Kezdőlap / imahét 2016 / Bizonys gok fellege, titkok leleplez se – Imah t volt Erd d n
[*~ alt *]

Bizonys gok fellege, titkok leleplez se – Imah t volt Erd d n

ldott alkalomsorozaton vannak t l Erd d kereszty nei. Az erd di reform tus templomban vas rnapt l vas rnapig m s-m s igehirdet n kereszt l sz lt az Isten szava. Val ban bizonys gok fellege vette k r l a gy lekezetet.

Imah t els napj n, vas rnap Hars nyi L szl erd di r mai katolikus pl b nos, esperes hirdetett Ig t a felt madott J zus Krisztusr l. Egyenesen, rthet en, tiszt n tett tan bizonys got, s arra buzd tott, hogy a gy lekezet is legyen vil goss g az emberek el tt. Igehirdet s ut n Cucuiat Attila vezet s vel a katolikus nekkar szolg lt. A h t tov bbi r sz ben a Szatm ri Reform tus Egyh zmegy b l rkeztek lelk szek. M th R bert vet si lelkip sztor, imah t m sodik napj n, arr l az r mr l sz lt, amit Isten a bens nkbe teremtett. Mai p ld zatokon kereszt l hallhatt k azt, hogyan jelentkezhet ez az let nkben. Kiss J zsef szatm rp lfalvai igehirdet imah t harmadik napj n a k z ss g erej r l besz lt, illetve arr l az Istenr l, aki hall f let s l t szemet ad, valamint ld st mond sz t aj nd koz. Negyedik napon, szerd n, Jobb Domokos ombodi pr dik tor a felt mad s evang lium t, mint let nk egyetlen megold s t hirdette, amit sz vvel elhihet nk s sz jjal megvallhatunk. A cs t rt ki alkalmon Varga Szil rd j zsefh zai lelk sz J zus Krisztus j parancs r l a szeretetr l sz lt, mely egy rtelm : gy kell, szeress k egym st, ahogy szeretet minket! Hatodik napon, p nteken, Vers nyi Istv n szamosdarai lelkip sztor a testv ris g fontoss g ra h vta fel a figyelmet. Sz th z s helyett a k z ss gek sszefog s ra buzd tott. Szombaton Ilonczai Zsombor sz razberki pr dik tor, iskolalelk sz z rta a vend g-igehirdet k sor t. Vetni kell! Akkor is, ha s rva, akkor is, ha r mmel tessz k. Meglesz annak a gy m lcse. Igehirdet s ut n a B zz Band a mindig rt nk harcol J zusr l, s a bel vetett bizalomr l nekelt. R cz Ervin h zigazda lelkip sztor a titokr l sz lt, ami nem m s, hogy Krisztus benn nk lakozik. Ne el gedj nk meg a v r teremmel, a templommal, hanem jussunk el Krisztusig, s t let nk legyen Krisztusban elrejtett let!

A reform tus gy lekezet nekkara alkalomr l alkalomra sz p nekeket tolm csolt lelkesen. A gyermekek tiszta sz vvel szavaltak s nekeltek. Az ifjak minden alkalom v g n im ds gban vez relt k a gy lekezetet. Egy-egy kisfilmen kereszt l pedig siker lt m g jobban elm ly teni az igei zeneteket.

Az erd diek ism t meg lhett k az egy v tartoz s csod j t, hogy tartozhatnak b rmelyik felekezethez, csak a Krisztushoz val tartoz s mentheti meg ket. Az azonban teljes eg sz ben. Hozz mehetnek b rmi is hajtja ket. nekelt k is minden alkalommal: “Lelkem dr ga J zusa, hozz d hajt a f lelem-” De az imah t m sik himnusz ban minden istentisztelet v g n azt is megvallott k: “Nagy Isten t ged im d menny minden lak ja, Hasson f ldr l is hozz d gyermekid h l ja.” Felhatott, s ami m gjobb, volt hat sa a gy lekezet fel a bizonys gt telek felleg nek is, mely tov bbra is k r lveheti ket.

Szóljon hozzá