Kezdőlap / Napi Ige (oldal 10)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. augusztus 23.

“Miképen hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképen vannak a csontok a terhes asszony méhében, azonképen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik”  ( Péld. 11: 5). Az ember nagyon  sokat tud már, eszével megpróbálja felfogni az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 22.

„Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak.” (Préd 3,2a) Nem én döntök a születésem felől, úgy ahogy nem dönthetek halálom órájáról sem. Az élet Ura határozza meg, hogy mikor jöjjek a világra, és ugyanakkor Ő szólít ki e ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 21.

„ …az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak.” (Préd 9,1b)  Az ember számára mindig fontos volt biztonság. Már az ősember is barlangokban talált menedéket, ahova az ellenség nehezen jutott be. Az idő múlásával, a városállamok kiépülésével, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 20.

„Ezért az örömöt dicsérem. Mert nincs az ember számára jobb e világon, mint hogy egyék, igyék és vigadjon, és ez kísérje őt munkájában élete minden napján, amit Isten adott neki a nap alatt.” (Préd 8,15) Igen! Ez az idézet a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 18.

„Mert sok beszéd van, ami csupán a hiábavalóságot szaporítja, és mi haszna van belőle az embernek?” (Prédikátor 6,12) Kedves Testvéreim! Napról napra tanulmányozva és olvasva a Prédikátor Könyvét rájön az ember, hogy sok tanulság van benne. Észreveheti a keresztyén olvasó, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 17.

“Vigyázz a lépteidre, mikor Isten házába mész, mert jobb, ha engedelmesen közeledsz, mint ha bolondok módjára viszed oda áldozatodat! Mert az ilyenek nem tudják, hogy gonoszul cselekszenek.” (Préd. 5,1) Nem mindenki a templomba járók közül jut be a mennyek országába, szokták ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 16.

“Van oly ember, aki egymaga van és nincs vele másik” ( Préd. 4:8). Gellért Sándornak egyik verse ezt a címet viseli: A magány szikláján. Az egydüllét helyzete is lehet a megerősödésé, amikor az ember többet lehet együtt az Istennel és önmagaával. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 13.

“Van, amiről azt mondják: „Nézd, ez új dolog”, pedig már rég megvolt előttünk, ősidők óta.” (Préd 1,10) Nincs új a Nap alatt? Ez valahol biztonságot ad, valahol pedig őrjítő. Lehetne tanulni a történelem hibáiból, mert azt mondják, hogy ezért tanítják, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 12.

         “A nép pedig így felelt: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és idegen isteneknek szolgáljunk!”  (Józsué 24, 16)     Ismerek olyan embereket, akik nagyon könnyen fogadkoznak, tesznek ígéreteket. Kérdés: mennyire lehet ezeket komolyan venni? Vajon van-e valós tartalom ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 11.

“De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk! “ (Józsué 24:15 b) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztuban! Egy csodálatos bizonyságtevést hallhatunk az Úr szolgájától. Egy  szilárd és magabiztos gondolatot mond Józsué, hogy az Ő házanépe az Urat szolgálja. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 10.

„…Tudjátok meg azért teljes szívetek és teljes lelketek szerint, hogy egy szó sem esett el mindama jó szóból, a melyeket az Úr, a ti Istenetek szólott felőletek. Minden betelt rajtatok, … De a miképpen betelt rajtatok mind az a jó ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 8.

“Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket az Úr Izráel házának tett, mind beteljesedett.” (Józsué 21,45) Üdvtörténeti szemlélettel fejezei be a fejezetet a szentíró. Izráel törzsei megkapták azt, amit Isten számukra megígért és most végignéz az országon, talán nyugodt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 5.

“Mikor pedig befejezték a föld örökbe vételét annak határai szerint, akkor Izráel fiai örökséget adtak Józsuénak, Nún fiának is maguk között. Az ÚR rendelése szerint adták neki azt a várost, amelyet kért: TimnatSzerahot az Efraim hegyvidékén. Fölépítette azt a várost, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. augusztus 1.

„A Júda fiai törzsének sorsolás által nemzetségenként ez jutott: Edóm határa felé a Cin-puszta, délre, a határ legdélibb végén… A leány pedig ezt felelte: Adj áldást nekem! Mivel száraz vidéken adtál férjhez, adj nekem vízforrásokat is! És nekiadta a felső ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. július 27.

„Megverte azért Józsué az egész földet; a hegységet és a déli vidéket, a síkságot és a lejtőket és mindazoknak királyait, menekülni valót sem hagyott; és megölt minden élőt, amint megparancsolta az Úr, az Izráelnek Istene. Megveré pedig őket Józsué Kádes Barneától ...

Olvassa tovább »