Kezdőlap / Napi Ige (oldal 10)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. február 16.

“Jézus ezt mondta: Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik ötvennel.” (Lk 7,41) Az az igazság, hogy adósok vagyunk mind. A vádaskodás, a mentegetőzés, a magyarázkodás pedig nemhogy csökkenti, hanem növeli az adósságunkat. Mire indít ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. február 15.

“Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: Ne sírj!  Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: Ifjú, neked mondom, kelj fel!  Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. február 14.

“Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Lk 6,45) Balentin nap van, vagy Valentin? Esetleg Bálint? Igazából teljesen mindegy, a kierőszakolt “szeretet” nem szeretet, és mondani sokmindent lehet. A szavak sokszor hazugok, mert nem szereretből fakladnak, mert ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. február 13.

“És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképen cselekedjetek.” (Lk 6,31) Elvárásaink vannak embertársaink iránt. Azt akarjuk, hogy megbecsüljenek és szeressenek. Nekünk mintha magától érthetően kijárna mások részéről a köztisztelet. Közben mi mit, vagy mit nem teszünk? Közhely ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. február 11.

“Egyik szombaton gabonaföldeken ment át Jézus, és tanítványai kalászokat tépdestek, tenyerük között morzsolták és ették.  A farizeusok közül némelyek megkérdezték: Miért tesztek olyat, amit szombaton nem szabad?  Jézus így válaszolt nekik: Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor megéhezett ő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. február 10.

“Jézus pedig azt válaszolta: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.” (Lk 5,31) Ha valaki hitelesen le tudja írni Jézusnak ezt a válaszát, akkor az maga Lukács doki. No, de ki az egészséges? Mi az egészség? Mi az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. február 9.

                  “Történt, hogy egy nap, amikor tanított…” (Lukács 5, 17)         Ma vasárnap van. Ezen a napon minden keresztyén gyülekezetben istentiszteleteket tartanak. Mi is templomba készülünk, az Úr házába. Ilyenkor mindig nagy kérdés: hogyan, azaz milyen lelkülettel közelítünk Istenhez?        ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. február 8.

„Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra! Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.  Amikor ezt megtették, olyan sok halat ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. február 7.

„A nap lementével pedig, mindenek, akiknek különféle betegeik valának, ő hozzá vivék azokat; ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, meggyógyítá őket.” (Lk 4,40) Jézus betér Péter hajlékába s meggyógyítja annak anyósát a láztól. Oly hamar híre fut a csodának, hogy estére ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. február 5.

 „Jézus pedig Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélektől vezetve a pusztában töltött negyven napot, ahol az ördög megkísértette. Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett.” (Lukács 4, 1-2). A kísértés mindig valami szépet ígér, de ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. február 4.

“Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” (Lk 3,21-22) Képzeletünkben ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. február 3.

“Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot simítsatok el, a görbe legyen egyenessé és a göröngyös simává.” (Lk 3,5) Egyenesen. Egyenes beszéd. Még politikai beszélgetős műsor is volt, van ezekkel a címekkel, nyilván azzal a szándékkal, hogy ha más ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. február 1.

“Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára.” (Lk 2,29-31) A Bibliai történetünk tovább folytatódik, elérkezik az idő, hogy a gyermek Jézust bemutassák a templomba. Ez volt akkor a hagyomány ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. február 1.

“Jer, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.” (Jel 21,9.b) Sok felé faluhelyen, esküvők napján olyanokat akiket nem hívnak meg a lagziba felsereglenek, hogy “megnézzék a menyasszonyt”. Ki állnak a kapukba, kiülnek a templom körüli padokra, hidak karfáira s várják, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 31.

“És monda az angyal nekik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,10-11) Munkát végzel? Tanulsz? Virrasztasz? Sodródsz? Félsz ...

Olvassa tovább »