Bölcsesség és harmónia – Hálaadás Egriben

Az elmúlt öt év munkájáért adtak hálát Istennek az Egri Református Egyházközségben. Templom külsőbelső felújítására, fűtésrendszer bevezetésére, s számos más teendőkre a koronát egy új orgona, a hangszerek királynőjének építése tette föl. Bőven volt tehát miért hálát adni.

„Amikor katona voltam, minden reggel jelentenem kellett a felettesemnek, hogy mi történt az éjjel… Püspök úr jelentem, minden készen van ahhoz, hogy Igét hirdessen gyülekezetünkben!” – kérte föl a szolgálatra volt évfolyamtársát Csűry István püspök urat Kovács Sándor házigazda lelkipásztor, a Szatmári Református Egyházmegye esperese. Amikor közel negyven éve Kolozsváron egy évfolyamon kezdték a teológiát sem voltak a meghátrálás emberei. Most sem azok.

Egyházkerületünk főpásztora Pál apostol szavain keresztül üzente: “A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.” (Kol 3,16) Isten szeret, s ha mi is szeretjük őt, annak eredménye látható minden gyülekezetben, így az Egri Református Egyházközségben is. Ő tartalommal tölti be a szívünket, értelmessé teszi a bennünk való lakozást a hit, a remény és a szeretet által. Így ad bölcsességet, melyen keresztül taníthatjuk, inthetjük egymást, hogy harmóniában éljünk, hiszen jelképesen szólva egy kórusban énekelünk, még ha más-más szólamban is.

Az igehirdetésben megfogalmazott harmóniát a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorkórusa meg is jelenítette, amit Mészáros Amanda éneklése követett.

Szatmár megyének jelenleg három református esperese is van, s az esperestársak is együtt örültek az örülőkkel. Előbb Nagy Sándor lelei lelkipásztor a 132. zsoltár szavaival, a Nagykárolyi Református Egyházmegye nevében, majd Gellén Sándor avasújvárosi lelkész a Korinthusi Második Levél harmadik részéből olvasva, a Nagybányai Református Egyházmegye nevében köszöntött.

Genda Árpád Szabolcs pettyéni lelkész kántori szolgálata szenteltette fel az új orgonát, a köszöntések között pedig két orgonamű is elhangozott tőle: előbb Johann Heinrich Buttstedt (Mein Sell, O Herr, mus loben dich), majd pedig Georg Friedrich Kauffmann (O Herre Gott, dein göttlich Wort) szerzeménye csendült fel a Papp Zoltán székelyudvarhelyi orgonaépítő által elkészített hangszeren.

Varga Attila egyházkerületi főgondnok köszöntésében a templomépítő Salamon király kérdését tette fel: Lakozhat-e Isten a földön? A válasz: Isten mindenütt ott van, s habár nem zárható a templom falain belülre, érezhetjük jelenlétét. Csűry Miklós egyházmegyei főgondnok elmondta, hogy egy községégről mindent elmond az, hogy milyen a temploma és milyen a temetője. Baráti szavait és elismerését egyházmegyei elnöktársához, Kovács Sándor esperes úrhoz intézte, akivel öt éve dolgoznak együtt. Király Lajos batizi lelkipásztor, főjegyző a 150. zsoltár szavait tolmácsolva a zene gyógyító erejéről beszélt, köszöntve az egybegyűlteket az egyházmegye lelkipásztorainak nevében, örvendve a megvalósításoknak.

Kovács Sándor esperes ezután a presbitereket és a nőszövetséget méltatta egy-egy oklevéllel, akik csapatmunkában az elmúlt öt esztendőben együtt dolgoztak Isten dicsőségére. A zárszó és a himnusz eléneklése után szeretetvendégségre került sor. Bölcsesség és harmónia uralkodjon továbbra is egyházmegyénk minden gyülekezetében!

Vélemény, hozzászólás?