Kezdőlap / Napi Ige (oldal 166)

Napi Ige

2011 február 23.

IV Mózes 13: “És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja vala: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal; Mindazáltal a férfiak, a kik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem ...

Olvassa tovább »

2011. február 22.

4Móz 12,13 „Kiálta azért Mózes az Úrhoz, mondván: Isten, kérlek, gyógyítsd meg őt!” Irigység. Így definiálhatnánk azt az életérzést, amely legtöbbször megrontja a testvérkapcsolatokat. Kain és Ábel, Jákób és Józsué, és itt a Mirjám, Áron és Mózes között kirobbant vita ...

Olvassa tovább »

2011. február 21.

Textus: 4Móz 11,16-35: Monda azért az Úr Mózesnek: Gyűjts egybe nékem hetven férfiút Izráel vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek és annak előljárói, és vidd őket a gyülekezet sátorához, és álljanak ott veled. Akkor alászállok, és szólok ott ...

Olvassa tovább »

2011. február 20.

Olvasandó 4Mózes 11,1-15 „Kicsoda ád nékünk húst ennünk?” 4 Mózes 11,4b Izráel népe panaszkodott a pusztai vándorlás idején, úgy látták, hogy Egyiptomban biztosabb volt a megélhetésük: „Visszaemlékezünk a halakra, a melyeket ettünk Égyiptomban ingyen, az ugorkákra és dinnyékre, a párhagymákra, ...

Olvassa tovább »

2011. február 18.

Olvasandó: 4 Móz 10:1-10 “Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstbõl csináltasd azokat, és legyenek azok néked a gyülekezet összegyûjtésére, és a táborok megindítására.” (4Móz 10, 2) A mózesi időben a kürtök szava hívta egybe a gyülekezetet. Felhangzott a kürtnek szava, ...

Olvassa tovább »

2011 február 17.

„Mihelyt pedig felszáll vala a felhő a sátorról, azonnal elindulának vala Izráel fiai, és azon a helyen, ahol a felhő megáll vala, ott ütnek vala tábort Izrael fiai.” 4 Móz. 9, 17 „Könnyű volt Izrael fiainak, mert az Úr megmondta ...

Olvassa tovább »

2011 február 16.

„egy rendtartástok legyen néktek” 4Móz 9,14 Isteni parancs hangzik el a nép felé: ünnepeljék meg a Páskát, emlékezzenek a szabadulásra. Mekkora izgalom foghatta el a népet, amikor a pusztában – ma azt mondanánk a semmi közepén – kellett megkészíteni és ...

Olvassa tovább »

2011. február 15.

Világítson a hét mécs! 4Móz 8:1-2 És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Áronnak és mondd meg néki: Mikor felrakod a mécseket, a gyertyatartó elé világítson a hét mécs. A gyertyatartó. A szent sátor céljaira készített gyertyatartó (menórá) mintáját Isten ...

Olvassa tovább »

2011. február 14.

„Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába, hogy szóljon õ vele, hallja vala annak szavát, a ki szól vala vele a fedél felől, amely van a bizonyság ládáján, a két Kérub közül; és szól vala vele.” (4 Móz 7, ...

Olvassa tovább »

2011. február 13.

„Amikor befejezte Mózes a hajlék fölállítását, fölkente és fölszentelte azt egész fölszerelésével együtt, az oltárt is egész fölszerelésével együtt, fölkente és fölszentelte azokat. Odajárultak Izráel fejedelmei, nagycsaládfői, a törzs fejedelmei, akik a számba vettek élén álltak. Odavitték áldozatukat az Úr ...

Olvassa tovább »

2011. február 12.

„Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet néked.” 4 Mózes 6, 24-26 Az istentiszteleteken ...

Olvassa tovább »

2011. február 11.

Alapige: 4Móz 6,1-21 Kedves Olvasók, Mózes negyedik könyvének hatodik fejezete egy különleges embercsoportról ír, akiket nazíroknak vagy nazirénusoknak nevez a Szentírás. Ők lehetnek nők vagy férfiak, de mindenikükre az a jellemző, hogy életüket egészen az Úr szolgálatának szentelik. Az elszánást a szolgálatra ...

Olvassa tovább »

2011. február 10.

“És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Parancsold meg Izráel fiainak, hogy űzzenek ki a táborból minden poklost…, hogy tisztátalanná ne tegyék az ő táborukat…” (4 Móz 5: 1-3) olvasandó az 5. rész Érkeznek Mózes részére az újabb parancsok, amelyeket tovább kell adni, ...

Olvassa tovább »

2011. február 9.

IV.Mózes 4. 17-49 „Ez legyen munkájok a Gersoniták nemzetségeinek a szolgálatban és a teherhordozásban” (24) A fenti Igében három nagyon fontos feladatra figyelhetünk, mellyel Isten megbízza a Gersonitákat: munka, szolgálat, teherhordás. Megtanít ez az igevers arra, hogy hívő, keresztyén életünk ...

Olvassa tovább »

2011. február 8.

„Vedd számba… harminc esztendőstől és azon felül az ötven esztendősekig mindenkit…” A Lévi törzsének egy kitüntetett csoportjáról, családjáról gondoskodik Isten, erről olvasunk a mára kirendelt igeszakaszban. Mi volt számukra a kitüntetés: az, hogy Isten és ember találkozóhelyének, a Szent Sátornak ...

Olvassa tovább »