Kezdőlap / Batizi református gyülekezet
[*~ alt *]

Batizi református gyülekezet

A batizi református templom története

A régi templom építéséről keveset tudni, a reformáció idején épülhetett a Báthory család jóvoltából. Évről-évre javításra szorult,22 falai repedtek s a 19. század elején már nagyon rossz állapotban volt. 1835 nyarán a templom fedése szükségesé vált. A presbitérium ezzel kapcsolatban a következő határozatot hozta:
”Békesség az olvasónak. 1835. esztendőben, augusztus 13. napján Református Szent Ecclesiánk templomának új fedélzete csináltatásához fogván,de egyéb fundusai, mint 40 klaszter tűzifái nem voltanak, melynek klasztere per öt váltó rft. N eladatván, 200váltó rft-ot kapott belőle, de még ezen summa elégségesnek nem találtatván, oly költséges munka végrehajtására, Ecclésiank érdemes tagjai egymást pénzbeli fizetésekkel róvták meg”.23 Begyült 172. 55 Rft.+200 – Rft.
1836-ban tetőfedést végeznek rajta.
A gyülekezet lelkipásztora ekkor Göntzi Zsigmond, kurátora Jakó Bálint, rektora pedig Kovács Ferenc.
Ez év november hetedikén megtörtént a templom fedése „Istenünk segedelméből”, valamint két gömb is feltétetett az istentisztelet után.
„A napnyugati gömbje olajos papirosba T.Ns Nagy Pál úr által készíttetett egy árkusnyi írás, melyen a mostan történendő változások, nemkülönben a fentebb irt Ref. Sz. Eklézsia érdemes tagjainak nevei is feljegyeztetve vannak, a késő maradéknak rólunk, őseiről való kegyes megemlékezés végett. Mi pedig óhajtjuk, hogy mind mi, mind pedig késő maradékaink századokon keresztül a Szent és kegyes érzések között dicsőíthessék a Teremtő nagy nevét ezen általunk fedeleztetett, s Néki szenteltetett szent hajlékban. Ámen”24
1837. március 12-én foglalkozik a presbitérium az új templom építésének gondolatával. Kéri a templomépítés céljára felajánlott összeg befizetését Szent György napig.25

1849. július 1-i feljegyzés szerint Horváth Elek úr (földbirtokos) a templom padlásául használt 43 szál fenyődeszkát a kurátor s az eklézsia tagjainak tudomása nélkül elvitte, és istállója padlásául használja már két éve. A templom az éneklés és könyörgés a verebek csiripelése miatt érthetetlen, – jegyzi fel az akkori lelkész. A presbitérium határozatban kimondja: „végeztetett, mintegy a tiszt. Úr (Horváth) azon deszkát ez ideig magától visszaküldeni nem akarta. És visszaküldése és felrakása mostanában nem is remélhető a kurátor az Ekkla tagjai közül az arra alkalmasokat ma délután, az istentisztelet után maga mellé vévén, hordassa vissza, ismét rakassa fel helyére azon néhány szállal, mely koporsó deszkának adatott, és többé semmi szín alatt sem a kurátor valakinek adni, annyival is inkább már onnét elvinni az Ekkla beleegyezése nélkül senki se merészelje.26 A lelkipásztor ekkor Váradi József volt, a kurátor pedig Hatházi Dániel.

folyt. köv.

think it’s worth the risk. Kid Reilly Smith Women Bobby Orr Jersey Jersey . I’m concerned that if you wait (until) you have symptoms, it’s too late." It was after that self described "minor concussion" in the preseason that Youth Tuukka Rask Jersey Borland threw himself into Authenitc Black Reilly Smith Jersey researching what had happened to other football Men Reilly Smith Jersey players. In the end Elite Black Chris Kelly Jersey he didn’t want to leave his Authenitc Marc Savard Jersey teammates in a bind, but, Elite White Patrice Bergeron Jersey "I know this is right for me." He said teammates’ reactions to his retirement Elite White Tuukka Rask Jersey were mixed. One of his Authenitc Black Bobby Orr Jersey best friends told him Authenitc Gold Patrice Bergeron Jersey that he was crazy to walk away from the money. Borland, a third round pick from Wisconsin, had signed a nearly $3 million contract for four seasons with the San Francisco 49ers and banked a $600,000 bonus. The guys who wanted him to come back would say to the 49ers top tackler, "That’s a lot of money. Why don’t you get your Authenitc Black Dougie Hamilton Jersey money and get out," Borland Authenitc Black Marc Savard Jersey recounted to ESPN. The thought made him uncomfortable because he doesn’t want to do anything just for a big paycheck. He didn’t want to be wrong when it comes to this:
Women Dougie Hamilton Jersey details of Neuralstem’s tests and results will be covered in later sections within Youth Reilly Smith Jersey this article. Neuralstem management is Authenitc Black Marc Savard Jersey led by knowledgeable individuals with ties to Women Dougie Hamilton Jersey the local area such as Chief Scientific Officer Karl Johe. Dr. Johe served with the National Institute of Health (NIH) in Bethesda from Men Tuukka Rask Jersey 1993 until January 1997. Dr. Johe is credited with being the inventor of human neural stem cell technology. In addition to Dr. Johe, Neuralstem’s CEO, Authenitc White Dougie Hamilton Jersey Richard Garr, has been leading the company since 1996. Mr. Garr communicates consistently with the public via the CEO’s blog. As anyone who invests in biotechs regularly knows, good communications from the company are essential for investors and for public knowledge. ALSThe DiseaseBefore discussing why Neuralstem’s research is so exciting, it’s essential to take a few moments Youth Marc Savard Jersey to understand the severity of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), In the United States, this disease is also known as Lou Gehrig’s Disease, named after the talented former

Szóljon hozzá