Kezdőlap / Gondolatok (oldal 21)

Gondolatok

Elkéstem!

Bekapcsoltam a rádiót. Fölcsendült a szombat esti „Harangszó” szignálja, de ugyanakkor a telefonom is. Fölvettem. Egy gyülekezeti tag fájdalmas sóhaját hallottam: „tiszteletes úr, tessék jönni, édesapám nagyon rosszul van és önt hívja”. Azonnal öltöztem, rohantam, de közben ég és föld ...

Olvassa tovább »

Megmaradásunk alapja

„Jézus monda nékik: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőknek.” (Mk 9,23) Amíg minden egyben van Isten rendelkezése szerint, amíg eggyé, egy nemzettestté lehettünk az idők során, ezer éven át a Kárpát-medencében, addig egészségesnek mondtuk magunkat, fiak és apák, leányok ...

Olvassa tovább »

Arany János ALKALMI VERS

Az új évet (ócska tárgy!) Kell megénekelnem, Hálálkodva, ahogy illik, Poharat emelnem. Mit van mit kívánni még Ily áldott időben? – Adjon Isten, ami nincs, Ez új esztendőben. Olcsó legyen a kenyér, A gabona áros; Jól fizesse a tinót S ...

Olvassa tovább »

Újévi köszöntő 2012

Kedves Testvérem, az Úr Jézus Krisztusban! „ Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le: essünk térdere az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének juhai vagyunk…” 95.Zsolt. 6-7. Még néhány óra és megszólalnak ...

Olvassa tovább »

Gondolat-jel

Beszédes hallgatás Sokszor megbántam már, hogy beszéltem, de soha, ha hallgattam. A beszédet azért bánjuk meg, mert visszavonhatatlan, megmásíthatatlan. Amit hirtelen mondunk ki, az jóvátehetetlenül ott marad közöttünk. A jóvátehetetlenséggel pedig egyebet nem tehetünk, mint bánjuk. A hallgatás viszont örök ...

Olvassa tovább »

Nt. Kovács Sándor esperes karácsonyi köszöntője

Ján.1: 14a És az Ige testté lett és lakozzék mi közöttünk és láttuk az ő dicsőségét Keresztyén Testvéreim, Karácsonyt Ünneplő Kedves Híveim! Mindnyájan azzal a kéréssel indultunk el advent kezdetén, hogy, Istenem adj nekem boldog megérkezést a Betlehemi jászol bölcsőhöz. ...

Olvassa tovább »

Hogyan rontsuk el az ünnepeinket?

Forrás: Parokia.hu December: ünnep ünnep hátán, minden erről szól az akciókat hirdető reklámújságtól a híreken át a szószéken prédikáló lelkészig.  Áhítatos légkör, Istenre figyelő csendesség? Ugyan már, több realitás van egy sci-fi regényben! Családtagjainkkal, barátainkkal való kapcsolatok ápolása, erősítése? Lehetetlen ...

Olvassa tovább »

Megszületett, hogy újonnan szüless

Karácsonykor nem elég csupán emlékezni Jézus megszületésére. Ő nemcsak egy magasztos alkalmat ajándékoz a világnak születésnapjával, hanem ünneplő életformát, ami mindennapi létünket jobb irányba fordítaná. Ilyen értelemben ne csak megszületni lássuk Isten Fiát, hanem érzékeljük Benne a huzamosan és töretlenül ...

Olvassa tovább »

Menekülés Jézushoz

Forrás: Harangszó „Mi módon menekülünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy üdvösséggel?” (Zsidók 2:3) I. Karácsony szent ünnepére készülünk. Gondjaink megszaporodnak. Az előrelátók ilyenkor listát készítenek, amelyen előbbre veszik a fontosabbakat. Adventi sürgés-forgásunkban az Úr arra figyelmeztet, hogy belebukunk, ...

Olvassa tovább »

Hobo: Haláltánc ballada (Villon-Faludy)

Ott ült a Császár. Dús hajában hét csillag volt a diadém. Rabszolganépek térden állva imádták, barna köldökén a Göncöl forgott, válla balján lámpásnak állt a holdkorong: de a bohóc sírt trónja alján: “Mit sírsz” – rivallt reá – “bolond, nincs ...

Olvassa tovább »

Fábián Tibor: Békesség – Istentől!

Ilyenkor, advent táján még hangsúlyosabb a békesség, megbékélés, nyugalom utáni vágy. S lám, ahogy közeleg a karácsony, úgy növekszik lelkünk békétlensége: sietség, rohanás, idegtépő feszültség. Csendességet kereső Krisztus-várás helyett hangosan zakatoló vásár-láz. Sorállás, őrült futam a plázákban, kétségbeesett lista-gyűrögetés a ...

Olvassa tovább »

Dávid István: Apa mit hoztál?

Forrás: Agnus Amikor a dolgomat végzem és a hivatalokat járom, amikor a városi nyüzsgés forgatagában időt, pénzt s türelmet pazarolok, amikor a rohanásban már-már magamat is elveszejtve a megnyugvás örvényét keresem, egyszer csak megérik bennem a vágy, hogy végre hazatérjek. ...

Olvassa tovább »

Az ateista filozófia-professzor vitája egy diákkal

Forrás: istenkereso.hu Az ateista filozófia-professzor arról beszél a tanítványainak, mi a problémája a tudománynak Istennel, a Mindenhatóval. Megkéri az egyik új diákját, hogy álljon fel és a következő párbeszéd alakul ki: Prof: Hiszel Istenben? Diák: Teljes mértékben, uram. Prof: Jó-e Isten? ...

Olvassa tovább »

Szabályok…

Volt egyszer egy óriási hajó, utasokat szállított a tengeren. Egyszer az egyik kíváncsiskodó utas kihajolt, átesett  a korláton és belepottyant a vízbe. Az utasok észrevették, s kiabálni kezdtek: hozzanak mentőövet, csónakot, mert valahogy ki kellene halászni a szerencsétlent. A mentőöv ...

Olvassa tovább »