Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Az igehirdet lelkip sztor – Lelk sz rtekezleti konferencia N metiben
[*~ alt *]

Az igehirdet lelkip sztor – Lelk sz rtekezleti konferencia N metiben

A Szatm rn meti-N meti Reform tus Egyh zk zs g gy lekezeti term ben tartotta k z s szi lelk sz rtekezleti konferenci j t a szatm ri s a nagyk rolyi egyh zmegye. Az egy ttl t t m ja az igehirdet s volt.

Zs kai Norbert bogd ndi lelk sz, a Nagyk rolyi Reform tus Egyh zmegye lelk sz rtekezleti eln ke hirdette Isten ig j t az alkalom megnyit sak nt J nos evang liuma 5. r sz nek els kilenc verse alapj n. A Bethesda tav n l harmincnyolc ve s nyl d beteg emberhez hasonl an mi is mondhatjuk: nincs emberem. Tudnunk kell azonban azt is, hogy J zus szrevesz benn nket s b tran mondhatjuk: ha emberem nincs is, van Istenem.

Sz kely J zsef a Kolozsv r-K t g reform tus templom lelk sze el ad s ban az igehirdet lelkip sztorr l besz lt. A lelkip sztor identit s hoz szorosan hozz tartozik az igehirdet s, hiszen ezt nevezik meg els rend feladatuknak, erre k sz tenek fel a legintenz vebben a teol gi n. Az igehirdet s kiindul pontja J zus M rk evang lium ban lejegyzett misszi i parancsa: “Elmenv n e sz les vil gra, hirdess tek az evangy liomot minden teremt snek. Aki hiszen s megkeresztelkedik, idvez l; aki pedig nem hiszen, elk rhozik.” (Mk 16,15-16)

Az el ad t ltala feltett k rd sre v laszolt, ugyanakkor t bb k rd st fel is bresztett a hallgat s gban.

Mi rt pr dik l a lelk sz? A misszi i parancs mellett az rt, mert ez dv ss g k rd se, mert az igehirdet s bolonds ga tetszett Istennek, s mert a hit Isten ig j nek a hall s b l van. ppen ez rt ez az els rend feladata a lelk sznek, akkor is, ha egy bizonyos hangs lyeltol d s miatt m s dolgok ker ltek el t rbe, mint p ld ul az p tkez s, menedzsel s stb.

Ki pr dik l? A reform tus lelk sz lete szorosan sszefon dott a pr dik l ssal. A pr dik ci kifejez s szorosan az istentiszteleten elhangzottakra vonatkozik, az igehirdet s pedig a templomon k v li letre is. K ny di szavait id zve: Aki meg rt s meg rtet, egy n pet meg ltet. A lelk sz az igehirdet sre n zve a k ls k sztet s mellett bels k nyszerhelyzetben van, ahogy Jeremi s mondja: “er lk dtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam.” Az emberi elv r sok s a megfelel sk nyszer azonban sok bajt okozhat. Egyfel l elv rj k, hogy m s legyen, s mert m s, ez rt gyakran elutas tj k, vagy kirekesztik.

Kinek pr dik l? A gy lekezetnek, amelynek ntudata van. Az igehallgat k z ss g nem mindig gy lekezet, k l n sen igaz ez az alkalmai pr dik ci kra. A befogad k zeg, a hallgat k viszonyul sa, lelki llapota, vagy a k ls k r lm nyek hat ssal vannak az igehirdet re. Az ig b l a gy lekezethez kell sz lni: a kiindul si pont az, hogy mit akar mondani Isten, de nem lehet figyelmen k v l hagyni azt sem, hogy kinek.

Mit pr dik l? Isten ig j nek hirdet se nem m s, mint Isten ig je, de csak akkor, ha az igehirdet s tartalm ban megegyezik a Bibli ban le rtakkal. Nem lehet a Szentl lekre hivatkozva r gt n zni, fontos a k sz l s, s az is, hogy el lehet fogadni a kritik kat. A tervszer s g mellett az alkalomszer s get is figyelembe kell venni.

Hogyan kell pr dik lni? rhet en, hitelesen, aktu lisan s rem nys ggel. Elvontan pr dik lva meg lehet csillogtatni a teol giai tud st, vagy a nyelvi k szs geket, de ez a gy lekezet p t s szempontj b l rtelmetlen. Ilyenkor a pr dik ci minden fel nem tett k rd sre v laszol. P l apostol is azt rja: “A gy lekezetben ink bb akarok t sz t sz lani rtelemmel, hogy egyebeket is tan tsak, hogy nem, mint t zezer sz t nyelveken.” (1Kor 14,19) Ugyanakkor az igehirdet tudja, az amit elmond, az r is rv nyes.

M th R bert a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye lelk sz rtekezleti eln ke megk sz nte a tartalmas s tanuls gos el ad st, majd megnyitotta a besz lget st, mely rendk v l j hangulatban s szint n, a szeretetvend gs g k zben is zajlott.

Szóljon hozzá