Kezdőlap / Gondolatok (oldal 3)

Gondolatok

Őrizők és hirdetők

Forrás: http://www.karolyirefegyhazmegye.ro/ Már rég elhalkult a virágvasárnapi hozsánna. Már sokan a feszítsd meget kiáltók közül is önmarcangolva szétszéledtek, s a nagypénteki Golgotáról csak a kereszt árnyékán csúszott alá a sápadt holdfény, végigsimítva a megolvadt vércseppeket, a szegek helyét és a ...

Olvassa tovább »

A HOZSANNÁTÓL A FESZÍTSD MEG!-IG – A JÉZUS-DRÁMA LELEPLEZŐ EREJE

MANIPULÁCIÓ? KORRUPCIÓ? TÖMEGPSZICHÓZIS? HALK HANG! Egy angol utazó, aki 1714-ben az elbűvölő türingiai Weimarban járt, naplójában lejegyezte: csodálatos zeneművet hallott egy bizonyos Bach mestertől virágvasárnap, ami Jézus jeruzsálemi bevonulását „szólaltatta” meg. Valóban, a jelzett évben, március 25-én volt a Himmelskönig, ...

Olvassa tovább »

Pásztorüzenet – Böjtünk legyen bizalommal teli hitvallás

Szeretett Testvéreim!    Ebben az évben böjti bűnbánati előkészületünk idején került sor az immár hagyományosnak tekinthető házasság hetére. A böjti önvizsgálat alkalmat ad arra, hogy Krisztus Jézus értünk vállalt szenvedésére összpontosítva, vizsgáljuk meg életünket.    A szenvedő Krisztust vőlegényként is ...

Olvassa tovább »

Tőkés István: A Második Helvét Hitvallás magyarázata

„Kérlek titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, amelyet tanultatok.” (Róma 16, 17) Kimondhatatlanul felemelő számomra, hogy Tőkés István professzor könyvét, mint egykori tanítványa az érdeklődők közösségében bemutathatom. Nagy örömmel teszem ezt azzal a tehertétellel ...

Olvassa tovább »

Mind béresek vagyunk – Gondolatok vasárnapra

„avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?” Mt 20,15 Mi az oka a gyűlölködésnek? Talán genetika kódok eredménye? A nevelés következménye? Esetleg a véleménykülönbségek elkerülhetetlen valósága? A Biblia tanításából megtudhatjuk, hogy a gyűlölet, a bűneset egyik romlott ...

Olvassa tovább »

Egy szál virág

Hamaroan itt a halottak napja. Mindenki takarít, virágot hoz a szeretetteik sírjára, van, akihez egy évben csak egyszer, de legalább nem feledkeztek meg róluk teljesen. Én most azokról szeretnék megemlékezni, akiknek bár sírkövük még meg van, de hiába is tenne, ...

Olvassa tovább »

Király Lajos imádsága a Gonzeczky emléktáblánál

„Mert amitől a leginkább rettegtem, az jött rám, amitől remegtem, az ért utol engem” (Jób 3,25) Mennyei Édes Atyánk a Jézus Krisztusban! Jób panaszával, gyászának fájdalmával, a veszteség érzületével, de ugyanakkor azzal a reménységgel állunk meg Előtted, hogy nemzetünk gyásznapján ...

Olvassa tovább »

Ingatag talajon ingatlanaink sorsa

Forrás: https://harangszoujsag.wordpress.com/ – Csűry István püspök beszéde a restitúciót sürgető bukaresti konferencián – “Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, azt állítják, hogy ...

Olvassa tovább »

Laodatio Nt. Szép Elemér nyugdíjas lelkipásztor tiszteletére a Pánczél Zoltán-emlékdíj átadásakor

Relatív az emberi teljesítőképesség. Nemcsak az egyén képességétől, tehetségétől függ, meghatározzák a körülmények és befolyásolja a kor is, amelyben megszületik. Nt. Szép Elemér nyugdíjas lelkipásztor azok közé az áldott, szelíd lelkületű emberek közé tartozik, akik szó és hang nélkül, csendben, ...

Olvassa tovább »

„LÉLEKHÍVOGATÓ” – PÜNKÖSDI SZOLIDARITÁSUNK KÖZEL-KELET ÜLDÖZÖTT KERESZTYÉNEIVEL (III.)

DAMASZKUSZI JÁNOSTÓL A MAI MENEKÜLTEK IMÁJÁIG Elképzelni is nehéz, hogy a Közel-Keleten otthonaikból, szülőföldjükről elüldözött közel 4,5 millió szír, iraki, s más keresztyén idei pünkösdje milyen lesz – sátorokban, menekülttáborokban vagy éppen lélek szakadtáig futásban. De az biztos, hogy akinek ...

Olvassa tovább »

Elek György: Ősi hit – keresztyén hit

A keresztyén ünnepek nagy része pogány szokásokra épül. Az első keresztyénség idején – az első pünkösd hatására – sikerült olyan erőssé tenni a lelkeket, hogy a pogány hit keresztyén hitté változott át és így szárnyal több mint kétezer éve már. ...

Olvassa tovább »