Kezdőlap / Napi Ige (oldal 167)

Napi Ige

2011. augusztus 1.

“Én vagyok a jó pásztor” Jn. 11a Ismert képet használ Jézus Krisztus, hogy megértsük a hozzánk fűződő kapcsolatát. Ő a jó pásztor, mi pedig az ő juhai vagyunk. Ha pedig van pásztorunk nem vagyunk egyedül. Tagjai vagyunk egy közösségnek, amelyik ...

Olvassa tovább »

2011. július 31.

Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, a kik elõttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok. Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik ...

Olvassa tovább »

2011. július 30.

„De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok ...

Olvassa tovább »

2011. július 29.

„Meghallá Jézus, hogy kiveték azt; és találkozván vele, monda néki: Hiszel-é te az Isten Fiában?  Felele az és monda: Ki az, Uram, hogy higyjek benne?” Ján. 9,35-36 A Megváltó Jézus meggyógyított egy születéstől fogva vak férfit, ami jó dolog a ...

Olvassa tovább »

2011 július 28.

János 9,24-34„Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten: erről pedig azt sem tudjuk, honnan való.” 29.v. A Bibliát olvasó emberben talán már megfogalmazódott az a megállapítás, hogy azok, akik igazán közel állhattak volna Jézushoz, és ismerhették volna Őt, és általa ...

Olvassa tovább »

2011 július 27.

János 9: 13-23 „Mondának azért némelyek a farizeusok közül: Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának: Mimódon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lőn közöttük. (16)” A csodát könnyebb letagadni, mint hinni benne, ...

Olvassa tovább »

2011. július 26.

Koldus és királyfi Olvasandó: János 9,1-12 „És amint eltávozék, láta egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ...

Olvassa tovább »

2011. július 25.

Olvasandó: Jn 8, 48-59 „Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.” Jn 8,58 A 8. rész végén azt látjuk, hogy heves vitába keverednek a zsidók Jézussal. Vádolják Őt azzal, hogy ördög van benne, hogy samaritánus ...

Olvassa tovább »

2011. július 24.

“Ti a ti Atyátok dolgait cselekszitek…” (János 8:41) Olvasandó János 8: 37-47 A keresztyének közül olyan büszkén vallják  sokan, hogy azért gyakorolják vallásukat, mert őseik is ezt tették. Gyermekkorban velük jártak  Isten házába, beleszoktak az istentiszteleteken (miséken) való részvételbe. Ahogy nagyszüleik, szüleik is ...

Olvassa tovább »

2011. július 22.

És monda nekik Jézus: Ti innét alól valók vagytok, én onnét felül való vagyok; ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való. Azért mondtam néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, hogy én ...

Olvassa tovább »

2011 július 21.

„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” János 8, 12 A próféták soraiból Ézsaiást kiemelve, több helyen is szól arról, hogy Isten a népe számára egy világító forrást fog ...

Olvassa tovább »

2011. július 20.

Olvasandó: János 8,1-11  http://biblia.hu/biblia_k/k_43_8.htm „A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ” János 8, 7b   A házasságtörő asszony történetében a hangsúly nem a paráznaság elítélésén van, hanem az írástudók és a farizeusok gonosz hátsószándékán és végül ...

Olvassa tovább »

2011. július 19.

János ev. 7:40-53 “Sokan ” és “Némelyek” (János 7:40a, 40b) Ma is – akárcsak egykoron- megoszlanak a vélemények Jézussal kapcsolatban. A különböző vélekedések és általános tájékozatlanság miatt az emberek között meghasonlás támad Krisztus ügyében. Az embereket tehát megosztja Jézus személye. Sokan azt hiszik, ...

Olvassa tovább »

2011. július 18.

„Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék.” Jn 7,37 Igazi, felfokozott hangulat uralkodhatott Jeruzsálemben. Az emberek lassan már készülődtek haza, az otthonra gondoltak nagyon sokan. Arra, mit mondanak ...

Olvassa tovább »

2011. július 17.

„Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt: Ti ismertek engem, tudjátok is, hogy honnan való vagyok, de én mégsem önmagamtól jöttem, hanem az, aki engem elküldött, igaz, ti őt nem ismeritek.” Jn. 7,28 Olvasandó: Jn 7,25-30   Lelkészi szolgálatom ...

Olvassa tovább »