Kezdőlap / Gondolatok (oldal 20)

Gondolatok

Kós Károly: Régi Kalotaszeg (részlet)

“A mi históriáink: a mi temetőink. És nincsen ilyen gyönyörű temetője senki más nemzetnek. Históriája sem… A mi temetőink nem bús-bánatos halotti-házak, a mi temetőink nem halálra emlékeztetők, nem néznek az élőkre, gödrös halotti szemmel. A mi temetőink nem hirdetnek ...

Olvassa tovább »

A 95 TÉTEL

Írta és közzétette LUTHER MÁRTON (1483-1546) német reformátor 1517. október 31-én Wittenbergben, a vártemplom kapujára szögezve. Az igazság kiderítése s és igyekezetétől indítva, megvitatásra kerülnek az alábbi tételek Wittenbergben, tisztelendő Luther Márton atya, a szabad művészetek és a szent teológia ...

Olvassa tovább »

A reformáció egyik előképe

Isten nemcsak számon kéri a javító szándékot, hanem szemlélteti is azt a Szentírásban. Reformáció ünnepére készülve olvassuk együtt az ötezer ember megvendégeléséről szóló történetet (Mk 6,30-44, Mt 14, 13-21, Lk 9,10-17, Jn 6,1-15) úgy, hogy a kevés kenyér és hal ...

Olvassa tovább »

Reformátusnak lenni…

Fábián Tibor jegyzete, Harangszó Reformátusnak lenni nehéz is lehet. Nehéz, ha megfelelési vágyaink eme egyedi szellemi-lelki identitásban is jelen vannak, mint ahogy életünk folyamán annyi mindenben. Szinte mindenben. Rádiós igemagyarázatában említette valaki, mennyi energiát emészt fel, hogy próbálunk megfelelni az ...

Olvassa tovább »

Szentháromság Himnusza (Oxyrhynchusi papyrus)

Hajnal fényéről nem zengeni senkise merjen! Tündök-csillagokat mert illeti zengve dicséret. Mind a folyók forrási zúgó szent dallamuk ontsák: Szent Atya és Fia és Lélek, hódolva imádtán! Földnek minden erői kiáltva kiáltsanak Áment! Tisztelet és hatalom, s dicséret az Isteni ...

Olvassa tovább »

Néhány szóban a kórházmisszióról

  Fontos volt bemenni a kórházakba, amit Hajdu Gábor, volt egészségügyminiszter kormányrendelettel szabályozott.  Ökumenikus imatermeket képeztek ki, az ortodox egyháznak majd minden kórházban van alkalmazásban lévő lelkipásztora. Minden felekezet használhatja az imatermet. A betegeket elérni ajtónként kopogtatva lehetett, kérdezősködve, ki ...

Olvassa tovább »

Windows biblia! :-)

Kezdetben teremté az Úr a Bitet és a Byte-ot. És teremté ezekből a Szó-t. És a Szó-ban két Byte volt, és nem létezett semmi más. És az Úr elválasztotta az Egyet a Nullától. És látá az Úr, hogy ez jó. ...

Olvassa tovább »

Pünkösdi gondolatok

“Mindenik embernek a lelkében dal van, És a saját lelkét hallja minden dalban, És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek.” (Babits Mihály: Második ének)   “Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet, vigyázz ...

Olvassa tovább »

Kárász Izabella: Nyertetek-e Szentlelket?

Alszik a szívben lángod, szeretet, Mit régi tüzek hamva elfedett. Mert könny locsolja, forró siratás, Nem vethet lángot az alvó parázs. És tesz a lélek élettelenül, És vet új magot, szeretetlenül, És jár és nincsen aratás, Mert alszik benne a ...

Olvassa tovább »

Kádár Ferenc: Fogadástétel

(Átköltés) „Református magyar vagyok, Amíg élek, az maradok. Megígérem, megfogadom, Hogy hitemet mindig vallom!”  Isten teremtő kezének Köszönhetem az életem; Szent keresztség vize által Reám áradt a kegyelem. Isten élő igéjéből Tanultam meg, hogy jó az Úr, Hogy a bűnös ...

Olvassa tovább »

Mi a konfirmáció?

“Felfedező úthoz hasonlítottuk …” – hangzik a válasz a legtöbbet használt konfirmációi olvasókönyvben a címben szereplő kérdésre. A válasz attól függ, kit kérdezünk. Amennyire én végig tudom gondolni, mindenki mást mond erre a kérdésre. A gyülekezetnek egy ünnepélyes szertartást jelent, ...

Olvassa tovább »

ESZPERENTE SZERETET

Forrás: http://www.erdelyimagyarok.com Egy szent este Betlehemben felejthetetlen eset keletkezett. Egy szent embernek terhes neje gyermeket nemzett, melynek neve SZERETET lett. Erre szent szellemek serege jelent meg, s szent zene zengett. Egy rettenetesen kegyetlen fejedelem SZERETET ellen gerjedt, rengeteg gyermek elesett, de ...

Olvassa tovább »

JÓZSEF ATTILA: LEVEGŐT!

Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen langy sötétség szállott, mint bársony-permeteg és lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve, körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél ...

Olvassa tovább »

Fábián Tibor: Kié vagy?

„Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Azt értem, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon darabokra osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy ...

Olvassa tovább »