Kezdőlap / Napi Ige (oldal 151)

Napi Ige

2011. április 4.

“Micsoda az ember – mondom – hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?” (Zsolt 8, 5) Micsoda őrült világ. – mondta egyszer valaki. Hát ember senki nem akar lenni? Mindenki csak isten? Pedig Isten azért lett ...

Olvassa tovább »

2011. április 3.

„Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja a tiszta szívűeket.” Zsolt. 7,11 Olvasandó: Zsolt. 7. fejezet Nap, mint nap találkozunk olyan emberekkel, akik felzaklatva mesélik a velük történteket, s közben szüntelenül hangoztatják: ez igazságtalanság. Sokan panaszkodnak a környezetük részéről érkező ...

Olvassa tovább »

2011. április 1.

“Uram, figyelmezz szavamra, értsd meg az én sóhajtásomat! Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem, mert én Hozzád imádkozom! Uram jóreggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok.” Zsolt. 5, 2-4 A Zsoltárok Könyve ...

Olvassa tovább »

2011. március 31.

Bibliaolvasás: Zsolt 4 “Haragudjatok, de ne vétkezzetek.” Alapige: Zsolt 4, 5a v. “Haragudjatok, de ne vétkezzetek” szól hozzánk e mai napon az igei üzenet és rögtön felemás érzéseket kelt bennünk e kijelentés. Úgy érzezzük ugyanis, hogy ez egy ellentmondás és ...

Olvassa tovább »

2011. március 30.

“De te, óh Uram! paizsom vagy nékem…” (Zsoltárok 3:4) Olvasandó a 3. zsoltár Megtörténik, hogy egyik ember ellensége lesz a másiknak, a harag, a düh, a bosszúállás a legmagasabb fokra  lép, akárcsak Dávid és Absolon között. Vélt igazságunkat sokszor egymás szemébe mondjuk, ...

Olvassa tovább »

2011. március 29.

Fájón nevetséges Zsolt 2,2-4 “A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen: Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket! Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket.” Olvasandó: ...

Olvassa tovább »

2011. március 28.

„Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;” (Zsolt 1, 1) Jeromos egyházatya azt írta erről az első Zsoltárról: “Valójában az első Zsoltár a boldog élet tartalomjegyzéke.”A boldogság, az ...

Olvassa tovább »

2011 március 27.

„Előálltak a Gileád fiainak nemzetségéből való családfők – Gileád Manassé fiának, Mákirnak a fia volt, József fiai nemzetségeiből – és beszéltek Mózes előtt, meg a vezető emberek előtt, azaz Izráel fiainak a családfői előtt. Ezt mondták: Neked, uram, azt parancsolta ...

Olvassa tovább »

2011. március 26.

Olvasandó passzus: 4Móz. 35,9-34 „Válasszatok ki magatoknak városokat, amelyek menedékvárosaitok legyenek, hogy oda szaladjon a gyilkos, aki történetből öl meg valakit.” (11. vers) A Mózes és Józsué által kijelölt hat menedékváros oltalmat biztosított az olyan gyilkosok számára, akik nem szándékosan ...

Olvassa tovább »

2011. március 25.

4Móz 35, 1-8 A léviták városai: negyvenkét város és hat különleges státusú menedékváros A mai olvasmány Izrael életének egy nagyon érdekes mozzanatára hívja fel a figyelmet. Amikor a honfoglalás zajlott, Izrael fiai mind kaptak örökséget a földből, csak a léviták, a ...

Olvassa tovább »

2011 március 24.

Ajánlott szakasz: 4Móz 34 „Ezek azoknak a férfiaknak a nevei, akik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet…” 17.v. A mára kijelölt bibliai szakasz teli s tele van földrajzi megnevezésekkel, valamint személynevekkel. Gondolhatnánk arra, hogy az ilyen jellegű fejezetek – ...

Olvassa tovább »

2011 március 23.

IV. Mózes 33 “Űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el! (52. vers)” Az Ige első mondata a balga ...

Olvassa tovább »

2011. március 22.

Olvasandó 4 Mózes 32 „Hogyha nem így cselekesztek, íme vétkeztek az Úr ellen, és gondoljátok meg, hogy a ti bűnötöknek büntetése utolér benneteket” 4 Mózes 32, 23 A 32.-ik fejezetben Gád és Ruben törzse, valamint Manassé törzsének fele azt kérte ...

Olvassa tovább »

2011. március 22.

Olvasandó 4 Mózes 32 „Hogyha nem így cselekesztek, íme vétkeztek az Úr ellen, és gondoljátok meg, hogy a ti bűnötöknek büntetése utolér benneteket” 4 Mózes 32, 23 A 32.-ik fejezetben Gád és Ruben törzse, valamint Manassé törzsének fele azt kérte ...

Olvassa tovább »

2011. március 21.

„… harcolának Midián ellen, a miképen megparancsolta az Úr Mózesnek, és minden férfiút megölének. A Midián királyait is megölék, azoknak levágott népeivel egybe: Evit, Rékemet, Czúrt, Húrt, és Rebát, Midiánnak öt királyát; és Bálámot a Beór fiát is megölék fegyverrel.” ...

Olvassa tovább »