Kezdőlap / Napi Ige (oldal 146)

Napi Ige

2011 február 17.

„Mihelyt pedig felszáll vala a felhő a sátorról, azonnal elindulának vala Izráel fiai, és azon a helyen, ahol a felhő megáll vala, ott ütnek vala tábort Izrael fiai.” 4 Móz. 9, 17 „Könnyű volt Izrael fiainak, mert az Úr megmondta ...

Olvassa tovább »

2011 február 16.

„egy rendtartástok legyen néktek” 4Móz 9,14 Isteni parancs hangzik el a nép felé: ünnepeljék meg a Páskát, emlékezzenek a szabadulásra. Mekkora izgalom foghatta el a népet, amikor a pusztában – ma azt mondanánk a semmi közepén – kellett megkészíteni és ...

Olvassa tovább »

2011. február 15.

Világítson a hét mécs! 4Móz 8:1-2 És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Áronnak és mondd meg néki: Mikor felrakod a mécseket, a gyertyatartó elé világítson a hét mécs. A gyertyatartó. A szent sátor céljaira készített gyertyatartó (menórá) mintáját Isten ...

Olvassa tovább »

2011. február 14.

„Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába, hogy szóljon õ vele, hallja vala annak szavát, a ki szól vala vele a fedél felől, amely van a bizonyság ládáján, a két Kérub közül; és szól vala vele.” (4 Móz 7, ...

Olvassa tovább »

2011. február 13.

„Amikor befejezte Mózes a hajlék fölállítását, fölkente és fölszentelte azt egész fölszerelésével együtt, az oltárt is egész fölszerelésével együtt, fölkente és fölszentelte azokat. Odajárultak Izráel fejedelmei, nagycsaládfői, a törzs fejedelmei, akik a számba vettek élén álltak. Odavitték áldozatukat az Úr ...

Olvassa tovább »

2011. február 12.

„Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet néked.” 4 Mózes 6, 24-26 Az istentiszteleteken ...

Olvassa tovább »

2011. február 11.

Alapige: 4Móz 6,1-21 Kedves Olvasók, Mózes negyedik könyvének hatodik fejezete egy különleges embercsoportról ír, akiket nazíroknak vagy nazirénusoknak nevez a Szentírás. Ők lehetnek nők vagy férfiak, de mindenikükre az a jellemző, hogy életüket egészen az Úr szolgálatának szentelik. Az elszánást a szolgálatra ...

Olvassa tovább »

2011. február 10.

“És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Parancsold meg Izráel fiainak, hogy űzzenek ki a táborból minden poklost…, hogy tisztátalanná ne tegyék az ő táborukat…” (4 Móz 5: 1-3) olvasandó az 5. rész Érkeznek Mózes részére az újabb parancsok, amelyeket tovább kell adni, ...

Olvassa tovább »

2011. február 9.

IV.Mózes 4. 17-49 „Ez legyen munkájok a Gersoniták nemzetségeinek a szolgálatban és a teherhordozásban” (24) A fenti Igében három nagyon fontos feladatra figyelhetünk, mellyel Isten megbízza a Gersonitákat: munka, szolgálat, teherhordás. Megtanít ez az igevers arra, hogy hívő, keresztyén életünk ...

Olvassa tovább »

2011. február 8.

„Vedd számba… harminc esztendőstől és azon felül az ötven esztendősekig mindenkit…” A Lévi törzsének egy kitüntetett csoportjáról, családjáról gondoskodik Isten, erről olvasunk a mára kirendelt igeszakaszban. Mi volt számukra a kitüntetés: az, hogy Isten és ember találkozóhelyének, a Szent Sátornak ...

Olvassa tovább »

2011. február 7.

Textus:  4Móz. 3,1-51. “Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván: Hozd elő Lévi törzsét, és állassad Áron pap elé, hogy szolgáljanak néki.” (5-6. Vers) Az Ószövetség kiteljesedő istentiszteleti rendtartását a zsidóság tizenkét törzséből egyetlen törzs, Lévi törzse biztosítja. Ennek a törzsnek ...

Olvassa tovább »

2011. február 6.

“Azután így beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz: Izráel fiai mindnyájan a maguk hadijelvénye körül táborozzanak, nagycsaládjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátorától távolabbra, körös-körül táborozzanak.” (4Móz. 2,1-2) Elolvasni: 4Móz. 2 A mai igeszakasz kicsit száraznak tűnik, és úgy érezhetjük, hogy ...

Olvassa tovább »

2011. február 4.

3 Mózes 27:1-8 A mai keresztyén milyen szempontok szerint ítéli meg embertársát? Egyáltalán van-e ilyesmire szükségünk? Fontos ez nekünk? Sajnos emberi tulajdonságaink közé tartozik az ilyesmi, hogy előítéleteink szerint mérünk valamit vagy valakit. Olykor rájövünk, hogy az általunk nagyra becsült ...

Olvassa tovább »

2011 február 3.

„…akkor sem vetem meg őket, és nem útálom meg őket annyira, hogy mindenestől elveszítsem őket, felbontván velök való szövetségemet, mert én, az Úr, az ő Istenök vagyok. Sőt megemlékezem érettök az elődökkel kötött szövetségről…” 3Móz. 26, 44/b-45/a Ajánlott szakasz: 3Móz. ...

Olvassa tovább »

2011. február 2.

3 Móz. 26: 1-39 “Az én szombatjaimat megtartsátok, és az én szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr.” (2) A 26. fejezet arról tanít, hogy Isten áldással jutalmazza a szófogadókat, és átokkal bünteti a szófogadatlanokat. Isten áldást akar árasztani a világba. ...

Olvassa tovább »