Kezdőlap / Napi Ige (oldal 10)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. december 12.

                             „És mivel hosszútűrő volt, megkapta az ígéretet.”  (Zsid. 6, 15)      Egy embernek nem elég csupán hitre jutnia, az elindult úton járnia is kell. A keresztyén élet útján bizony nagyon sok nehézségbe ütközik az ember. Nem véletlenül mondja a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 11.

“Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által – mert a nép ez alatt kapta a törvényt –, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap jöjjön el, aki nem Áron rendje szerint való? Amikor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 10.

“És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedszedő Lévi is tizedet adott, mert még az atyja ágyékában volt, amikor Melkisédek találkozott vele.” (Zsid 7,9-10) Jézus mindenek felett! Ez az egyik alapüzenete a Zsidókhoz Írott Levélnek. Még Ábrahám is Melkisédeknek adott ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 7.

„Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 4.

“….ismét mának jelöl egy napot, amikor Dávid által annyi idő után így szólt, ahogyan előbb mondtuk: Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!”  (Zsid. 4,7) Isten az ő népének tett ígéretei közül egyik legnagyobbja, a tejjel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 3.

“…ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában!” (Zsid 3,8) A megkeseredett szív kemény. Nem hajlandó befogadni semmi újat, nem tud örülni, nem akar hálát adni. Isten azonban hajlandó új szívet adni, nemcsak adventi időszakban, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 2.

“Azért, szent testvérek, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra…” (Zsid. 3,1) A szentíró két dolgot mond el Jézusról ebben az igeversben. Először apostolnak nevezi, ami nagyon idegenül hangzik számunkra, ugyanis a Bibliában sehol máshol nem olvasunk ilyet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 1.

“Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg… Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól: Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet közösségében dicsérlek téged.” (Zsid.2,7.11-12) Olvasandó: Zsid.2,5-18 ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 29.

“Viszont, mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai.” (Zsid. 1,6) Az ember sikares szeret lenni, győzni akar, nem szereti a reménytelenséget, sem a kudarcot. A hívő ember az Istent hívja segítségül ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 28.

Gondoltad volna? „Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a próféták által, ez utolsó időkben Fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 27.

 “Jóllehet Krisztusban volna bátorságom ahhoz, hogy megparancsoljam neked azt, ami illő, a szeretetért azonban inkább csak kérlek – ilyen vagyok én, az öreg Pál, most pedig még Krisztus Jézus foglya is. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onézimoszért, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 26.

“Mert sok örömünk és vigasztalásunk volt szeretetedben, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem.” (Filem 1,7) Öröm, vigasz, felüdülés általad. Olyan jó ezeket a sorokat olvasni. Pál dicséri barátját, a jó emlékeket őrzi. Te mikor köszönted meg utoljára szerettednek egyáltalán ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 24.

„Emlékeztesd őket arra, hogy vessék alá magukat a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak; engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, kedvesek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt.” (Titusz 3,1-2)             Mennyire fontos emlékeztetés, avagy a figyelmeztetés. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 23.

„Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek…” (Tit 2,11) Első olvasásra tudtam mit jelent a fenti ige de aztán második olvasásra, belegabalyodtam. Úgy tűnt a tapasztalataim alapján, hogy ellentmondás feszül a fenti ige s a valóság között. Mert ha ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 22.

“Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek.“ (Tit. 2,1) Az egészséges tudomány nem adathalmazok elsajátítása, sokkal inkább az életbölcselet, amely meghatározza egymáshoz való viszonyúlásunkat, magatartásunkat  Az együtt létnek, együtt élésnek az alapja a szeretet, ugyanakkor annak felismerése, hogy ...

Olvassa tovább »