…ha tudtára esik néki az ő bűne” (3 Mózes 4, 27-28) Életünk során mindannyian vétkezünk, ez alól senki sem kivétel. Ezek a vétkeink viszont sokszor számunkra észrevétlenek. Egy rosszkor, rosszul elmondott mondat, ...

Olvassa tovább »

2011. január 3.

Textus: 3Móz.3-4. “Hogyha hálaáldozattal áldozik valaki, ha tulokféléből, akár hímmel, akár nősténnyel áldozik: ép barmot vigyen az Úr elé. És tegye az ő kezét az ő áldozatjának fejére, és ölje meg azt a gyülekezet sátorának nyílásánál…” Mózes harmadik könyve az ...

Olvassa tovább »

2011. január 2.

“—szentséges áldozat ez az Úrnak—“ 3 Móz. 2,10B Mózes 3-ik könyve Isten megváltott népe imádatának van szentelve, szabályozza az ember Istenimádatának, Istentiszteletének a rendjét. Az egész könyv, annak mindegyik része valamilyen módon az Istentisztelettel foglalkozik Az Istentisztelet minden vallásban, az ...

Olvassa tovább »

2010. december 31.

Alapige Zsid 13, 18. 20-21v. “Imádkozzatok érettünk. Mert úgy vagyunk meggyõzõdve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni. A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust. ...

Olvassa tovább »

2010 december 30.

„Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitöket.” Zsid 13,7 Közeledve az év végéhez mindenki kissé elcsendesedik és visszaemlékszik az elmúlt esztendő szépségére, sikerére, kudarcára, fájdalmára egyaránt. A mai ...

Olvassa tovább »