Kezdőlap / Gondolatok (oldal 20)

Gondolatok

A reformáció egyik előképe

Isten nemcsak számon kéri a javító szándékot, hanem szemlélteti is azt a Szentírásban. Reformáció ünnepére készülve olvassuk együtt az ötezer ember megvendégeléséről szóló történetet (Mk 6,30-44, Mt 14, 13-21, Lk 9,10-17, Jn 6,1-15) úgy, hogy a kevés kenyér és hal ...

Olvassa tovább »

Reformátusnak lenni…

Fábián Tibor jegyzete, Harangszó Reformátusnak lenni nehéz is lehet. Nehéz, ha megfelelési vágyaink eme egyedi szellemi-lelki identitásban is jelen vannak, mint ahogy életünk folyamán annyi mindenben. Szinte mindenben. Rádiós igemagyarázatában említette valaki, mennyi energiát emészt fel, hogy próbálunk megfelelni az ...

Olvassa tovább »

Szentháromság Himnusza (Oxyrhynchusi papyrus)

Hajnal fényéről nem zengeni senkise merjen! Tündök-csillagokat mert illeti zengve dicséret. Mind a folyók forrási zúgó szent dallamuk ontsák: Szent Atya és Fia és Lélek, hódolva imádtán! Földnek minden erői kiáltva kiáltsanak Áment! Tisztelet és hatalom, s dicséret az Isteni ...

Olvassa tovább »

Néhány szóban a kórházmisszióról

  Fontos volt bemenni a kórházakba, amit Hajdu Gábor, volt egészségügyminiszter kormányrendelettel szabályozott.  Ökumenikus imatermeket képeztek ki, az ortodox egyháznak majd minden kórházban van alkalmazásban lévő lelkipásztora. Minden felekezet használhatja az imatermet. A betegeket elérni ajtónként kopogtatva lehetett, kérdezősködve, ki ...

Olvassa tovább »

Windows biblia! :-)

Kezdetben teremté az Úr a Bitet és a Byte-ot. És teremté ezekből a Szó-t. És a Szó-ban két Byte volt, és nem létezett semmi más. És az Úr elválasztotta az Egyet a Nullától. És látá az Úr, hogy ez jó. ...

Olvassa tovább »

Pünkösdi gondolatok

“Mindenik embernek a lelkében dal van, És a saját lelkét hallja minden dalban, És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek.” (Babits Mihály: Második ének)   “Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet, vigyázz ...

Olvassa tovább »

Kárász Izabella: Nyertetek-e Szentlelket?

Alszik a szívben lángod, szeretet, Mit régi tüzek hamva elfedett. Mert könny locsolja, forró siratás, Nem vethet lángot az alvó parázs. És tesz a lélek élettelenül, És vet új magot, szeretetlenül, És jár és nincsen aratás, Mert alszik benne a ...

Olvassa tovább »

Kádár Ferenc: Fogadástétel

(Átköltés) „Református magyar vagyok, Amíg élek, az maradok. Megígérem, megfogadom, Hogy hitemet mindig vallom!”  Isten teremtő kezének Köszönhetem az életem; Szent keresztség vize által Reám áradt a kegyelem. Isten élő igéjéből Tanultam meg, hogy jó az Úr, Hogy a bűnös ...

Olvassa tovább »

Mi a konfirmáció?

“Felfedező úthoz hasonlítottuk …” – hangzik a válasz a legtöbbet használt konfirmációi olvasókönyvben a címben szereplő kérdésre. A válasz attól függ, kit kérdezünk. Amennyire én végig tudom gondolni, mindenki mást mond erre a kérdésre. A gyülekezetnek egy ünnepélyes szertartást jelent, ...

Olvassa tovább »

ESZPERENTE SZERETET

Forrás: http://www.erdelyimagyarok.com Egy szent este Betlehemben felejthetetlen eset keletkezett. Egy szent embernek terhes neje gyermeket nemzett, melynek neve SZERETET lett. Erre szent szellemek serege jelent meg, s szent zene zengett. Egy rettenetesen kegyetlen fejedelem SZERETET ellen gerjedt, rengeteg gyermek elesett, de ...

Olvassa tovább »

JÓZSEF ATTILA: LEVEGŐT!

Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen langy sötétség szállott, mint bársony-permeteg és lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve, körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél ...

Olvassa tovább »

Fábián Tibor: Kié vagy?

„Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Azt értem, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon darabokra osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy ...

Olvassa tovább »

Összetartozunk

Figyelemre méltó, hogy az Ószövetségben Isten milyen gyakran úgy mutatkozik be azoknak, akikhez beszélt, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene. Ezek az atyák már rég elporladtak és Isten mégis fontosnak tartja, hogy azok, akikhez beszél, pontosan tudják, honnan ...

Olvassa tovább »

A BÖJT REFORMÁTUS SZEMMEL

Ha figyelmesen tanulmányozzuk a Bibilia böjtről szóló tanítását, azt láthatjuk, hogy a böjtnek mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben fontos szerepe van a bibliai ember hitéletében, sőt szinte minden világvallásban megtalálható a böjt valamilyen formája. Ehhez képest a mi református ...

Olvassa tovább »