Kezdőlap / Napi Ige (oldal 165)

Napi Ige

2011. szeptember 3.

Napi igeszakasz: Jn. 17, 20-23 „…tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.” (23b. vers) Egyre kevesebben hisznek Istenben. Manapság mi lelkipásztorok, hűséges presbiterekkel, kitartó egyháztagokkal keressük, kutatjuk a ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 2.

Jn 17,15 Olvasandó: Jn 17, 9-19 “Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól.” A mindenkori hívő ember számára, talán a legcsodálatosabb krisztusi megerősítés a fenti vers. Hisz akár szükséghelyzetben legyünk, akár ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 1.

Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál. Jn 17, 6 A mi Urunk Jézus Krisztus megismertette az emberekkel Istent, az Atyát. Olyan közelről ismertette meg, hogy elmondhatta: aki engem látott, látta az Atyát. Első sorban ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 31.

Ezeket beszélte Jézus; és felemelve szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsõítsen téged; A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki ...

Olvassa tovább »

Kérj és adatik! Olvasandó: János 16, 23b-33 „Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek..” (23b) 1. Kérhetsz? A huszonegyedik század emberének lelkét blokkolja, amikor a kérés gondolata fölcsendül benne, hiszen manapság ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 29.

„Az asszony mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az õ órája: de mikor megszüli az õ gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született e világra.” Jn 16, 21 Jézus Krisztus egy olyan példát mond el ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 28.

“Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok” (János 16:12) Az evangéliumban olvashatjuk, hogy amikor hallották sokan a Jézus “kemény” beszédeit, elhagyták Őt, mert érezték, hogy a követeléseit képtelenek teljesíteni. Fent állott a veszélye annak is, hogy a 12 is ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 26.

„…ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.” Jn.16,3 Isten nevében sok olyan dolgot tett már az emberiség ami meg sem közelítette Isten akaratát. Gondolhatunk itt vallásháborúkra, keresztes hadjáratokra, boszorkányégetésre, inkvizícióra… A mi kérdésünk persze nem ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 25.

Olvasandó: Jn 15, 18-27 „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál.” (Jn 15, 18) Egyszer egy ismerősöm a következő meghökkentő mondatot mondta nekem: „Ráférne már erre az egyházra egy keresztyénüldözés.” Miért? Azért, mert amíg ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 24.

Olvasandó János 15, 9-16 http://biblia.hu/biblia_k/k_43_15.htm János 15, 15 „…titeket pedig barátaimnak mondottalak…”   Egy igazi barátság nagy érték. Erre mindig ráébredünk, amikor az élet egy nehéz szakaszában tapasztalajuk egy jó barát önzetlen segítőkészségét. Ha azonban egy hozzánk hasonló gyarló ember ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 23.

János 15:1-8 “Én vagyok az igazi szőlőtő….” 15:1a Isten népét az ószövetségi kijelentésben úgy ismerhetjük meg, mint aki a Mindenható által plántált szőlőskert. A nép feladata a gyümölcstermés lett volna, amit elmulasztott véghezvinni. Hűtlennek és gyümölcstelennek bizonyult, ezért az Atya ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 22.

„Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek.” Jn14,26   Jézus Krisztus tanítványai iránt érzett szeretete olyan mélyen gyökerező, hogy akkor, amikor búcsuzik, ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 21.

„Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet.” Jn. 14, ...

Olvassa tovább »

2011 augusztus 20.

János 14, 15-21 “Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.” 19.v. A 15. verset megelőző versekben Jézus arról beszél a tanítványainak, hogy ha hisznek benne, ...

Olvassa tovább »