Kezdőlap / jegyzet / BIBLIA, BIBLIA, CSODÁLATOS BIBLIA ÉS AMERIKA- 3. rész

BIBLIA, BIBLIA, CSODÁLATOS BIBLIA ÉS AMERIKA- 3. rész

86,2 millió ember élete változott meg a Biblia hatására (3.)

Előző két cikkünkben foglalkoztunk már ezzel a témával: az USA lakossága a legnagyobb arányban olvassa a Bibliát a világon. Nem véletlen az egyik legnagyobb USA-beli közvéleménykutató intézet, a hit hatását modern/posztmodern korunkban elemző Barna Group legfrissebb felmérésének a címe: A Biblia országa 2018-ban az USA. Tegyük gyorsan hozzá: 2018-ban is! És ennek nem csak a kegyességi és keresztyén összefüggései fontosak, hanem a nemzeti önazonosság, a tisztességes közélet, az önkéntes és szabad embertárs-tisztelet, az együttélési és az életkultúra, de a gazdasági és tudományos, sport és művészeti csúcsteljesítmények szempontjából is igen erős hatásai, kihatásai vannak. Való igaz: erős nemzet az USA – erős bibliai háttérrel, bibliás emberek millióival, erős közvéleménnyel. A tények ismeretében így kell fogalmaznunk. És ezen érdemes hazai viszonyaink közepette elgondolkodnunk, s levonni a nem kevés tanulságot. Ha nem késtünk még ezzel is el, s nem vagyunk túl önigazultak…Előző két elemző cikkünk linkjét e cikk végén találhatják az érdeklődők. Érdemes az összefüggések miatt kicsit visszalapozni azokra is!

Infogramelemző, fordító jegyzetíró: Dr. Békefy Lajos

HOGYAN BEFOLYÁSOLJA A BIBLIA AZ ÉLETEMET?

Igen, ez az a kérdés, amivel sok minden összefügg. A fenti ábra arról tájékoztat, hogy a felnőtt bibliaolvasóknak fele (53%) egy hétre visszatekintve milyen sokat (A LOT) gondolkodott el azon, miként alkalmazhatja a Biblia üzenetét életére. Nagyon egyszerűen: miben és hogyan hatott rá a Szentírás egy-egy mondata vagy története. Érdekes megfigyelni, hogy 2011-ben a felnőtt bibliaolvasóknak 61%-a gondolkodott el a hatásokról, 2013-ban pedig már 66%-a. Aztán az enyhe csökkenés mélypontja 2017-ben következett be 48%-kal. Viszont szembetűnő ugrás látható 2018 január elejére, a felmérés készítésének napjaiig. 53%-kal 5%-os emelkedés regisztrálható pár hónap alatt.

A Biblia mindennapi hatásáról csak keveset (SOME), valamicskét elgondolkodóknak a száma a 2011. évi 35%-ról 2017-ig 10%-ot nőtt, ami némiképpen ellensúlyozza a sokat elgondolkodók számának 7 év alatt bekövetkezett 8%-os csökkenését.

Azok száma viszont, akiknek semmiféle gondolatát (NO THOUGHT), ennek következtében az életét sem befolyásolta se nagyon, se kicsit a Biblia, illetve ennek olvasása, szinte alig változott 7 év alatt. 2011-ben 4% volt az arányuk a bibliaovasók között, 2018-ban 3%.

A BIBLIA TÉNYLEGESEN ÁTFORMÁLÓ, TRANSZFORMÁLÓ HATÁSA – LEGJELENTŐSEBB HUMÁN ENERGIAFORRÁSUNK

„A Biblia megváltoztatta az életemet“ – ez a kijelentés vagy megállapítás akár személyes hitvallásnak is tekinthető. Mély igazság és mélyreható változás kifejezője az egyéni sorsokban éppúgy, miként ezek összeadásaképpen, összhatásaként a nemzet életében. Egyéni és közösségi transzformációs állomás, hely, központ, energiaforrás a Biblia sok millió amerikai életében.

Az USA Népszámlálási Hivatalának (The U.S. Census Bureau) 2018. év elején készített statisztikája szerint az összlakosságnak (321 millió, 418 ezer) 77,1%-a tartozik a 18 év feletti, azaz felnőtt korosztályhoz. Ez 247 millió 813 ezer felnőttet jelent.

