Kezdőlap / Egyházmegyei hírek (oldal 30)

Egyházmegyei hírek

Király Lajos: “Ellobbant tűznek hideg az üszke.” (Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame)

Három találkozásom volt a Notre-Dame-mal. Először tizenkét esztendős koromban láttam a Mi Asszonyunk székesegyházat. Serdülőkoromban, – a mese és a valóság mezsgyéjén -, a filmben szereplő Sir Anthony Hopkins-szal, a harangokat megszólaltató púpos Quasimodóval asszociáltam az épületet, aki nemcsak a ...

Olvassa tovább »

Győzött a Bárány – Virágvasárnapi SZIKE-istentisztelet Szigetlankán

„Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek…” – kezdték a jól ismert ifjúsági énekkel a virágvasárnapi délutáni SZIKE-istentiszteletet a Szegletkő keresztyén együttes vezetésével. Az alkalom jótékonykodásra és lelki feltöltődésre adott lehetőséget. Ünnepre hangoló ifjúsági istentiszteletet tartottak vasárnap délután Szigetlanka református ...

Olvassa tovább »

Jobb, Maurer – szeretetszolgálat

A Maurer Alapítvány közösségi oldalán olyan szeretetszolgálatról olvashatunk, melyen egyházmegyénk egyik lelkipásztora működött közre. „Az elmúlt héten alapítványunk újra egy nagyszabású akcióba kezdett. Jobb Domokos ombodi református lelkipásztor kezdeményezésével egy nehéz anyagi helyzetben lévő többgyermekes családot örvendeztettünk meg egy számítógéppel, több zsák ...

Olvassa tovább »

Más emberként – szigetlankai konfi-tábor és virágvasárnap

Nagytarnán töltötték a hétvégét a szigetlankai konfirmandusok, rágyúrva a június 2-án megtartandó konfirmációra. Pénteken és szombaton tartalmas programok várták őket a Nagytarnai Ecosunhomeban, vasárnap a délelőtti pedig Szigetlankán a délelőtti istentiszteleten énekkel szolgáltak. Tizenkét konfirmandus volt jelen a csapatépítő programon.  ...

Olvassa tovább »

Virágvasárnapra hangoló diakóniai szolgálatok

Mozgékonyon, cselekvő szeretettel telt a Szatmári Református Egyházmegye diakóniai szolgálattevőinek a virágvasárnapot megelőző hét. Beteglátogatás, rászorult emberek megsegítése segített számukra is megtalálni az ünnep üzenetét.   A hét első részében, hétfőn és kedden kórházmisszióra került sor Nagy Erika egyházmegyei missziói ...

Olvassa tovább »

Jótékonysági céllal mutatják be a Láncos templomban a Mária Evangéliumát

Forrás: szatmar.ro Szatmárnémetibe érkezett pénteken délelőtt Petneházy Attila magyar–magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztos, s arról az örömteli hírről számolt be a helyi sajtó képviselőinek, hogy virágvasárnap városunkba érkezik a Mária Evangéliuma című rockopera oratorikus változata. A sajtóeseményre a város ...

Olvassa tovább »

Jótékonysági, virágvasárnapi SZIKE

Virágvasárnap délután 17 órától jótékonysági SZIKE-istentiszteletre várnak mindenkit szeretettel a szigetlankai református templomba.  „Én nyilvánosan szóltam a világhoz.” – mondja Jézus az alkalom mottójaként választott igeszakaszban, amely alapján Rácz Ervin házigazda lelkipásztor fog prédikálni. A Szegletkő nevű együttes egyre több ...

Olvassa tovább »

Állapotfelmérés a Szatmári Református Egyházmegye közgyűlésén

Kicsit a közeledő ünnepre is gondolva, visszatekintve az elmúlt esztendőre hálaadással, megtartotta éves közgyűlését a Szatmári Református Egyházmegye. Mindent összevetve növekedés és fejlődés tapasztalható az egyházmegyében az előző évhez képest.  Pénteken 10 órától a Láncos templomban Kiss József egyházmegyei főjegyző ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Patóházán

Patóházára látogatott a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Tegnap Tolnai János lelkipásztor fogadta a Király Lajos esperes által vezetett csapatot. Szilágyi István Róbert számvevő előre megvizsgálta és rendben találta az egyházközség anyagi ügyeit, Győrbíró Sándor pedig az egyházközségről szóló katekétikai ...

Olvassa tovább »

Esperesi jelentés a 2018-as esztendőről

Csütörtökön délelőtt sok kerül a Szatmári Református Egyházmegye Közgyűlésére. Az alábbiakban letölthetik és olvashatják Király Lajos esperes, valamint a szakelőadók jelentését, az elmúlt évről. Kürti Tamás egyházmegyei levéltáros gondosan megszerkesztette a dokumentumot. Tanulmányozzák az érdekes adatokat! Egyházmegyei-Jelentes-2018.docx Egyházmegyei-Jelentes-2018.pdf

Olvassa tovább »

Ünnepi istentisztelettel zárult a presbiterképzés Koltón

Ünnepi záró alkalommal tartottak adták hálát a presbiteri továbbképzésért szomszéd egyházmegyénkben, Koltón. – tudtuk meg Tarr Csaba Szatmár-láncosi presbitertől. Az ő beszámolóját olvashatják: ,,Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben”. (1 ...

Olvassa tovább »

Szeressétek egymást! – Nőszövetségi Vezetőségi Találkozó Szamos-negyeden

“Monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! Amiként engem küldött vala az Atya, én is akképpen küldelek titeket.” (János 20,21) Ez az Ige volt a mottója a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetség Vezetőségi Találkozójának. Királyhágómellék egyházmegyéinek nőszövetségi elnökségei április 6-án, szombaton délelőtt a Szatmárnémeti Szamos-negyedi ...

Olvassa tovább »

Bölcsődét és óvodát építtet a Németi Református Egyházközség a Wesselényi utcai közösségi házban

Forrás: szatmar.ro Befektetnek a jövőbe, a jövő nemzedékébe – az építkezés, a modernizálás, a fejlesztés hosszabb-rövidebb távon, de mindig kifizetődő, ha a jó célt szolgálja. A Németi Református Egyházközség épülő óvodájáról és bölcsődéjéről beszélgettünk nt. Sipos Miklós lelkipásztorral. Az egyházközség ...

Olvassa tovább »