Velünk az Isten – 2024. február 11.

„Jövendölés Ninive ellen. Az elkosi Náhum látomásának könyve. Hosszútűrő az Úr, de nagy hatalmú, és nem hagy az Úr büntetés nélkül…”- (Náhum 1,1;3a) Náhum próféciája Ninive ellen szól, vagyis az asszír birodalom ellen. Tudjuk, ők voltak azok, akik leigázták az északi országrészt, Izráelt, és nem sok hiányzott ahhoz, hogy a déli ország, Júdea is hasonló […]

Bővebben

Imahét 1. nap – Kovács Zsuzsanna Tünde

,,Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” – (Lukács 10, 25-26) I. Nehéz helyzetben vagyok, mert ha most arra szeretnélek megkérni benneteket, hadd azonosuljunk néhány perc erejéig a fent említett törvénytudóval, nem […]

Bővebben

Egyetemes Imahét a Refszatmáron

Néhány év kihagyás után ismét Egyetemes Imahetet szervezünk egyházmegyénk hírportálján. 2024. február 11-18 között, minden nap az idei imahét vezérfonala alapján, igei táplálékban lehet részünk. A Szatmári Református Egyházmegye néhány lelkipásztorának tolmácsolásában, az irgalmas samaritánus történetét ismerhetjük meg mélyrehatóbban. Az idei esztendőben a Burkina Fasói keresztyén közösségek állították össze az Imaheti programot. Vezérigének a Lukács […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. február 10.

,,Ne nézz kárörömmel testvéredre balsorsa napján!…” – (Abdiás 1,12a) ,,Legszebb öröm a káröröm, mert nincs benne irigység” – tartja a mondás. Bizonyára nem mondok újat azzal, hogy sokszor vagyunk olyan élethelyzetben, amikor eluralkodik rajtunk ez az érzés. Kárörömöt jellemzően azzal szemben tudunk megélni, akivel – akár tartósan vagy átmenetileg –  nem tudunk empatikusak lenni, aki […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. február 9.

,,Ímé, napok jőnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. És a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak. És hazahozom a fogságból az én népemet, az Izráelt, és fölépítik az elpusztult városokat, és lakoznak bennök. Szőlőket plántálnak és isszák azok borát, és kerteket csinálnak és […]

Bővebben

Nyílt nap a teológiai képzés iránt érdeklődők számára

Idén március 8-án, pénteken kerül megrendezésre a a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet második nyílt napja, amelyre az eddigiekhez hasonlóan várják a magukban elhívást érző ifjakat. A tavalyi tanév során a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet első alkalommal szervezett nyílt napot a lelkipásztori hivatás és a teológiai képzés iránt érdeklődő fiatalok számára. Arra az alkalomra Aradtól-Székelykeresztúrig több […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. február 7.

„Tántorogni fognak tengertől tengerig és északtól keletig. Útra kelnek, hogy keressék az ÚR beszédét, de nem találják meg. Azon a napon elepednek a szomjúság miatt a szép leányok és az ifjak is” – (Ám 8, 12-13). Hálátlan feladat jutott Ámós prófétának, mert egy olyan korban kellett ítéletet hirdessen, amikor látszólag minden a legnagyobb rendben volt. […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. február 4.

„Bizony így szól az Úr […]: Engem keressetek és éltek.” – (Ám 5,4) Milyen egyszerű, nem igaz? Nincs benne kelletlenség, vaskosság, nehézkesség. Mit teszünk mi? Túlbonyolítjuk, valamit hozzáteszünk, csűrjük-csavarjuk, mert nem hisszük el, hogy ennyire egyszerű! Ismerős mindannyiunknak, ugye? Ma, sajnos annyira hozzátartozik a társadalom működéséhez a mesterkedés, a másik ember lehúzása, becsapása, hogy szinte […]

Bővebben