Kezdőlap / Napi Ige (oldal 166)

Napi Ige

2011. augusztus 19.

“Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy…” “Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk” (János 14: 5,8.) Olvasandó: János 14: 1-14 Jézus búcsúbeszédeire a tanítványok sem egyformán reagálnak. Tamás a tudatlan, Filep a bizonyosságot váró ember ...

Olvassa tovább »

2011 augusztus 18.

Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ján. 13,34 Minden bizonnyal, hogy valamennyien hallottunk már különböző előadásokat, vagy igehirdetéseket a szeretettel kapcsolatban. És az is lehet, hogy elméleti síkon nagyon szépen ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 17.

János 13: 21-30 „Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodék lelkében, és bizonyságot tőn, és monda: Bizony, bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem.” (21) I. Az Ige arról ír, hogy Jézus nyugtalankodott lelkében. Az eredeti szöveg szerint ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 16.

János 13:12-20 “Mert példát adtan néktek… ” 13:15a Jézus földi élete utolsó óráiban valami furcsa dolgot művelt, ami előtt a tanítványok újból értetlenül álltak. Megmosta a tanítványok lábait. Vajon mi is ez? Mit akar jelenteni vagy jelképezni? A Mester ekkor felvette felső ruháját, és ismét leült, ...

Olvassa tovább »

Ajándékok, amelyek nem kerülnek semmibe (a mai Igéhez)

egy jó szót szólni, egy beteget felvidítani, valakinek kezet nyújtani, óvatosan csukni be az ajtót, apróságoknak örülni, mindenért hálásnak lenni, jó tanácsot adni, egy levél megírásával örömet szerezni, apró túlzásokon nem rágódni, jogos panaszt nem melegíteni fel újra, nem tenni ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 15.

Olvasandó: Jn 13,1-11 “…szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket.” (Jn 13, 1b) Eléggé sablonos igének tűnik ez, hiszen a szeretetről megannyi prédikációt hallottunk már. Azonban a lábmosás történetéből először is kiderül az, hogy a szeretet tett. Nemcsak szépen ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 14.

„Jézus felemelve a hangját ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem, és aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a ...

Olvassa tovább »

2011 augusztus 11.

Olvasandó: Jn 12,27-33 „Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat jöve azért az égből: Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem.” Jn 12,28 Bibliát olvasva azonnal feltűnik az idézett jánosi vers, hisz a Károli-fordításban vastagbetűvel szedett. Jézus és Atyja nem csak ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 10.

János 12,26a „A ki nékem szolgál, engem kövessen” Olvasandó János 12, 20-26 Jézus követése nem könnyű és nem áldozatmentes. Nem volt az soha és ma sem az. A tanítványait Jézus emberhalászokká teszi, a tisztességes férfinek, aki el akarta temetni előbb ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 9.

Jöjj, királyom, Jézusom! Olvasandó: János 12, 12-19 „Találván pedig Jézus egy szamarat, felüle arra, amint meg van írva: Ne félj Sionnak leánya: Ímé a te királyod jő, szamárnak vemhén ülve.” 1. Jézus jön. Krisztus közeledik, érkezik Jeruzsálembe. Ebben a cselekedetében ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 8.

János 12, 1-11. Jézus, mielőtt elmenne Jeruzsálembe, hogy véghez vigye a megváltás munkáját, még meglátogatja barátait, Lázárt, Mártát és Máriát. Lázárral találkozik, akit visszahozott a halálból, mikor ő éppen a hallállal megy szembenézni. Vacsoravendégséget szerveznek neki, ahol Márta szolgált fel. ...

Olvassa tovább »

2011 augusztus 7.

Olvasandó: Jn 11,45-51 „Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen.”  Jn. 11,49-50 Manapság ...

Olvassa tovább »

2011 augusztus 6.

Napi igeszakasz: Jn. 11, 17-44 „És a zsidók közül sokan mentek vala Márthához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől. (…) Jézus azért, amint látja vala, hogy az sír és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsula lelkében ...

Olvassa tovább »

2011 augusztus 5.

„Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg volt, aki megkente vala az Urat kenettel és a hajával törlé meg annak lábait” Jn 11,2 Lázár feltámasztásának történetében szinte végig fő helyen szerepelnek a testvérek. De, ha még ...

Olvassa tovább »

2011 augusztus 4.

„Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higyetek nékem…” Jn 9,37 Jn 9,31-42 ajánlott szakasz Amikor érzik az emberek azt, hogy valakivel szemben szópárbajt veszítenek, akkor hasonló képen viselkednek, mint Jézus ellenfelei: Jézus kijelentésére nem érvekkel, hanem megkövezésével akarnak ...

Olvassa tovább »