Kezdőlap / Napi Ige (oldal 140)

Napi Ige

2012. április 22.

„Tudd meg azért, hogy nem a magad igazságáért adja neked birtokul azt a jó földet Istened, az Úr, hiszen te kemény nyakú nép vagy! Emlékezz rá, és el ne felejtsd, hogyan ingerelted haragra Istenedet, az Urat a pusztában, attól kezdve, ...

Olvassa tovább »

2012. április 20.

“…az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te…”(5Mózes 7:6) Olvasandó 5Mózes 7.rész Idegenként más népek között élni, megőrizni önazonosságunkat, tisztaságunkat- erre tanit bennünket ez a rész. Először nem szabad keveredni a más fajtájúval. Olyan könnyen kimondják, hogy egy Isten ...

Olvassa tovább »

2012. április 19.

„Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.” 5Móz 6,4-5 A mára kijelölt Igeszakasz az egyik évfolyamtársamat juttatta az eszembe. Első évesek voltunk, amikor héberül az általunk ...

Olvassa tovább »

2012. április 18.

5. Móz. 5: 21-33 „Íme az Úr a mi Istenünk megmutatta nékünk az Ő dicsőségét és nagyságát. És az Ő szavát hallottuk a tűznek közepéből. E mai napon pedig láttuk, hogy az Isten emberrel szól, és ez mégis él.” (24) ...

Olvassa tovább »

2012. április 17.

“És szólítá Mózes az egész Izráelt, és monda nékik: Hallgasd meg Izráel a rendeléseket és a végzéseket, amelyeket elmondok én ma fületek hallására, és tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra, megcselekedvén azokat! Az Úr, a mi Istenünk szövetséget kötött velünk ...

Olvassa tovább »

2012. április 15.

” Mert az Úr,a te Istened emésztő tűz , féltőn szerető Isten Ő “ 5. Mózes 4,24 A. Mert az Úr a te Istened. Isten és ember kapcsolata nem egyenrangú partnerséget feltételez, hanem Úr-szolga viszonyt jelent. Isten a Teremtő, mi ...

Olvassa tovább »

2012. április 13.

…követeket küldékSzihonhoz, Hesbon királyához békességes beszéddel ezt izenvén:Hadd menjek át a te földeden! Útról-útra megyek, nem térek le se jobbra, se balra. Eleséget pénzen adj nékem; vizet is pénzen adj nékem; csak gyalog hadd megyek át. De nem akarta Szihon, ...

Olvassa tovább »

2012. április 11.

„Ti pedig forduljatok vissza, és induljatok a pusztába, a Veres tenger felé” 5Mózes 1, 40 Olvasd el 5 Mózes 1, 34-46 Még él bennünk az angyal útmutatása: „ Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ...

Olvassa tovább »

2012. április 10.

„Ne rettegjetek és ne féljetek azoktól; Az Úr, a ti Istenetek, aki előttetek megy, ő hadakozik ti érettetek…” 5 Móz 1, 29b-30a A húsvéti feltámadás örömhírét és biztatását Mózes Izraelhez intézett szavain keresztül a mai napon megerősítésként olvashatjuk a felolvasott ...

Olvassa tovább »

2012. április 9.

“És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig” (Máté 28:15-b). Olvasandó: Máté 28:11-20 A feltámadás bizonyosságai: -az üresen talált sír, -Jézus megjelenései, -a sebhelyek a feltámadott testén és a hírek a feltámadásról. Ebben az Ígében nem ...

Olvassa tovább »

2012. április 8.

„Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve!” Mt. Ev. 28, 8-9 Olvasandó: Mt. 28, 1-10 Húsvét ünnepe, a hit ünnepe. A ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2012. április 6.

A százados pedig és a kik ő vele őrizték ő Jézust, látván a földindulást és a mik történtek, igen megrémültek, mondván: Bizony, Istennek Fia volt ez! Mt. 27,54 Olvasd el a Mt.27,45-56. A keresztre feszített Jézus teste már nem vonaglott. Lelkét ...

Olvassa tovább »

2012. április 5.

“… hogy beteljék a próféta mondása…” Mt 27,35 Olvasandó: Mt 27,31-44 A Nagyhét eseményeit olvasva Máté evangéliumában többször találkozunk a fent idézett versrészlettel: „hogy beteljék a próféta mondása”. Tehát mindaz, ami megtörtént az első Húsvétot megelőző időszakban, sőt már Jézus ...

Olvassa tovább »

2012. április 4.

“A fõpapok és vének pedig reá beszélék a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el.” (Máté 27,20) Pár évtizeddel ezelőtt történt valahol a közel-keleten, hogy élt két fiútestvér. A nagyobbik rendes, becsületes, példamutató életet élt. Gyülekezetbe járt és Jézus ...

Olvassa tovább »

2012. április 2.

Akkor látván Júdás, a ki õt elárulá, hogy elítélték õt, megbánta dolgát, és visszavivé a harmincz ezüst pénzt a fõpapoknak és a véneknek, Mondván: Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának: Mi közünk hozzá? Te lássad. Õ pedig ...

Olvassa tovább »