A kórus is elbúcsúzott Kovács tiszteletestől

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkészkórusa is búcsút vett egyik alapító tagjától, Kovács Ferenc szatmárhegyi tiszteletestől, aki ebben a hónapban vonul nyugdijba. (Lásd erről szóló cikkünket: Búcsút vett szolgatársaitól Kovács Ferenc) Az augusztusi közigazgatási gyűlésen Ilonczai Zsombor szárazberki lelkipásztor hirdette az Igét, majd a kórus adott hálát Istennek a szolgálatért és a szolgálattevőért. Az összejövetel szeretetvendégséggel zárult.

Bővebben

Imahét, kórusszolgálat és születésnap

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztorkórusa tegnap egy felemelő eseményen vett részt Szatmár-Kültelki Református Templomban. Kórusszolgálat, esperes úr szolgálata, a köszöntések és születésnap tették ünnepélyessé az alkalmat. A 3 éve együtt szolgáló lelkészkórus gazdag repertoárjából hozott egy csokorravalót a kültelki gyülekezetnek, amely nem mellesleg a kórusunk vezetőjének a gyülekezete is, hiszen Higyed Gyöngyi karnagy itt teljesít […]

Bővebben

2011. évi Beszámoló a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa tevékenységéről.

Mottónk: „Jertek áldjuk Istent, zengjen szép Zsoltár.” Az elmúlt esztendő számos fellépése azt bizonyította amit mottónk hordoz, hogy az emberi hang ez a csodálatos eszköz amelyet Istentől kaptunk ajándékba sokak lelkét is megsimogatta. Fejlődtünk, gyarapodtunk mint egy virágszál, növekedtünk és kinyílhattunk hangillattal hallgatóink előtt. Így valójában nem csak énekeltünk de jóillatú áldozatként szálló dallamokban, mintegy […]

Bővebben

„…egy virágszál nevekedik”

December 4-én, Advent közepén a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor kórusa és a Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa hangszeres kísérőikkel (Balaskó Balázs-zongora, Luțai Alexandru-trombita, Székely Alpár-hegedű, Higyed János Bence, Szabó Tamás, Nagy Dániel trombita) Nagybánya Óváros Református Gyülekezete és az ott szolgáló Bak lelkészházaspár meghívására, ünnepi koncertet tartottak. Az:  „…egy virágszál nevekedik” (Ésaiás 11,1.)  mottót hordozó koncertre […]

Bővebben