Kezdőlap / Napi Ige (oldal 10)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. december 22.

“Hiszen aki ebben reménykedik, csalódik: már a puszta látványától is összeroskad. Nincs olyan vakmerő, aki fölverje. Ki merne kiállni ellene? Ki szállhat szembe vele úgy, hogy sértetlenül hagyná? Minden az övé az ég alatt. Nem hallgathatom el, milyenek a tagjai, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 21.

“Bizony, könnyelmű voltam! Mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem.” (Jób 40,4) Jób könnyelműségen kapja magát, de közülünk ki merné azt mondani róla, hogy könnyű az, amit ő megharcol? A szenvedő ember hősies küzdelmeken megy át. Én már csak tudom, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 20.

„Ezután ezt mondta az ÚR Jóbnak: Aki perbe száll a Mindenhatóval, cáfolja meg őt, és aki Istennel vitatkozik, feleljen neki! Erre Jób így szólt az ÚRnak: Íme, könnyelmű voltam, mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem. Egyszer szóltam, de már ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 19.

„Hol voltál, amikor a Földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat! Tudod-e ki szabta ki méreteit vagy ki feszített ki fölötte mérőzsinórt?” (Jób 38,4-5) Nemrég olvastam egy könyvet, amely azt írja le, hogy milyen precizitással teremtette Isten a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 18.

„Tudod-é, mikor rendeli azt az Isten, hogy villanjon az ő felhőjén villáma? Tudod-é, hogy miként lebegnek a felhők, vagy a tökéletes tudásnak csudáit érted-é? Miként melegednek át ruháid, mikor nyugton van a föld a déli széltől? Vele együtt terjesztetted-é ki ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 17.

“Imé, az Isten fenséges….” (Jób 36,26) Lehet- e egyáltalán képünk az Istenről? Ember felfoghatja-e a Mindenható hatalmát? Milyen az Isten? Ő nem ábrázolható ki, csak olyan, amilyennek megmutatta magát. Irányító, eligazító, elhívó, küldő, megbízó, csodákban megmutatkozó hatalom, egyben szerető, de ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 16.

Ne pártolj a bűnhöz! „Vigyázz! Ne pártolj a bűnhöz, ne válaszd azt a nyomorúság helyett.” (Jób 36, 21) Csak egy könnyed mozdulat az egész. Felemeled a kezed, majd leszakítod a tekintetre kedves és kívánatos gyümölcsöt. Beleharapsz, és a lédús zamat ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 15.

“Folytatta beszédét Elíhú, és ezt mondta: Jogosnak gondolod-e, ha ezt mondod: Igazam van Istennel szemben? Ha így szólsz: „Mit érek vele, mi hasznom abból, ha nem vétkezem?” (…) Mivel még nem büntetett meg eléggé haragjában, és még nem vette tudomásul, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 12.

„Megszólalt hát a Búzból való Elíhú, Barakél fia.” (Jób 32,6a) Jób könyvét tanulmányozva, ma egy különleges meglepetés éri az olvasót. Miért is mondom, azért mert Jób szavai után már az Úr szavát hallanák és várnánk. Ennek ellenére azt látjuk, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 11.

„Íme, ez a végszóm: a Mindenható feleljen meg nekem; és írjon könyvet ellenem az én vádlóm. … Itt végződnek a Jób beszédei.” (Jób 31, 35 és 40) Egy nagy lélegzetvételű beszéd utolsó sorait olvashatjuk fent. Többet nem szól már Jób ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 10.

“Útálnak engem, messze távoznak tőlem, és nem átalanak pökdösni előttem, sőt leoldják kötelöket, és bántalmaznak engem, és a zabolát előttem kivetik” (Jób 30,10-11). Az ószövetségi ember abban a hittudatban élt, hogy a betegség, általában a szenvedés a bűnnek a következménye. Amikor Jézus meglátja  ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 8.

“Jób folytatta beszédét, és ezt mondta: Bárcsak olyan volnék, mint amilyen hajdan, mint mikor még Isten vigyázott rám! Amikor mécsese világított fejem fölött, sötétben is az ő világosságánál járhattam; mint amilyen ifjúkorom idején voltam, amikor Istennel közösségben élhettem sátramban; amikor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 7.

„Íme, az Úr félelme a bölcsesség…” (Jób 28,28a) A bölcsesség kapcsolat Istennek, és tőle kapott ajándék. Hogyan szerezhetsz bölcsességet? Egyszerűen eldöntöd egy nap, hogy összeszedsz minden bölcsességet, amire szükséged van? Egyszercsak eldöntöd, hogy bölcs leszel? Nem! A tudás tanulásból ered, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 4.

„Felele pedig a Sukhból való Bildád, és monda: „Hatalom és fenség az övé, aki békességet szerez az ő magasságaiban. Van-é száma az ő sereginek, és kire nem kél fel az ő világossága? Hogy-hogy lehetne igaz a halandó Isten előtt, hogyan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. december 2.

“Megszólalt a témáni Elífáz, és ezt mondta: Használhat-e az ember Istennek? Hiszen csak önmagának használ az okos. Mi öröme telik a Mindenhatónak abban, hogy te igaz vagy? Van-e haszna abból, hogy te feddhetetlenül élsz? Talán azért fenyít téged, mert féled ...

Olvassa tovább »