Kezdőlap / Napi Ige (oldal 10)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. június 10.

„Asszony ne viseljen férfiruházatot, se férfi ne öltözzék asszonyruhába; mert mind útálatos az Úr előtt, a te Istened előtt, aki ezt míveli.” 5Móz 22,5  A fenti Ige, nem arról beszél, hogy ki viselje a nadrágot a házasságban: a fértfi-e vagy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 9.

         “Mivel az ÚR, a te Istened a táborodban jár, hogy megszabadítson téged, és lábad elé vesse ellenségeidet, azért a táborod szent legyen, hogy ne lásson köztetek semmi rútságot, és el ne forduljon tőled.” (5Mózes 23, 14)        Isten kijelenti, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 5.

Ne félj, mert veled van az Úr. „Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és lovakat, szekereket és nálad nagyobb számú sereget látsz, ne félj tőlük, mert veled van az ÚR, a te Istened, aki kihozott Egyiptom földjéről.” (5 Mózes 20,1) Amikor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 4.

„Amikor Istened, az Úr kiirtja azokat a népeket, amelyeknek a földjét neked adja Istened, az Úr, és te birtokba veszed, és letelepszel városaikban és házaikban,  jelölj ki három várost országodban, amelyet Istened, az Úr ad neked birtokul. Életben maradhat az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 3.

„Mert ezek a népek, amelyeknek a földjét birtokba veszed, varázslókra és jósokra hallgatnak, de neked ezt nem engedi meg Istened, az Úr.” (5Móz 18,14) Neked ezt nem engedi meg. Neked nem engedi meg az Úr, hogy jegy nélkül utazz. Neked ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 31.

“… nem lesz közötted szegény, mert igen megáld téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, hogy bírjad azt. De csak úgy lesz ez, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 30.

“Ti az Úrnak, a ti Isteneteknek fiai vagytok, ne vagdaljátok meg magatokat, se szemeitek között  ne csináljatok kopaszságot, a halottért” (5Mózes 14,1) Áldozócsütörtökre írom e sorokat, amikor Krisztus Urunk mennybe emelkedett. Meg vagyunk szokva azzal, hogy amikor valakinek véget ér ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 28.

“Tartsd meg engedelmesen mindezeket az igéket, amelyeket neked megparancsolok; akkor majd jó dolgod lesz neked és utódaidnak mindenkor, mert azt tetted, amit jónak és helyesnek lát Istened, az Úr. Ha majd kiirtja előled Istened, az Úr azokat a népeket onnan, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 27.

„… azt a helyet keressétek föl, és oda járjatok, amelyet kiválaszt az ÚR, a ti Istenetek minden törzsetek közül, hogy nevét oda helyezze, és ott lakozzék.” (5Móz 12,5) Az elmúlt három évtizedemben, alán egy kezemen meg tudom számolni azokat a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 25.

„Abban az időben azt mondta nekem az ÚR: Faragj magadnak két, az előbbiekhez hasonló kőtáblát, jöjj föl hozzám a hegyre, és csinálj faládát is. Fölírom rájuk az előző táblák igéit, amelyeket összetörtél, és tedd azokat a ládába. Készítettem tehát egy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 24.

“És leborultam az Úr előtt negyven napon és negyven éjjel; mert azt mondotta az Úr, hogy elveszt titeket. Akkor imádkozám az Úrhoz, és mondék: Uram, Isten! ne rontsd meg a te népedet, és a te örökségedet, akit a te nagyságoddal ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 23.

“Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened.” (5 Mózes 8,5) Gyermekkorban nem szerettük, ha megszólítanak, állandóan csak apánk, anyánk “parancsát” teljesíteni tehernek bizonyult. Igaza ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 22.

Azért szeret, mert szeret. „Nem azért szeret az ÚR, és nem azért választott ki titeket, mintha minden népnél többen volnátok, hiszen minden népnél kevesebben vagytok, hanem azért hozott ki titeket az ÚR hatalmas kézzel, és azért szabadított meg a szolgaság ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 21.

“Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.” (5 Mózes 6,6) Igénk mai tanítása jobbára a tízparancsolat egy-egy tételéből indul ki, annak tanulságait fejtegeti, főként az Isten iránt tartozó kötelességek vonatkozásában. Mindazt, amit Isten elmond az ő népének, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 19.

         “Mindig azon az úton járjatok, amelyet az ÚR, a ti Istenetek megparancsolt nektek, hogy éljetek, jó dolgotok legyen, és hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyet birtokba vesztek” (5 Mózes 5, 33)            Ha nem is hangzik el ...

Olvassa tovább »