Kezdőlap / Napi Ige (oldal 162)

Napi Ige

2011. március 28.

„Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;” (Zsolt 1, 1) Jeromos egyházatya azt írta erről az első Zsoltárról: “Valójában az első Zsoltár a boldog élet tartalomjegyzéke.”A boldogság, az ...

Olvassa tovább »

2011 március 27.

„Előálltak a Gileád fiainak nemzetségéből való családfők – Gileád Manassé fiának, Mákirnak a fia volt, József fiai nemzetségeiből – és beszéltek Mózes előtt, meg a vezető emberek előtt, azaz Izráel fiainak a családfői előtt. Ezt mondták: Neked, uram, azt parancsolta ...

Olvassa tovább »

2011. március 26.

Olvasandó passzus: 4Móz. 35,9-34 „Válasszatok ki magatoknak városokat, amelyek menedékvárosaitok legyenek, hogy oda szaladjon a gyilkos, aki történetből öl meg valakit.” (11. vers) A Mózes és Józsué által kijelölt hat menedékváros oltalmat biztosított az olyan gyilkosok számára, akik nem szándékosan ...

Olvassa tovább »

2011. március 25.

4Móz 35, 1-8 A léviták városai: negyvenkét város és hat különleges státusú menedékváros A mai olvasmány Izrael életének egy nagyon érdekes mozzanatára hívja fel a figyelmet. Amikor a honfoglalás zajlott, Izrael fiai mind kaptak örökséget a földből, csak a léviták, a ...

Olvassa tovább »

2011 március 24.

Ajánlott szakasz: 4Móz 34 „Ezek azoknak a férfiaknak a nevei, akik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet…” 17.v. A mára kijelölt bibliai szakasz teli s tele van földrajzi megnevezésekkel, valamint személynevekkel. Gondolhatnánk arra, hogy az ilyen jellegű fejezetek – ...

Olvassa tovább »

2011 március 23.

IV. Mózes 33 “Űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el! (52. vers)” Az Ige első mondata a balga ...

Olvassa tovább »

2011. március 22.

Olvasandó 4 Mózes 32 „Hogyha nem így cselekesztek, íme vétkeztek az Úr ellen, és gondoljátok meg, hogy a ti bűnötöknek büntetése utolér benneteket” 4 Mózes 32, 23 A 32.-ik fejezetben Gád és Ruben törzse, valamint Manassé törzsének fele azt kérte ...

Olvassa tovább »

2011. március 22.

Olvasandó 4 Mózes 32 „Hogyha nem így cselekesztek, íme vétkeztek az Úr ellen, és gondoljátok meg, hogy a ti bűnötöknek büntetése utolér benneteket” 4 Mózes 32, 23 A 32.-ik fejezetben Gád és Ruben törzse, valamint Manassé törzsének fele azt kérte ...

Olvassa tovább »

2011. március 21.

„… harcolának Midián ellen, a miképen megparancsolta az Úr Mózesnek, és minden férfiút megölének. A Midián királyait is megölék, azoknak levágott népeivel egybe: Evit, Rékemet, Czúrt, Húrt, és Rebát, Midiánnak öt királyát; és Bálámot a Beór fiát is megölék fegyverrel.” ...

Olvassa tovább »

2011. március 20.

„Ezeket a rendeléseket parancsolta az Úr Mózesnek, a férjre és feleségre, az apára és a leányra vonatkozólag, amikor az leánykorában apja házában van.”  4Móz. 30,17 Olvasandó: 4Móz. 30 A fent idézett ószövetségi résszel kapcsolatban Jézus szavai juthatnak eszünkbe, aki nemcsak ...

Olvassa tovább »

2011. március 19.

Olvasandó passzus: 4Móz. 29,12-40 „És megmondá Mózes Izráel fiainak mind azokat, a melyeket az Úr parancsolt vala Mózesnek.” (40. vers) Nagyon sokszor küszködünk azzal, hogy el kell végeznünk olyan feladatokat, amelyekkel kapcsolatosan senki nem tud pontos eligazítást adni. Az is ...

Olvassa tovább »

2011. március 18.

“A hetedik hónapban pedig a hónapnak első napján szent gyülekezésetek legyen néktek. Semmi robota munkát ne végezzetek, kürt zengésének napja legyen az néktek. ” 4 Mózes 29:1 Az ószövetség idején a kosszarvból készült kürt hangja jelezte a újesztendő kezdetét. Isten akarata az volt, ...

Olvassa tovább »

2011 március 17.

„Első napon legyen szent gyülekezés, semmi robota munkát ne végezzetek…” 4Móz 28, 18 Ajánlott szakasz: 4Móz 28, 16-31 Már az első páska elrendelésekor elhangzott, hogy ezt az eseményt emlékezetben kell tartani, s nemzedékről nemzedékre meg kell ünnepelni a kovásztalan kenyerekkel ...

Olvassa tovább »

2011. március 16.

“Ügyeljetek, hogy az én áldozatomat…a maga idejében áldozzátok meg nékem” 4.Mózes 28:1 Olvasandó a 4. Mózes 28:1-15 Ezek a részek az ünnepeken és a hétköznapokon bemutatott áldozatokat szabályozzák.  Szinte minden nap  külön áldozatot kellett bemutatni.   “Hálával áldozzál az Istennek” ...

Olvassa tovább »

2011. március 15.

A Vezető 4Móz 27: 16-17 “Az Úr, a minden test lelkének Istene, rendeljen férfiút a gyülekezet fölé. Aki kimenjen ő előttök, és aki bemenjen ő előttök; aki kivigye őket, és aki bevigye őket, hogy ne legyen az Úr gyülekezete olyan ...

Olvassa tovább »