Kezdőlap / Napi Ige (oldal 169)

Napi Ige

2011. június 29.

János 3. 1-15 „amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (14-15) Hogy a kiemelt igeszakaszt megérthessük, szükséges ismernünk egy nagyon fontos ószövetségi történetet, ...

Olvassa tovább »

2011. június 28.

Tiszta a templomod? Olvasandó János 2,13-25 „És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ülnek vala: És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is a juhokat is; és a pénzváltók ...

Olvassa tovább »

2011. június 27.

Olvasandó: János 2, 1-12 „… te a jó bort ekkorra tartottad.” (Jn 2, 10b) A Kánai mennyegzőn történő csoda, ami Jézus első csodája volt, sokak számára megbotránkozás köve. Jézus alkoholizmusra tanít mindjárt az elején? Semmiképpen nem! Annyit viszont bátran el ...

Olvassa tovább »

2011. június 26.

“Látá Jézus Nátánáelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Imé egy igazán Izráelita, akiben hamisság nincsen…Felele Nátánáel és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya” (János 1: 48, 5o). Olvasandó János 1: 42-52 Jézus első ...

Olvassa tovább »

2011. június 24.

„Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék ő rajta. … És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.” Ján 1,32-34 Látni, megismerni és elmondani… Amikor Jézus a földön járt, megfeszítéséig sőt a mennybemenetelig ...

Olvassa tovább »

2011 június 23.

„Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” Jn 29/b Keresztelő Jánosnak a szolgálata elég nagy mozgolódást támasztott Izraelben. Ez indította a zsidókat arra, hogy ellenőriztessék Keresztelő János tevékenységét, valamint, hogy megtudják ki is ő valójában. Nem zárkózott ...

Olvassa tovább »

2011. június 22.

„És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk” János 1,14a Nem kívánok most arról írni, illetve abba elmélyülni, hogy mit jelent János evangéliumában a Ige (Logosz) és a test (sarx) közötti kapcsolat és, hogy milyen keleti filozófiával, vallásossággal áll ...

Olvassa tovább »

2011. június 21.

Világosságot! Olvasandó János 1,6-13 „Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.” (János 1,9) János evangélista nem a karácsonyi történettel kezdi könyvét, hanem annak lelki történésével, azaz míg mások egy kis gyermek születését látják, addig ő ...

Olvassa tovább »

2011. június 20.

“Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. Õ benne vala az élet, és az ...

Olvassa tovább »

2011. június 19.

Áldott az Úristen, Izráel Istene! Egyedül ő tud csodákat tenni! Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet! Ámen, ámen. Zsolt. 72,18-19 Olvasandó: Zsoltárok 72   Mikor egy ország politikai vezetésében változás áll be, akkor az emberek ...

Olvassa tovább »

2011. június 18.

71.Zsoltár 14-24 Teljes életen átívelő feladata a hívő embernek az Istenről szóló szívből jövő vallomás és bizonyságtétel. A remény, amely nem szégyenít meg, ott él az Istennel napi kapcsolatban levő, róla minden időben vallást tevő ember szívében. A zsoltáros annyi ...

Olvassa tovább »

2011. június 17.

“Ne vess meg engem az én vénségemnek idején, mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem” (Zsolt. 71: 9) Kós Károly mondotta, hogy az emberi életnek legalább négy korszaka létezik: gyermekkor, felnőttkor, időskor és aggkor, attól függően, hogy kinek mennyi időt ...

Olvassa tovább »

2011 június 16.

„Isten, az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre siess!” 70 Zsoltár 2.v. Dávid, eme zsoltárnak a szerzője menekül az őt fenyegetők elől. Visszaemlékezve az ő földi sorsára ez a kép többször is elő jön: bujdosni, szaladni kell, hogy az életemet ...

Olvassa tovább »

2011. június 15.

Zsoltárok 69 „Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással.” (31) Mai igénk megtanít arra, hogy hitünk gyakorlásában milyen fontos a hálaadás, köszönetünk kifejezése Istennek. I. Mindig van mit megköszönnünk. A 69. zsoltárban a zsoltáríró komoly panaszokat fogalmaz meg, mindezek ...

Olvassa tovább »

2011. június 14.

Zsolt.69: 14-30 “Légy közel az én lelkemhez… “ 19a Szörnyű állapot az Isten nélküli élet! Az ember terheinek hordozása közben sokszor felkiált: “Engem még az Isten is elhagyott!” Isten jelenlétének tudata az ember igazi vigasztalása. Amikor nehéz az élet, amikor ...

Olvassa tovább »