Kezdőlap / Napi Ige (oldal 10)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. április 18.

“Kiméne azért Jézus töviskoronát és a bibor  köntöst viselve. És monda nékik Pilátus: Imhol az ember! ” (János 19:5) Az evangélisták Jézus életét belehelyezik a történelmi keretbe. Lukács evangélista Augusztus császár idejére teszi Jézus születését, a többi evangélium  Jézus halálát ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 17.

„Nálatok pedig az a szokás, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok azért, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Erre mindnyájan kiáltoztak, és ismét azt mondták: Ne ezt, hanem Barabbást! Ez a Barabbás pedig rabló volt.” (János 18,39-40) Megszabadultunk. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 16.

“Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen?” (János 18,29b) Minek a vád, ha már az ítélet korábban a zsidók részéről megszületett? Csak a gyávaság és felelősség áthárítása késztette a vezőtek arra, hogy Jézust meghurcolva valaki kimondja az ítéletet. Jézus ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 15.

“Péter ekkor ismét tagadott, és a kakas azonnal megszólalt.” (Jn 18,27) Péter nagyon magabiztos ember volt, legalábbis annak látszatát keltette. Többször kioktatta Jézust, helyreigazította, amit Jézus mondott. Általában meg volt győződve arról, hogy mindent jobban tud és tesz, mint tanítványtársai. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 14.

   “A főpap azért kérdezé Jézust az ő tanítványai felől, és az ő tudománya felől. Felele néki Jézus: Én nyilván szólottam a világnak, én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek; és titkon semmit sem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 13.

„A szolgák és a templomőrök ott álltak, s mivel hűvös volt, tüzet raktak, és melegedtek. Velük együtt ott állt Péter is, és melegedett.” (János 18,18) A mai igeszakaszunk Jézus szenvedés történetéhez tartozik, ahol látjuk, Jézus útja elindul, és lesz ez ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 12.

“Simon Péter pedig, akinek szablyája volt, kirántá azt, és megüté a főpap szolgáját, és levágá annak jobb fülét. A szolgát pedig Málkusnak hívták. Monda azért Jézus Péternek: Tedd hüvelyébe a te szablyádat; avagy nem kell-é kiinnom a pohárt, a melyet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 11.

“Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek.” (János 17: 24-a) Nemcsak a gyermekek, de mi felnőttek is szeretjük az ajándékot, a figyelmességet, úgy érezzük, szeretnek és megbecsülnek bennünket. Jézus főpapi imájában a legnagyobb ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 10.

 „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.”  (János 17,15) Itt kell élnünk, ebben a világban. Mi itt sírunk és nevetünk, itt rohanunk fejvesztve, mert nem érjük utol a vágyaink, máskor pedig ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 9.

„Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 8.

“Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot.” (Jn 16,33) Jézus előre szól a tanítványainak, hogy mi vár rájuk. No, de nem úgy, ahogy mi szoktunk figyelmeztetni, azután meg kárörvendően ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 7.

” …az Atya szeret titeket, mivel szerettetek engem, és elhittétek, hogy Istentől jöttem.” (János 16, 27)           Jézus hamarosan a végére ér a tanítványokhoz intézett búcsúbeszédének. Nemsokára el kell vállnia tőlük és ő tudja, hogy ez mennyire meg fogja viselni ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 6.

“Egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, mert én az Atyához megyek.” (János 16,16) Jézus Krisztus útja elindul az Atyához, erről beszél, mikor mondja, hogy még egy kis idő és nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 5.

„Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.” (Jn. 16.12) A „még” és a „most” áll szemben egymással. A még mind időtartam s a most mit pontszerű alkalom, ami pillanatokon belül elmúlik. Jézus készül a halálára, s ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 4.

“És az mikor eljő, megfeddi a világot, bűn, igazság és ítélet tekintetében.” (János 16: 8). Az Isten Fia nemcsak saját halálát és feltámadását jövendöli meg tanítványainak, azt az időt is, amikor feltámadása után az Atyához megy. Az ő mennybemenetele sem ...

Olvassa tovább »