Kezdőlap / Napi Ige (oldal 135)

Napi Ige

2011. május 13.

“Uram kegyelmezz nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened!” Zsolt. 41,5. “Ép testben, ép lélek”, vallották az ókorban a rómaik. Szerintem rosszul gondolták… , mert mi van, ha a lélek beteg az ép testben? Hány ember él körülöttem, s körülötted aki nem ...

Olvassa tovább »

2011. május 12.

Zsolt 40,2 „Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat” Egész életünk a várakozás jegyében telik, hisz minden napunk új és új várakozásokat szül. A zsoltáros így énekel: várván vártam, én nagyon vártam az Urat. Mint mikor kicsi ...

Olvassa tovább »

2011. május 11.

Zsolt 39, 2-5 „Mondám: nosza vigyázok útaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel; megzabolázom szájamat, a míg előttem van a hitetlen. Elnémultam, vesztegléssel hallgattam a jóról, de fájdalmam felzaklatódott. Fölhevült bennem az én szívem, gondolatomban tűz gerjede fel, így szólék azért az én ...

Olvassa tovább »

2011. május 10.

38. zsoltár, 1. v. Dávid zsoltára emlékeztetõül. A 38. zsoltár egy különleges lelkiállapotban lévő ember kiáltását írja le. Dávid  szívében felismeri azt, hogy a hosszan felsorolt nyomorúságból csak egyedül  Isten lehet az, aki őt kimenekítheti. Dávidnak ezért emlékeznie kell. Mit is ...

Olvassa tovább »

2011. május 8.

„Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.” Zsolt. 37, 4-6 Olvasandó: Zsoltárok 37, 1-20 Boldogság, sikeres élet, vágyaink, álmaink teljesülése – ez minden ember óhaja, ...

Olvassa tovább »

2011. május 7.

Olvasandó rész: Zsoltárok 36 „… megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből. Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.” (10. vers) Egy pillanatkép jelent meg előttem e versek elolvasása után.  A fáradtságtól, szomjúságtól elalélt pusztai vándorra rátalál valaki, ...

Olvassa tovább »

2011. május 6.

“Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet minden napon.” Zsolt 35,28 Hányszor, de hányszór nem arra használjuk a nyelvünket amire kellene…, mindnyájan sokképen vétkezünk. De jó meghallani azt ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes ...

Olvassa tovább »

2011. május 5.

Barátok támadása Zsolt 35,11-18 Erőszakos tanúk állnak elő; …. Jóért rosszal fizetnek meg nékem, …. Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam-keltem érte… Ők pedig örültek az én bukásomon és összegyűltek… a rágalmazók … gyaláztak és nem nyugodtak…. Oh Uram, meddig ...

Olvassa tovább »

2011. május 4.

Zsoltárok 35 “Dávidé. Perelj Uram a velem perlôkkel; harczolj a velem harczolókkal.” (1) A 35. zsoltár már a első versében perrőkről, harcolókról, ellenségekről ír. I. Felvetődhet bennünk a kérdés már az elején, hogy lehet a hívő embernek is ellensége. Szomorúan ...

Olvassa tovább »

2011. május 3.

Zsolt 34, 12-13 „Jöjjetek fiaim, hallgassatok reám, megtanítalak titeket az Úr félelmére! Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni?” A problémákat levetkező, azoktól megszabaduló ember, még ha imádkozik is, arra már ritkábban vállakozik, hogy ...

Olvassa tovább »

2011. május 2.

“Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának” (Zsoltárok 33: 12) Olvasandó a 33. zsoltár   A református ember az istentiszteletbe az igehallgatáson kívül imádságával és éneklésével kapcsolódik be. Izráel népe nemcsak “szárazon” énekelt, többször áldotta ...

Olvassa tovább »

2011. május 1.

“Boldog az akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít és lelkében csalárdság nincsen.” Zsolt. 32,1-2. A boldogságról beszél ez a zsoltár. Az ember boldogsága az Isten szívügye. A Boldogságot az ember számára az ...

Olvassa tovább »

2011. április 30.

Bibliaolvasás: Zsolt 31. Alapige: Zsolt 31, 15v. „De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem!” E szép és szenvedélyes hangvételű  zsoltárnak a bizalom a fő témája. Kiben bízunk, ha életünk tartóoszlopai megrendülnek? Képesek vagyunk- e a bajban és ...

Olvassa tovább »

2011. április 29.

“Ments ki engem a hálóból, amelyet titkon vetettek nékem; hiszen te vagy az én erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.” Zsolt. 31,5-6   Halál, pusztulás, megsemmisülés, ez vár rám…, s ez vár rád mert ...

Olvassa tovább »

2011. április 28.

„Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat?” Zsolt 30, 10 A 30. Zsoltár templomszentelési ének, ugyanakkor a templomban elmondott bizonyságtétel is. A zsoltáros hálát ad Istennek azért, mert kiemelte őt a bajból, siralmát vígságra fordította, ...

Olvassa tovább »