Kezdőlap / Napi Ige (oldal 10)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. január 9.

Istenre mutató hit. „Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, nem látta Istent.” (3 Jn 1,12) Túl könnyen beskatulyázzuk egymást. Akit szeretünk, elfogadunk, azt jónak látjuk, sőt néha ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 8.

“Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsolatot kaptunk erre az Atyától. Nem úgy kérlek téged, Úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy szeressük egymást. Ez ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 7.

“De tudjuk azt is, hogy Isten Fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és mi az igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.” (1Jn 5,20) József Attila Két ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. január 6.

      „Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam, hogy tudjátok: nektek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, örök életetek van.” (1János 5, 12-13)          János nagyon határozott, kategórikus kijelentést ...

Olvassa tovább »

Király Lajos. Utolsó óra

„Gyermekeim, itt az utolsó óra…” (1Jn 2,18) Olvasandó: 1Jn 2,18-29 A 2018-as esztendőből lassan itt az utolsó óra, pedig azt reméltük egy évvel korábban, hogy nem érkezik el ilyen hamar. Az idő azonban telik és az ünnepnapok érkeznek. Pilinszky János ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 30.

„A világ elmúlik és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1János 2,17) Egy gyerek csak akkor ismeri meg igazán szülei akaratát, ha velük együtt nő fel, ha figyel rájuk. A fegyelmezett gyerek pedig kiolvassa a szülők ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 28.

“Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.” (1Jn 2,1-2) Az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 27.

“Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga  a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől” (1. János 1:7). Versengés létezik a családok és az egyének között. Sokra tartjuk önmagunkat, különbnek, jobbnak, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 23.

“Azért mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és így szolgáljunk Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel.” (Zsid. 12, 28)     Advent negyedik vasárnapján már érezni karácsony “illatát”, egészen közel vagyunk a betlehemi gyermekhez, és ez a nagy csoda, hogy Isten ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 21.

 „Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 20.

“Akikre nem volt méltó e világ…” (Zsid 11:38) Olyan személyiségekkel áldott meg bennünket az Isten, akik az élet minden helyzetében megálltak a hitben. Életük alapja a kőszikla , ahogy Jézus tanít a hegyi beszéd végén:”És ömlött az eső, és eljött ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 19.

Istenre néző hit „Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és kiment, nem tudva, hova megy.” (Zsid 11,8). Hit által rengeteg csoda történt a világban. Ezek közül néhányról a Biblia is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. december 18.

„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem ...

Olvassa tovább »