Kezdőlap / Napi Ige (oldal 10)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2017. július 30.

“Ha mi nektek lelkieket vetettünk, nagy dolog az, ha testi javaitokat aratjuk?” (1Kor.9,11)       Az evangélium szolgáiról sokaknak lesújtó, degradáló a véleménye. Nem egyszer hallottam már a magukat egyébként komoly keresztyénnek tartók kijelentését, miszerint a lelkipásztor csak kétszer egy órát dolgozik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 27.

“Ezt pedig a ti hasznotokra mondom, nem hogy tőrt vessek néktek, hanem hogy illendőképpen és állhatatosan ragaszkodjatok az Űrhoz háboritatlanul.” ( I.Kor.7:35) Minden szülő amit mond az ő gyermekének annak érdekében történik, hogy az élet minden területén a gyermek majd meg tudjon állani. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 25.

“Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig néhányan ilyenek voltatok: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 24.

„Egyáltalán már az is nagy gyarlóság, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem viselitek el inkább a kárt?” (1Kor 6,7) Szenvedjétek el egymást! – szól a figyelmeztetés Pál apostol részéről, ami teljesen eltér a megszokottól. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 23.

“Mindenesetre az a hír járja, hogy paráznaság van köztetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sincs, hogy valaki apjának feleségével él. Ti pedig kérkedtek, pedig szomorkodnotok kellene és kivetni közületek azt, aki ezt a dolgot tette.” (1Kor 5,1-2) Rossz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 22.

„Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szeretett gyermekeimet intelek benneteket.” (Kor 4,14) Pál tömören és velősen fogalmaz, amikor is mintegy megfogalmazza levélének célját. Mindezt azért teszi, hogy figyelmeztesse a korinthusi gyülekezetet, hogy nem jó úton haladnak. Kedves ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 21.

„Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.” 1.Kor. 4,1. Mi, Krisztus szolgái vagyunk, és Isten titkainak sáfárai – mondja Pál. A kijelentés szép, és hiszem, hogy rám nézve is igaz. Az igével kapcsolatos kérdéseim most ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 19.

„Mert amikor irigykedés, versengés van közöttetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e?” (1Kor 3,3)             Testiek vagyunk. Nem olyan könnyű ezt beismerni, de feltétlenül szükséges ahhoz, hogy meglássuk Jézus értünk hozott áldozatának valódi értékét. Az ember hajlamos ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 17.

„hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.” (1Kor 2,5) A bölcsesség fontossága vitathatatlan. Még akkor is, ha mai értékrendjében az embernek nem áll a legelőkelőbb helyen. A bibliai könyvek között külön csoportot alkot az úgynevezett Bölcsességirodalom. Salamon király ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 16.

“Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje… a zsidóknak ugyan botránkozás, a pogányoknak pedig bolondság.” (1Kor.1, 18 és 23b)    A keresztről való beszéd nem más mint az igehirdetés vagy, ha ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 14.

“Legyen azért néktek tudtotokra, hogy a pogány népeknek küldetett az Istennek ez idvezitése, és ök meg is hallgatják” (ApCsel.28, 28) Pál Rómába érkezik, ahol az ott élő zsidókkal találkozik. Olyan az egész, mint amikor az óhazában élő találkozik a diaszpórában ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 13.

„Az ottani testvérek pedig, amikor hallottak jövetelünkről, elénk jöttek Appiusz fórumáig és a Tres Tabernaeig. Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és bizakodó lett.” (ApCsel 28,15) A vendégszeretet és a szeretetteljes fogadtatás bizalmat szül Pál apostol Rómába való érkezésekor. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 12.

„Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, azt mondták egymásnak: Nyilván gyilkos ez az ember, akit nem hagyott élni az isteni igazságszolgáltatás, noha a tengerből megszabadult.” (ApCsel 28,4) Olvasandó: ApCsel 28,1-10. Pál Ferenc szerint „Nincsen reménytelen helyzet, csak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 10.

„De még most is biztatlak titeket: Ne veszítsétek el a reményt, mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó.” (ApCsel 27,22) Pál apostol biztatja a hajón utazó, különböző társadalmi réteghez tartozó embereket: van remény, nem vesznek el! ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. július 8.

„Agrippa pedig azt mondta Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek.” (ApCsel 26, 28) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Rövid kis ige, amelyet kiemeltem az alábbi igeszakaszunkból, de úgy gondolom nem véletlenül tettem. Egy kulcsfontosságú mondat hangzik el Agrippa ...

Olvassa tovább »