Virtuális templomtúrák

Az utóbbi években többször találkozhatunk azzal a lehetőséggel, hogy egyes (a mi esetünkben pl. a Szatmárnémetiben található) templomokban 3D virtuális templomtúrákra van lehetőség. A negyedik ipari forradalom időszaka az egyik legmarkánsabb változást teremtette meg az emberi személyiség érzelmi és értelmi működését illetően: a digitalizáció és a napjainkban oly sokat emlegetett MI (mesterséges intelligencia) térnyerése veszélyeket, […]

Bővebben

Ellenségszeretet – Gondolkozz! Gondoskodj!

A Hegyi beszédben a mi Urunk Jézus Krisztus szól az ellenségszeretetről. (Mt 5,38-48) A keresztyén emberek közül sokan, akik már ismerik ezt a bibliai szakaszt, és azok is, akik először találkoznak ezekkel a gondolatokkal, azt mondják: ezt egyszerűen lehetetlen betartani. És akik akár csak egy kicsit is végrehajthatónak tartják, azok is úgy vélik, nagyon helyesen, […]

Bővebben

A szeretetről

Szeretet. Sokat beszélünk róla, vagy nem eleget? Igaz, nem beszélni, hanem tenni kell, de emlékeztetni, bátoritani rá egy olyan világban, ahol a szeretet egyre inkább meghidegül, szükséges. A Szeretet himnusza sokunk számára ismerős. (1Kor 13) Érdekes, hogy a Rómabeliekhez írott levélben, amikor a kegyelmi ajándékokról szól Pál, ahogy a korinthusi első levélben is teszi, rögtön […]

Bővebben

Látáspánik

Hat évvel ezelőtt estem át egy szemműtéten, aminek köszönhetően megszabadultam a szemüvegtől. Hatalmas élmény volt megtapasztalni, hogy szemüveg nélkül is látok, ám erősen megijedtem a szemműtétem után, amikor az orvos arra kért, hogy csukjam be a szemem. Kissé vékony, ijedt hangon kérdeztem vissza: miért, nyitva van? Aztán megnyugtatott, hogy hamarosan visszanyerem a látásom, de ez […]

Bővebben

Az odafelvalókat keressétek

„Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén.” (Kolossé 3,1) Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A feltámadás ünnepén magasztaljuk Krisztust, mert legyőzte a halált és keresztáldozatával bűnbocsánatot és örök életet szerzett nekünk. Tekintsünk fel lélekben a mi Megváltónkra: elvette a szenvedés töviskoronáját, hogy megszabadítson, és […]

Bővebben

Húsvéti körlevél

a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára „Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem.” (Jn 17,9.15.20) Kedves Testvéreink! […]

Bővebben

A feltámadás reménysége

“Azért, hogy két változhatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nekünk, akik hozzá menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, amely biztos és erős horgonya lelkünknek, és beljebb hatol a kárpitnál.” (Zsid 6,18-19) A feltámadásba vetett hit nem hiszékenység, amit le lehet sajnálni, hanem valóság. Amibe bátran bele lehet kapaszkodni. Ez […]

Bővebben

A békesség, mint botránykő

„Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek.”– (Zsolt 120,6-7) A babiloni fogság utáni kor testileg, lelkileg megpróbált embere esélyt kap a megújulásra, és lehetőséget az anyaország újjáépítésére. Lélegzethez jut az ember, a teremtett világ sóvárgása enyhülni látszik. Ebben a viszonylagos nyugalmi állapotban elrettentő a tragikus […]

Bővebben

Hűtőmágnes

A hűtőmágnes kétélű dolog. Nem a fizikai állapotára gondolok, hanem inkább az üzenetértékére. Amikor gyönyörű helyeken, külföldön járunk, eszünkbe jutnak szeretteink, barátaink, akik nem lehetnek ott, ezért valami kis, könnyen hazahordható kedvességet nézünk neki. A hűtőmágnes kitűnő eszköz és egy jó gesztusnak tűnik. Igen ám, de biztos, hogy jogos elvárás, hogy barátunk egy olyan képet […]

Bővebben

8,28

Ha azt mondom 3,16, akkor legtöbben a bibliaolvasók közül arra gondolnak, hogy „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) Max Lucado szerint ezért ezek a remény számai. Nem vitatkozom vele, de van egy másik számkombináció is, […]

Bővebben