Ehhez viszonyítva a Barna Csoport felmérése értelmében minden 10 amerikai felnőttből hat vélekedik úgy, hogy a Biblia megváltoztatta, vagy jelentősen befolyásolta életét. Ez a 247 millió 813 ezer felnőttnek az 58%-a, mintegy 143 és fél millió embert jelent. Ez óriási szám. És óriási lelki, mentális, alkotó és munkaerő is. A Biblia és a hit révén ez valóban köveket is megmozgató hatalmas személyes és nemzeti humánenergia. Az 58%-ból 29% állítja, hogy a Biblia erősen befolyásolta és megváltoztatta az életét. Ez számbelileg közel 43,1 millió személyt érint, a “valamennyire befolyásolta” véleményen lévők statisztikai aránya szintén ugyanennyi, 29%, azaz 43,1 millió, ami összesen 86,2 millió embertársukat érinti. Őket a Biblia rendszeres olvasása, az élő hit, az imádság ereje jelentősen átformálta, befolyálta pozitív értelemben és irányban. Azaz hazánk lakosságának jóval több, mint nyolcszorosáét.

NEM A BIBLIA A CSODASZER, HANEM A BIBLIA URA, AZ ÉLŐ JÉZUS MA IS A SZEMÉLYES ÉS A NEMZETI CSODÁK SZERZŐJE!

Sok mindent lehet mondani Amerikára, Amerikáról, de ez is az USA! A mentális, lelki és akarati erő nagyhatalma. És keresztyén, protestáns „nagyhatalom“ is. Értsük jól, de jól értsük meg ezt! Durván ötből csak kettő amerikai felnőtt (42%) mondja, hogy a Biblia alig vagy semennyire sem befolyásolta/befolyásolja az életét. Viszont a házas felnőttek és azok, akiknek 18 év alatti gyermekeik vannak, sokan állítják, hogy a Bibliának fontos és jelentős családmegtartó, gyermekmegtartó, generációközi kapcsolatteremtő befolyása van.

Egy fontos megjegyzés szükséges mindehhez. A Biblia nem könyvvallás alapja, s így nem is könyvként, hanem személyes üzenetként, az élő, egykor a Földön élt Jézus Krisztus Igéjeként, evangéliumaként befolyásolja az életünket. Nem a betűje a formáló erő, hanem a Lélek, Jézus Lelke, Aki az Igéken keresztül szívünk mélyébe hatol, s ott igenné, ámenné, igazzá, boldogító Szóvá éleszti a Szentírás szavait.  Ha nem az élő Jézus lenne a kulcsa és titka az életformáló hatásnak, akkor a Biblia önmagában ugyannyira hatna csak, mint egy regény, vers vagy filozófiai szép eszmefuttatás. Pillanatnyi hangulati vagy érzelmi, esetleg gondolati visszhangja támadhatna ezért olvasásakor egy-egy emberben, de milliókat, jelen esetben 86,2 millió ember életét jelentősen megváltoztatni még a legnagyobb bestsellerkönyv sem lenne képes. Hanem csak a Biblia élő Ura, Jézus képes erre, ahogyan őseink igaz megállapítása szól: solus Christus – egyedül Krisztus! Akinek Igéje nem pusztába kiáltott szó, hanem életformáló hatalom – a 21. században, és az USA-ban is! Reméljük, hogy még nálunk is. S ennek is meglesznek az egyéni és közösségi, erős pozitív hatásai és mérhető jelei! 

Ő mondta: Nékem adatott minden hatalom Földön és mennyen…Tengeren túl és innen…Boldog ember, aki Őbenne meg nem botránkozik, s aki éhezi és szomjúhozza az Igazságot, Aki Ő maga…

Két amerikai elnöknek a véleménye, bár századok választják el őket egymástól az időben, de a Lélek és a szellem egyidejűsítő valóságában mégis és mélyen összecseng megállapításuk.George Washingtoné az egyikaki így fogalmazott: Isten és a Biblia nélkül képtelenség helyesen kormányozni a nemzetet. És Ronald Reagané a másik megállapítás: A Biblia fedlapjai között minden választ megkapunk az emberi sors összes problémáira. Mindkettőjüket igazolják A Biblia országa 2018-ban az USA című felmérés adatai.

VONATKOZÓ, ELŐZŐ CIKKEK

Dr. Békefy Lajos, ÓRIÁSI! AZ USA 2018-BAN IS AZ EGYIK LEGBIBLIÁSABB NEMZET A VILÁGON (1.) – https://www.blogger.com/blogger.g?tab=mj&blogID=4875085957745160042#editor/target=post;postID=6888580492689439143;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=6;src=link – 2018. 08.01. –

Dr. Békefy Lajos, MELYIK A VILÁG LEGBIBLIÁSABB NEMZETE 2018-BAN? (2.)

Szóljon hozzá