Kezdőlap / Lelkészértekezlet (oldal 3)

Lelkészértekezlet

Gál Sándor a lelkészértekezlet elnöke

Egy év szünet után ismét van lelkészértekezleti elnöke a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek, derült ki szerdán az őszi egyházkerületi lelkészértekezleti konferencián. Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében a lelkésztovábbképzőn és a lelkészértekezleten megjelentek először együtt hallgathattak meg két előadást, majd Csűry ...

Olvassa tovább »

Nyugdíjas lelkipásztorok bibliaórája

Nem mindennapi eseménynek adott otthont kedden délelőtt a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának tanácsterme, ahol Király Lajos egyházmegyei főjegyző megszervezte a nyugdíjas lelkipásztorok első bibliaóráját. Kovács Sándor esperes igehirdetésével kezdődött az egyházmegye területén élő nyugdíjas lelkipásztorok első bibliaórája, majd Király ...

Olvassa tovább »

Gyógyító szolgálat – őszi lelkészértekezlet a Szatmári Református Egyházmegyében

A szokásos lelkészi adminisztrációs gyűlés mellett az őszi lelkészértekezletre is sor került csütörtökön a Szatmári Református Egyházmegye esperesi hivatalának tanácstermében. dr. Puskás Csaba presbiter és családorvos tanulságos előadását hallhatták a prédikátorok. Mindenekelőtt a Láncos templomban szolgáló Pocsveiler István segédlelkipásztor hirdetett ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Fájdalommal, de a feltámadásban és a Feltámadottban való töretlen hitben tudatjuk, hogy Gede Mátyás lelkipásztor visszaadta lelkét teremtőjének. Püspökünk Csűry István és esperesünk Kovács Sándor  évfolyamán végzett, Bogdándon, Érmihályfalván és Székelyudvarhelyen szolgált. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! “Az igaz pedig ...

Olvassa tovább »

Változások a Szatmári Református Egyházmegyében

A májusi hónap adminisztrációs gyűlésén az aktuális dolgok megbeszélése mellett Kovács Sándor esperes bejelentette azokat változásokat, amelyek három személyt is érintenek: Máthé Róbert Patóházáról Vetésre került, helyére Tolnai János érkezett, Balla Gábor pedig Nagykolcsról Vámfaluba nyert kinevezést. Máthé Róbert lelkipásztor ...

Olvassa tovább »

Az utolsókból lesznek az elsők…

Ki gondolta volna, hogy valaha a Küküllői Református Egyházmegye csapata TEPSI-KUPÁT fog nyerni? Senki. Legalábbis én biztos nem. Krisztusunk szava találóan érzékelteti a IV. TEPSI-KUPÁN történteket: a Küküllői Református Egyházmegye csapata óriási meglepetésre (megjegyzem: de nem érdemtelenül) elhódította a „Marosiak” ...

Olvassa tovább »

Keresztyén gyermeknevelés: Szükség, nem igény

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkészértekezleti Szövetségének a vendége volt Sipos Alpár Szabolcs református lelkipásztor, teológus, a Magyarországi Bibliaszövetség Bibliaiskolájának és a Magyaroszági Liebenzelli Missziónak vezetője. Máthé Róbert lelkészértekezleti elnök meghívására érkezett az előadó és elmondható, hogy tartalmas előadást hallhattak a ...

Olvassa tovább »

Új lendülettel Hiripen

Keresztúri Sándor Zsolt, a Szatmári Református Egyházmegye katekétikai előadója ettől az évtől a Hiripi Református Egyházközség lelkipásztora. A lelkipásztor Nagyváradon született, a Nagyvárad-Olaszi Református Gyülekezetben nevelkedett, 1999-ben végzett a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Innen Szatmárgörbedre került, ahol közel tizenegy évig ...

Olvassa tovább »

Elköszönt Kulcsár Erzsébet

Kulcsár Erzsébet vetési református lelkipásztornőtől búcsúztak kollegái és kórustársai, de nyugdíjba vonulása után továbbra is várják bölcs tanácsait. A Szatmári Református Egyházmegye adminisztrációs gyűlésén, miután a novemberi lelkészértekezleti gyűlésen szolgálattal is búcsúzott, tegnap 10 órától a lelkipásztorok és az egyházmegye ...

Olvassa tovább »

Lelkészértekezlet Kültelken

A Szatmár-Kültelki Református Egyházközség adott otthont az egyházmegye őszi lelkészértekezletének. Kovács Sándor esperes bíztató prédikációja után egy svájci előadó, Christoph Papernoux tartott előadást a hugenottákról és a valdensekről. Prédikációjában az esperes  a Lukács evangéliuma első részéből arról az Igéről beszélt, ...

Olvassa tovább »

Fundament: Krisztus a Törvény betöltése

Krisztus a Törvény betöltése A II. Helvét Hitvallás és a Belga Hitvallás Isten Törvényéről Fundament konferenciák 2012. október A kérdést, hogy mit kezdjünk az Ószövetség törvényévével, a II. Helvét Hitvallás a 12. fejezetben az “Isten törvénye” cím alatt tárgyalja. A ...

Olvassa tovább »