Hűtőmágnes

A hűtőmágnes kétélű dolog. Nem a fizikai állapotára gondolok, hanem inkább az üzenetértékére. Amikor gyönyörű helyeken, külföldön járunk, eszünkbe jutnak szeretteink, barátaink, akik nem lehetnek ott, ezért valami kis, könnyen hazahordható kedvességet nézünk neki. A hűtőmágnes kitűnő eszköz és egy jó gesztusnak tűnik. Igen ám, de biztos, hogy jogos elvárás, hogy barátunk egy olyan képet […]

Bővebben

8,28

Ha azt mondom 3,16, akkor legtöbben a bibliaolvasók közül arra gondolnak, hogy „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) Max Lucado szerint ezért ezek a remény számai. Nem vitatkozom vele, de van egy másik számkombináció is, […]

Bővebben

Sóvárogva

Küldöttként, missziósként sokszor eszembe jutott az Ige: „…a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.” (Róma 8,19) Valóban így van ez? Szolgálatom elején már kérdésem volt, hogy vágyakoznak-e az emberek az istenfiak megjelenésére? Lendületesen elmondott prédikációimra a reakciók nem mindig figyelmes tekintetek, hanem bizony vannak blazírt, unott szemek, ásítás, órára tekintések türelmetlenül. A teremtett világ […]

Bővebben

Egyszer fenn… s aztán? – gondolatok az év elején

Lassan beindult az élet az új esztendőben is. Nyílnak az üzletek, indul a munka, a suli… A rövid ünnepi szünet után megy minden tovább a régi kerékvágásban, vagy elkezdődik valami új? Az esztendő új, vagy mi is hajlandóak vagyunk megújulni? Jólvan már! – még a hétköznapokon is ilyen kérdéseket szegez elénk az Élet? Igen! Főleg […]

Bővebben

„A következő napon…”

Határvonalnál állunk, az óév végén és egy új év kezdetén. Éjfélkor elindulunk 2023 startvonaláról! Mi van mögöttünk? Érdemes időt szánni a visszatekintésre. Persze, a múltat nem lehet újraélni, megváltoztatni, de annak tapasztalataiból, az átélt eseményekből sok tanulságot lehet levonni. Mi van előttünk? Nem tudjuk, de a jövőt (kinek amennyi adatik ezen a földön) át fogjuk […]

Bővebben

Reménységgel az új év felé

Hatalmas nagy legyintés van előttem. A bölcsekről beszéltem egy bölcs, de most már beteg embernek, amikor vittem neki a betegek úrvacsoráját: hol van már az én bölcsességem? Hol van az már? – mondogatta egy jó nagyot legyintve. Sokan a jövő felé is ilyen kézmozdulattal tekintenek és elfelejtenek reménykedni. Mi a remény? Bizakodás a jövőben és […]

Bővebben

Önfeledt öröm

Ha csak időm van rá, akkor is, ha furcsa időszakban van, adventben, nézem a katari világbajnokság meccseit. Bár korrupció miatt sok minden beárnyékolja az eseményt, de a foci az foci. Vannak kedvenc csapataim, drukkolok is néha egy-egy csapatnak, de nem tudom nem keresztyén szemmel nézni, és nem is akarom. Örülök, amikor egy játékos megvallja a […]

Bővebben

Csúnya vagyok?

Lelkipásztor magyarázta a megdöbbentő, őt is megrázó történetet. Istentisztelet előtt a templom bejáratánál rászólt egy gyermekre egy kicsit hangosabban, mint ahogy kellett volna. Az izgalomnak is betudható volt ez a reakció, mert minden felelősségteljes szolgálattevő izgul mielőtt szólna. Tapasztaltabbak is ezt mondják. Ez a lelkész azonban észrevette magát. Tudta, hogy hangos szavával megbántotta a rakoncátlankodó […]

Bővebben

Újrakezdés – Zakariás módján

Életünk során sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy újra kell építkeznünk romjainkból. Újrakezdeni nehezebb, mint újat kezdeni, bár egyik sem könnyű. Leereszkedik a koporsó a mélybe, lapát karcolja a hideg betont, a temetést követően minden együttérző elmegy, egyedül maradok a szobámban és felteszem a nagy kérdést: és most hogyan tovább? Kijövők a közjegyzőtől vagy a törvényszék […]

Bővebben

Krisztus jó illata vagyunk

 „…Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között…” (2Kor2,15)    Kedves Testvéreim! Elcsendesedik lassan a mai nap is. Lelkészértekezlet után jó Isten igéjét megint átgondolni és a személyesen hozzánk érkező üzenettel hálát adni a szép, vagy éppen elgondolkodtató események, fordulatok kapcsán. Hiszen elsősorban azért lehettünk együtt, mert Urunk is velünk akart […]

Bővebben