Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Az úton – Gyülekezeti találkozó, nyolcadjára

Az úton – Gyülekezeti találkozó, nyolcadjára

Nyolcadik alkalommal került sor a gyülekezetek találkozójára Erdőd, Szatmárhegy, Magyargéres, Kismajtény és Dobra közösségei között. 2011-ben indult a találkozási lehetőség a reformáció bölcsőjében, Erdődön azokkal a gyülekezetekkel, ahova az őserdődiek kénytelenek voltak elmenekülni az ellenreformáció idején. Azonban nem a szomorú esemény, hanem az Krisztusban való összetartozás köti össze a gyülekezeteket.

Vasárnap délután 4 órától ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a gyülekezetek találkozója Dobrán, melyen Kovács József szatmárhegyi lelkipásztor hirdette Isten Igéjét: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” (Fil 4,13) Ezt követték az ünnepi köszöntések: a nagykárolyi egyházmegye részéről Dobai Zoltán főjegyző szólt, majd Nagy Attila magyargéresi-, Balogh Enikő kismajtényi és Kaszaniczki Csongor erdődi lelkész is köszöntött. Utóbbinak ez volt első vasárnapja a gyülekezet lelkészeként.

Máthé Lóránd Árpád helyi lelkipásztor is köszöntött, zárásként pedig a házigazda gyülekezet műsora következett, amelyen a dobrai lányaink énekeltek, furulyán felhangzott a Hadd menjek Istenem című ének, a helyi kórus két énekkel is emelte a színvonalat. Énekszámaik keretet adtak egy texaszi lelkipásztor történetének. Végül az öt gyülekezet együtt énekelte Az úton című éneket.
A templomi együttlét után szeretetvendégségre hívták a kedves meghívottakat és ennek keretében a fiatalok citera játéka és tánca örvendeztette a jelenlévőket.

„Istenünk gazdag áldását élhettük ismételten át, melyért egyedül Övé legyen a dicséret és a dicsőség! – vallja az eseménnyel kapcsolatban is Máthé Tünde lelkipásztornő.

Szóljon hozzá