Kezdőlap / Ifi / Bibliaismereti Vet lked – 2016
[*~ alt *]

Bibliaismereti Vet lked – 2016

 • Nagytisztelet Esperes Urak!
 • Nagytisztelet Egyh zmegyei Ifj s gi El ad k!
 • Nagytisztelet Lelkip sztor Testv rek!
 • Igen tisztelt Vall stan rok s Vall stan rn k!

bibliaSzeretettel hozzuk tudom sotokra, hogy az id n tizedik alkalommal ker l megrendez sre az rmell ki Egyh zmegy ben az Egyh zker leti Bibliaismereti Vet lked !
Hasonl an az elm lt vekhez, az id n is k t szakaszban t rt nik a megm rettet s.
Okt berben, vagy november elej n minden egyh zmegye szervezze meg a megyei szakaszt. Hogy milyen id pontban, s milyen t telsor alapj n, az az egyes egyh zmegy k saj t d nt se s szervez se. ( rmell ken egy h ttel kor bban, november 5- n tartjuk.)
Az egyh zker leti szakaszra November 12– n ker l sor, a helysz n Nagyk gya.
A vet lked t m ja ez ttal rendhagy lesz: Hit nk bibliai h sei a Zsid 11 alapj n.

A k vetkez bibliai r szekb l kell k sz lni:

 • Vil g teremt se: 1M z 1-2
 • bel: 1M z 4,1-15
 • N : 1M z 6,9-8,22
 • brah m: 1M z 12,1-9 / 18,1-15 / 21,1-8 / 22,1-19
 • J k b: 1M z 25,19-34 / 27,1-33
 • J zsef: 1M z 37 / 47,27-48,22
 • M zes: 2M z 2-3 / 11-12 / 14,15-31
 • J zsu : J zs 6
 • Gedeon: B r 7
 • S mson: B r 16
 • S muel: 1S m 3
 • D vid: 1S m 16-18
 • Ill s: 1Kir 17 / 2Kir 2,1-18
 • J zus: Mt 1,18-2,23 / Lk 2 / Mt 3,13-4,11 / Mt 21,1-17 / Lk 22-23 / Jn 20-21

A vet lked csapatok az el z vek mint j ra mind a megyei, mind a ker leti szakaszon k rd sekre kell feleljenek, emellett igyeksz nk egy b, kreat v pr b kkal is sz nes teni a vet lked t. Az egyh zker leti szakaszra ebben az vben nem lesz kieg sz t anyag.
Fontos tudnival k:
– A vet lked csapatok 4 tag ak lehetnek, s a gy lekezet k ifj s gi k z ss g t k pviselik.
– Abban a gy lekezetben, amelyikben nincsen akt v ifj s gi csoport, csak az adott gy lekezet tagjai k z l ll thatnak ssze csoportot.
– A csapatoknak nem lehet tagja az, akinek fels fok teol giai k pz se van, vagy abban vesz r szt. (pl. lelk sz, teol gus, vall stan r)
– A csapat tagjai konfirm lt fiatalok lehetnek, vagy olyan 14. let v ket bet lt tt fiatalok, akik nem reform tusok, de a vet lked n k pviselt reform tus gy lekezet ifj s gi biblia r s csoportj nak akt v tagjai.
– A ker leti szakaszra minden egyh zmegye csak egy csapatot k ldhet, kiv ve azt az egyh zmegy t, melynek csapata a tavalyi vet lked els helyezettje, k id n biztos r sztvev k c mv d k nt, s mellett k m g egy csapat kijuthat az illet egyh zmegy b l.
– A felk sz l st az Asjford t s Biblia (vagy a 2014-es Revide lt Asjford t s Biblia – RAsF) alapj n k rj k!
K r nk minden egyh zmegy t, hogy tegyen meg mindent annak rdek ben, hogy k pviseltetni tudja mag t az egyh zker leti szakaszon!
Testv ri szeretettel,

B n Alp r
rmell ki ifj s gi el ad

A Szatm ri Reform tus Egyh zmegye november 5- n szervezi a megyei szakaszt. R szletek k s bb,

R cz Ervin

Szóljon hozzá