Kezdőlap / Gondolatok (oldal 21)

Gondolatok

Mi a konfirmáció?

“Felfedező úthoz hasonlítottuk …” – hangzik a válasz a legtöbbet használt konfirmációi olvasókönyvben a címben szereplő kérdésre. A válasz attól függ, kit kérdezünk. Amennyire én végig tudom gondolni, mindenki mást mond erre a kérdésre. A gyülekezetnek egy ünnepélyes szertartást jelent, ...

Olvassa tovább »

ESZPERENTE SZERETET

Forrás: http://www.erdelyimagyarok.com Egy szent este Betlehemben felejthetetlen eset keletkezett. Egy szent embernek terhes neje gyermeket nemzett, melynek neve SZERETET lett. Erre szent szellemek serege jelent meg, s szent zene zengett. Egy rettenetesen kegyetlen fejedelem SZERETET ellen gerjedt, rengeteg gyermek elesett, de ...

Olvassa tovább »

JÓZSEF ATTILA: LEVEGŐT!

Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen langy sötétség szállott, mint bársony-permeteg és lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve, körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél ...

Olvassa tovább »

Fábián Tibor: Kié vagy?

„Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Azt értem, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon darabokra osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy ...

Olvassa tovább »

Összetartozunk

Figyelemre méltó, hogy az Ószövetségben Isten milyen gyakran úgy mutatkozik be azoknak, akikhez beszélt, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene. Ezek az atyák már rég elporladtak és Isten mégis fontosnak tartja, hogy azok, akikhez beszél, pontosan tudják, honnan ...

Olvassa tovább »

A BÖJT REFORMÁTUS SZEMMEL

Ha figyelmesen tanulmányozzuk a Bibilia böjtről szóló tanítását, azt láthatjuk, hogy a böjtnek mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben fontos szerepe van a bibliai ember hitéletében, sőt szinte minden világvallásban megtalálható a böjt valamilyen formája. Ehhez képest a mi református ...

Olvassa tovább »

A keresztyének levele…

Forrás: refpasaret.hu Két elképzelt, de elgondolkodtató levelet szeretnék megosztani veletek. Az egyiket Jézus Krisztus írja a keresztyénekhez, ennek a szövege ismerős nekünk, mert minden keresztelő alkalmával elolvassuk, a másik pedig a keresztyének válasza Jézus Krisztusnak. Jézus levele így hangzik: “Kedves ...

Olvassa tovább »

Istentiszteleten :-)

Forrás: 3szek.ro — Még ennyi idő után es elcsodálkozom rajta, hogy milyen szép szál férfi ez a mi fiatal papunk, te Veronka! Jóravaló ember, sosem zelegorkodik, s még a tetejébe ügyes gazda es. Nélküle nem lenne felújítva a harangláb se! ...

Olvassa tovább »

Wass Albert: Újévi üzenet

Forrás: Harangszó Bár jól tudjuk, hogy Újév napja mint kezdet, kiindulási pont, mindössze ember csinálta illúzió az idő végtelenségében, mégis emberöltők óta ez a nap, amikor az ember számadást készít a múltról, és terv eketsző, fogalmakat tesz a jövendőre nézve. ...

Olvassa tovább »

Új idők

Az esztendő minden évben megújul, az idő pedig mindig a régi marad. […]Minden nap halljuk a bús kifakadásokat, hogy rossz világot élünk, csúnya világot élünk, és ez igaz is, de nem kell elfelejteni, hogy amilyen az ember, olyan a világ. ...

Olvassa tovább »

Michel Quoist – Uram, van időm

Uram, elindultam, kint mentek az emberek. Mentek, Jöttek, Siettek, Futottak. Futottak a kerékpárok, Futottak a szekerek, Futottak a teherautók, Futott az utca, Futott a város, Futott minden. Futottak, hogy időt ne veszítsenek. Futottak az idő nyomában, hogy utolérjék az időt, ...

Olvassa tovább »

John Stott: Van egy álmom – Az élő gyülekezet

Forrás: Studiosus Theologiae (1974. november 24.) Olyan gyülekezetről álmodom, amely biblikus gyülekezet amely minden tekintetben hűséges Isten Szentírásban adott kijelentéséhez, amelynek lelkipásztorai hitelesen és tisztelettel magyarázzák a Szentírást, és így igyekeznek minden tagot éretten Krisztus elé állítani, amelynek népe szereti ...

Olvassa tovább »