Kezdőlap / Napi Ige (oldal 167)

Napi Ige

2011. február 6.

“Azután így beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz: Izráel fiai mindnyájan a maguk hadijelvénye körül táborozzanak, nagycsaládjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátorától távolabbra, körös-körül táborozzanak.” (4Móz. 2,1-2) Elolvasni: 4Móz. 2 A mai igeszakasz kicsit száraznak tűnik, és úgy érezhetjük, hogy ...

Olvassa tovább »

2011. február 4.

3 Mózes 27:1-8 A mai keresztyén milyen szempontok szerint ítéli meg embertársát? Egyáltalán van-e ilyesmire szükségünk? Fontos ez nekünk? Sajnos emberi tulajdonságaink közé tartozik az ilyesmi, hogy előítéleteink szerint mérünk valamit vagy valakit. Olykor rájövünk, hogy az általunk nagyra becsült ...

Olvassa tovább »

2011 február 3.

„…akkor sem vetem meg őket, és nem útálom meg őket annyira, hogy mindenestől elveszítsem őket, felbontván velök való szövetségemet, mert én, az Úr, az ő Istenök vagyok. Sőt megemlékezem érettök az elődökkel kötött szövetségről…” 3Móz. 26, 44/b-45/a Ajánlott szakasz: 3Móz. ...

Olvassa tovább »

2011. február 2.

3 Móz. 26: 1-39 “Az én szombatjaimat megtartsátok, és az én szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr.” (2) A 26. fejezet arról tanít, hogy Isten áldással jutalmazza a szófogadókat, és átokkal bünteti a szófogadatlanokat. Isten áldást akar árasztani a világba. ...

Olvassa tovább »

2011. február 1.

“Mert az én szolgáim ők, akiket kihoztam Egyiptom földjéről, nem adathatnak el, mint rabszolgák. Mert az én szolgáim Izráel fiai, az én szolgáim ők, akiket kihoztam Egyiptom földjéről, Én vagyok az Úr, a ti Istenetek” 3Móz.25,42.55 Maga a föld az ...

Olvassa tovább »

2011. január 31.

Bibliaolvasási rész: 3 Móz 25, 1-34 v. “Egymást azért meg ne csaljátok, hanem félj a te Istenedtõl: mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Ha teljesítitek azért az én rendeléseimet, és megtartjátok végzéseimet, és teljesítitek azokat, bátorságosan lakhattok a ...

Olvassa tovább »

2011. január 30.

„Izráel fiainak pedig szólj, ezt mondván: ha valaki az ő Istenét átkozza, viselje az ő bűnének terhét.” 3 Mózes 24,15 Népünk életével és szokásaival sajnos összekapcsolódott a káromkodás is. Megfigyelhető, hogy a gyermekek hamar megtanulják a felnőttek által meggondolatlanul kimondott ...

Olvassa tovább »

2011. január 29.

Olvasandó passzus: 3Móz. 23,23-44. „Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Izráel fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel. Semmi robot munkát ne végezzetek, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak.” (23-25. versek) ...

Olvassa tovább »

2011. január 28.

3Mózes 23:1-22 Vasárnapjainkat, egyházi és nemzeti ünnepeineket piros betűvel jelöli a naptár. A gyermek különös vágyakozással éli meg anyaszentegyházunk kiemlkedő ünnepeit. Az ünnepet megelőzően számolják vissza a napokat, a szülőt kérdezik az ünnepi elképzelésekről, hallgatják a nagyszülő ünnepekhez kapcsolódó gyermekkori ...

Olvassa tovább »

2011 január 27.

„Tartsátok meg azért az én parancsolataimat, és azokat cselekedjétek.” 3Mózes 22,31 Ajánlott szakasz: 3Mózes 22,17-33 Olvasva a Mózes harmadik könyvét azt vehetjük észre az áldozással kapcsolatban, hogy Isten megszabja azt, hogy csak ép, egészséges és egy éves állatot szabad az ...

Olvassa tovább »

2011. január 26.

III. Mózes 22. 1-16: „Az ilyen ember, a ki effélét illet, tisztátalan legyen estvéig, és a szent dolgokból ne egyék, hanem ha megmosta a testét vízzel;” (6) A 22. fejezet arról beszél, hogy az áldozati étel szent, ezért annak elfogyasztása ...

Olvassa tovább »

2011. január 25.

A papok szentek legyenek! 3Móz 21:6 “Szentek legyenek Istenüknek, és az ő Istenüknek nevét meg ne szentségtelenítsék, mert az Úrnak tűzáldozatait, Istenüknek kenyerét ők áldozzák; azért szentek legyenek.” Olvasandó: 3Móz 21 1.         Ószövetségi papság. Izraelben a pap héber neve: kóhén, ...

Olvassa tovább »

2011. január 24.

Olvasandó: 3 Móz 20 „A mely ember pedig az igézőkhöz és a jövendőmondókhoz fordul, hogy azok után paráználkodjék, arra is kiontom haragomat, és kiirtom azt az õ népe közül.” 3 Móz 20, 6 Amikor a teljes 20. fejezetet elolvastam rögtön ...

Olvassa tovább »

2011. január 23.

„Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nekik: szentek legyetek, mert én az Úr a ti Istenetek szent vagyok.” 3Móz. 19,2 Elolvasni: 3Móz. 19. részt Mikor a „szent” kifejezést halljuk, azok az átszellemült tekintetű, fejük körül glóriát viselő emberi arcok ...

Olvassa tovább »

2011. január 22.

3 Mózes 18, 3-4 „Ne cselekedjetek úgy, amint Égyiptom földén cselekesznek, a hol laktatok; úgy se cselekedjetek, amint Kanaán földén cselekesznek, a hová beviszlek titeket; se azoknak rendtartásai szerint ne járjatok.  Az én végzéseim szerint cselekedjetek, és az én rendeleteimet ...

Olvassa tovább »