Kezdőlap / Napi Ige (oldal 150)

Napi Ige

2012. május 17.

5 Móz 30, 9b-10a „Mert hozzád fordul az Úr és öröme lesz benned a te jódra, a miképen öröme volt a te atyáidban. Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit.” Mennybemenetel ünnepe van, aki ...

Olvassa tovább »

2012. május 16.

Intés a szövetség megtartására “Ti e napon mindnyájan az Úr előtt,a ti Istenetek előtt álltok:a ti főembereitek , törzseitek, véneitek és a ti tiszttartóitok, Izraelnek minden férfia. A ti kicsinyeitek , feleségeitek és a te jövevényed, aki a te táborodban ...

Olvassa tovább »

2012. május 15.

Egyedül maradhatsz! „És kevesen maradtok meg, akik annak előtte oly sokan voltatok, mint az égnek csillagai; mivelhogy nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára.” 5Móz 28,62 Olvasandó: 5Móz 28,49-68 Isten pedagógiája más, mint a miénk. Túlérzékeny világunkban a rosszat ...

Olvassa tovább »

2012. május 14.

“És ez átkok mind reád szállanak, és üldöznek téged és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz;mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára” (5Móz 28,45) Hát, nem kívánom senkinek sem azokat az átkokat, amelyek ebben a fejezetben vannak felsorolva. Ha nem ...

Olvassa tovább »

2012. május 12.

„És amely napon általmentek a Jordánon arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néktek: nagy köveket állíts fel, … és írd fel azokra e törvénynek minden ígéjét … Figyelj és hallgass Izráel! E mai napon lettél az ...

Olvassa tovább »

2012. május 11.

“Mikor bemész arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, és bírni fogod azt, és lakozol abban: Akkor végy a föld minden gyümölcsének zsengéjéből,… és tedd kosárba és menj oda a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, ...

Olvassa tovább »

2012. május 10.

5Moz 25,6. És majd az elsőszülött, a kit szülni fog, a megholt testvér nevét kapja, hogy annak neve ki ne töröltessék Izráelből. A mai felolvasott igeszakaszból a sógorházasságot szeretném kiemelni. A sógorházasság az ószövetségi kor ama szociális intézkedései közé tartozott, ...

Olvassa tovább »

2012. május 9.

“Hogyha valaki újonnan vesz feleséget, ne menjen hadba, és ne vessenek reá semmiféle terhet, egy esztendeig szabad legyen az ő házában, és vidámítsa a feleségét, akit elvett” (.Mózes 14: 5). Olvasandó az egész 24. fejezet Újabb törvények, amelyek inkább  a ...

Olvassa tovább »

2012. május 8.

“De az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot, hanem fordította az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy szeretett téged az Úr, a te Istened.“ 5 Mózes 23: 5 Isten népe iránti féltő szeretete és hűsége ...

Olvassa tovább »

2012. május 7.

„… mert rossz hírbe kevert egy izráelita szüzet…” 5Móz 22,19 A rész második felében, a 13. verstől egészen a fejezet végéig olyan törvények tárulnak elénk, amelyekben két dolog kap nagy hangsúlyt: a bűntől való megtisztulás és a felelősség. A házaséletre ...

Olvassa tovább »

2012. május 6.

„Ne nézd el, ha embertársadnak a marhája vagy juha elcsatangol, ne menj el mellettük közömbösen, hanem tereld vissza embertársadhoz. … Ne nézd el, ha embertársadnak a szamara vagy marhája kidől az úton. Ne menj el mellettük közömbösen … mert utálja ...

Olvassa tovább »

2012. május 4.

Mikor hadba mégy ellenséged ellen,… s valamely várost hosszabb ideig tartasz körülzárva, hadakozván az ellen, hogy bevegyed azt: ki ne veszítsd annak egy élőfáját sem, fejszével vágván azt; hanem egyél arról, és azt magát ki ne irtsad; mert ember-é a ...

Olvassa tovább »

2012. május 3.

“Válassz ki magadnak három várost a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, hogy örököljed azt.” 5Móz 19,2 Egy kissé furcsa az a gondolkodásmód, amivel a mai alkalomkor szembe találjuk magunkat: menedék városok kijelölése. Ilyen alapon ...

Olvassa tovább »

2012. május 1.

És mikor az õ országának királyi székére ül, írja le magának könyvbe e törvénynek mását a Lévita-papokéból. És legyen az õ nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e törvénynek ...

Olvassa tovább »

2012. április 29.

„… adj neki abból, amivel megáldott téged Istened az Úr! Emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged Istened az Úr. Ezért parancsolom ezt ma neked.” 5Móz. 15, 14/b-15 Olvasandó: 5Móz. 15 A Bibliaolvasó kalauz ószövetségi Igéit általában idegenkedve ...

Olvassa tovább »