Kezdőlap / Napi Ige (oldal 168)

Napi Ige

2011. július 17.

„Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt: Ti ismertek engem, tudjátok is, hogy honnan való vagyok, de én mégsem önmagamtól jöttem, hanem az, aki engem elküldött, igaz, ti őt nem ismeritek.” Jn. 7,28 Olvasandó: Jn 7,25-30   Lelkészi szolgálatom ...

Olvassa tovább »

2011. július 15.

“Hol van ő?” (János 7: 11) Olvasandó János 7: 1-13 A kérdést azok teszik fel Jézus tanítványainak, akik lesik az alkalmat, hogy megfogják az Isten Fiát és halálra adják. Nem a Krisztushoz való ragaszkodás, szimpátia, szeretet kérdeztet, a bosszúvágy és ...

Olvassa tovább »

2011. július 14.

“Kemény beszéd ez…” János 6,60/b A 48. versben Jézusnak az egyik “én-mondása” olvasható: “Én vagyok az életnek a kenyere.” Az ott lévők számára meg is magyarázza, hogy mit is kell érteni ezen a kijelentésen. Voltak, akik értetlenül álltak meg a ...

Olvassa tovább »

2011. július 13.

János 6. “Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban.” (56v.) János evangéliuma 6. fejezetében arról olvasunk, hogy komoly nézeteltérések alakulnak ki Jézus és az Őt hallgató sokaság között, illetve ...

Olvassa tovább »

2011. július 12.

János 5:35-51 “Én vagyok az életnek ama kenyere…” (35a). Leborul a fátyol. Az  eddigi indirekt módon kifejezett gondolatok után, Jézus direkt módon most  kijelenti, hogy végre minden lelki éhező és szomjúhozó megtudja ki adja számára  az igazi gyógyulást adó táplálékot. ...

Olvassa tovább »

2011. július 11.

„Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre, a melyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. (Jn 6, 27)” Jézus munkára szólít fel! Munkálkodni, ...

Olvassa tovább »

2011. július 10.

„A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy huszonöt vagy harminc futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt: Én vagyok, ne féljetek!” (Jn. Ev. 6,18-20) Olvasandó: Jn. Ev. ...

Olvassa tovább »

2011. július 9.

Olvasandó rész: Jn. 6, 1-15 „Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő vala a világra.” (14. vers) Egy istentisztelet után a cinteremben megálltak beszélgetni az emberek. Arról tanakodtak, milyen aszályos a ...

Olvassa tovább »

2011. július 8.

“Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem  általment a halálból az életre.” (Jn 5,24) Olvasandó: Jn 5,19-30 A folyamatos, szünet ...

Olvassa tovább »

2011. július 7.

„… ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek:” Ján. 5, 42 Az Úr Jézus mindenkit ismer: engemet is, tégedet is! Nem csak ismer, ezt el is mondja, s azt is elmondja milyennek lát. A fenti ige, ha érvényes ...

Olvassa tovább »

2011. július 5.

Kétféle találkozás Olvasandó: János 4,43-54 „Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él .És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment.” (János 4,50b) Életünk találkozások láncolata. János evangéliumának 4. részében arról hallhatunk (45), hogy Jézus ...

Olvassa tovább »

2011. július 3.

„Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá.” János ev. 4,28-30 Olvasandó: ...

Olvassa tovább »

2011. július 2.

Olvasandó rész: Jn. 4, 1-26 „Monda néki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (a ki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Monda néki Jézus: Én vagyok az, a ki veled beszélek.” (25-26. versek) Sokan a Jézus Krisztussal való ...

Olvassa tovább »

2011. július 1.

“A ki az õ bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (Ján 3, 33.36.)   ...

Olvassa tovább »

2011. június 30.

Alapige: Jn 3, 16 v. “Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Bibliaolvasás: Jn 3, 16-21v. A félelem és a bizonytalanság minden ember ...

Olvassa tovább »