Kezdőlap / Napi Ige (oldal 141)

Napi Ige

2011. június 3.

“Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, ellenségeinket ő tapossa el.” Zsolt 60,14. A fenti Ige szerint a cselekvők mi vagyunk, Te és Én teszünk dolgokat, sőt dolgokat visszünk véghez. Ami nem csak azt jelenti, hogy “csinálgatunk”, hanem azt, hogy elkezdjük, ...

Olvassa tovább »

2011 június 2.

„Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem…” Zsolt 59,2/b Ajánlott szakasz: 59 Zsoltár. Saul király Jonathánnak és a szolgáinak azt a parancsot adja, hogy Dávidot öljék meg. Jonathán, mivel kedvelte Dávidot, tudomására adta apja szándékát, és így Dávid Sámuelhez menekül ...

Olvassa tovább »

2011. június 1.

Olvasandó: 58. Zsoltár „És azt mondja az ember: Bizonyára van jutalma az igaznak; bizony van ítélő Isten e földön!” (12. vers) Ez a zsoltár egy panaszének. Egy panaszkodó imádság. Imádságaink rendszerint tele vannak a panaszkodással. Ha szétnézünk magunk körül, a szűkebb és ...

Olvassa tovább »

2011 május 31.

“Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, ellenségeinket ő tapossa el.” Zsolt 60,14. A fenti Ige szerint a cselekvők mi vagyunk, Te és Én teszünk dolgokat, sőt dolgokat visszünk véghez. Ami nem csak azt jelenti, hogy “csinálgatunk”, hanem azt, hogy elkezdjük, és ...

Olvassa tovább »

2011. május 30.

„Istenben bízom, nem félek: ember mit árthatna nékem?” Zsolt 56, 12 Ennél egyszerűbb, frappánsabb hitvallást én el sem tudok képzelni. Ezt a mondatot úgy kell megtanulni, elsajátítani, ahogy van. Van nekem egy pólóm,  aminek a hátán ez az Ige található. ...

Olvassa tovább »

2011. május 28.

Olvasandó rész: Zsoltárok 54 „Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre.” (5. vers) Ha e zsoltár keletkezésének korába utazunk vissza, akkor egy olyan embert látunk magunk előtt, aki imádáságában kitör az idegenek, azaz ...

Olvassa tovább »

2011. május 27.

“Oh, vajha eljönne Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr visszahozza az ő népének foglyait, örül majd Jákób és vigad Izráel! “ Zsolt. 53,7 Azt gondolja a bolond, hogy “nincs Isten!”, szól az 53. zsoltár első sora (Zsolt. 53, 2. ...

Olvassa tovább »

2011 május 26.

„Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké.” Zsolt 52, 10 Nagyon aktuális kérdéssel foglalkozik az 52. zsoltár. Tapasztalni lehetett régen is, és napjainkban is, hogy az Istenben hívőket, ki közösítik, rágalmazzák, hamis vádakat koholnak ...

Olvassa tovább »

2011. május 25.

„Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.” Zsolt 51,9 Mindannyiunknak vannak bűnei és ezt nem csak azért mondjuk, mert jól megtanultuk, hogy bűnben fogantattuk és születtünk. Gyakran érezzük ezeknek a bűnöknek a ...

Olvassa tovább »

2011. május 24.

Zsoltár 51:3a “Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességet szerint…” Ez a bűnbánati zsoltár Dávid király paráznaságával kapcsolható össze. Nagyon jól tudja, hogy mind Isten, mind pedig felebarátja ellen súlyos bűnt követett el, de azt is átérzi, hogy az ember nem élhet ...

Olvassa tovább »

2011. május 23.

Zsolt 50,16 “A gonosznak pedig ezt mondja Isten: Miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet?“ Olvasandó: Zsolt 50,16-23 Egy tükröt tart elénk Isten az ötvenedik zsoltár második felében. Görbe tükröt, melyben meglátja az áldozatra induló ember: a ...

Olvassa tovább »

2011. május 22.

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” Zsolt 50,15 Olvasandó: Zsoltárok 50, 1-15 Mindannyian tapasztaltuk már, hogy vannak az életünkben olyan pontok, amiket krízisként vagy válságpontként szoktunk számon tartani. Olyan alkalmak ezek, amikor hirtelen, egyik ...

Olvassa tovább »

2011 május 21

“Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány.” Zsolt 49, 4 A negyvenkilencedik zsoltár érdekes tanítás a maga nemében, olyan, mintha a prédikátor vagy a példabeszédek szerzője írta volna! Az ima, az áhítatos lélek együtt van a tudományos ismerettel, a ...

Olvassa tovább »

2011. május 20.

“Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! olyan volna békességed, mint a folyóvíz és igazságod, mint a tenger habjai. És olyan volna magod, mint a tengernek fövénye, és méhednek gyümölcsei, mint annak kövecskéi, nem vágatnék ki és nem pusztulna el neve orcám elől” ...

Olvassa tovább »

2011. május 19.

“Isten uralkodik a nemzetek fölött…” 47 Zsolt 9/a v. Ajánlott szakasz a 47 Zsoltár A kiválasztott rövid igeszakaszból az derül ki, hogy Isten uralkodik minden nemzet felett. A héber szöveget – Isten uralkodik – úgy is lehet fordítani, hogy Isten ...

Olvassa tovább »