Kezdőlap / Napi Ige (oldal 10)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. június 16.

“Vigye a paphoz, és markolja ki abból a pap teli marokkal az áldozat emlékeztető részét, és füstölögtesse el az oltáron az ÚR tűzáldozataival. Bűnért való áldozat ez.Így szerezzen neki engesztelést a pap az elkövetett bűnéért, és bocsánatot nyer. A pap ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 15.

Szóla ismét az Úr… : Ha valaki tévedésből vétkezik az Úrnak valamely parancsolata ellen, …: Ha a felkent pap vétkezik, …: hozzon az ő bűnéért, a melyet elkövetett, egy tulkot, fiatal ép marhát az Úrnak bűnáldozatul… Hogyha pedig az Izráel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 14.

“Hogyha hálaáldozattal áldozik valaki, ha tulokféléből…,juhféléből….,kecskével, örökkévaló rendtartás legyen a ti nemzetségeiteknél” (3. Mózes 3: 1-17) Az Isten minden időben tiszteletet érdemel, mert megteremtette az embert, gondot visel rólunk, szeretetével átölel, értünk a legnagyobb áldozatot is kész volt meghozni egyszülött ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 12.

“Szólította Mózest az Úr, és így beszélt hozzá a kijelentés sátrából: Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha közületek valaki áldozatot akar bemutatni az Úrnak, akkor…” 3 Mózes 1:1-2a I sten a kijelentés sátrából közölte Mózessel utasításait, amelynek alapgondolata, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 10.

“Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete. (Róm. 16, 1-16)          Bár Pál nem jutott még el Rómába, mégis nagyon sok embert megnevez, akik az ottani gyülekezethez tartoztak. Máshol találkozott velük, és most példaként állítja őket a római atyafiak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 9.

„Azt tartottam becsületes dolognak, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol Krisztus neve már ismert volt, hogy ne mások rakta alapra építsek, hanem amint meg van írva: Meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik nem hallották, meg fogják ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 8.

“Ézsaiás pedig így szól: Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és felkel, hogy uralkodjék a népeken; benne reménykednek a pogányok.“ (Róm.15,12) A fenti sorokat Pál írja, Ézsaiás prófétát idézve, a rómaiakhoz írt levélben. Ézsaiás meg több mint fél évezreddel korábban Jézusról beszél, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 6.

Élj az Úrnak! „Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk” (Róma 14,8) „Én képes lennék meghalni az Úrért” – hangzik néha a túlbuzgóságot mímelő keresztyénektől. Csakhogy a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 4.

 „Mindenki engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől, a meglévő felsőbbségeket Isten rendelte” (Róma 13,1) Egy újabb csodálatos gondolat rajzolódik ki a mai Igénkből a Római levél 13 fejezet első soraiból. Minden hatalom Istentől van! Ebből kell  ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. június 1.

„a testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek…. Egymással egyetértésben éljetek, ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat, ne legyetek önteltek.” (Róma 12,10.16) Olvasandó – Róma 12,9-21 A keresztyén élet alapfeltételeit, életszabályait fogalmazza meg Pál apostol a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 31.

“Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos istentiszteletetek. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 30.

Nem rólad szól! „Mert tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen” (Róma 11,32) Az önérzetünk sérülékeny, törékeny és sokat dédelgetett kincsünk, pedig nem kellene annak lennie. Sokféle konfliktus, lelki üresség vagy fájó magány köszönhető ennek a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 29.

“….nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.” (Róma 11:18b) Nem a nyúl viszi a puskát. – szoktuk mi is emlegetni olyankor, amikor a kisebb, a gyengébb, a gyermek úgymond „okoskodik” és olyan dolgokat tesz vagy mond, amihez tehetsége és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 28.

     „Kérdezem tehát: Elvetette Isten az ő népét? Semmiképpen!…Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve kiválasztott.” (Róm 11, 1a-2a)      Gyakran előfordul velünk, hogy azt gondoljuk egy bizonyos ügy kapcsán, ismerjük a tényeket, és ebből kifolyólag helyes következtetést ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. május 26.

 „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. De kérdezem: Talán nem hallották?” (Róma 10: 17, 18a.) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Boldogok, akik meghallják a mindenidőkben a Krisztus evangéliumát! Az olvassuk, a mai Igénkben, hogy ...

Olvassa tovább »