Velünk az Isten – 2023. május 17.

„És Jézus megkérdezte tőlük: Hány kenyeretek van? Azok pedig azt mondták: Hét. Akkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, majd vette a hét kenyeret, hálát adott, megtörte, és a tanítványainak adta, hogy osszák szét. Ők a sokaság elé tették” – (Márk 8, 5-6) Próbálom elképzelni, hogy ma egy négyezer fős tömeg előtt megáll […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 16.

,,Jézus ismét elhagyta Tírusz határát, és Szidónon át a Galileai-tengerhez ment a Tízváros vidékén keresztül. Ekkor egy süketnémát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt a sokaságtól, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét; azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: Effata, azaz: Nyílj […]

Bővebben

Királyhágómelléki teológiai hallgatók hétvégéje

A sólyomkővári hétvégi találkozó a lelkipásztori elhívás-küldetés témakörét járta körül „Úton a lelkipásztori szolgálat felé” címmel. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) teológiai hallgatóinak hétvégéjére került sor 2023. május 12–14 között Sólyomkőváron, ahol a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben tanuló jövendőbeli lelkipásztorok az egyházkerület vezetőivel találkozhattak és beszélgethettek.  A hétvége a lelkipásztori elhívás-küldetés témakörét járta körül „Úton […]

Bővebben

A magyar irodalom fellegvára lesz Szatmár három napig!

Forrás: https://frissujsag.ro/a-magyar-irodalom-fellegvara-lesz-szatmar-harom-napig?fbclid=IwAR33rrFG3ZwKcOwRPZNSJzhNCENvQsCv1YmDF3GrRDXApy5UL0tEFd9dTQw Hétfőn késő délután megemlékezés a Dsida-szobornál; kedden érdekes irodalmi tanácskozás a legnagyobb kortárs irodalomtörténészekkel és négyes könyvbemutató — dicsőség Szatmárnak hogy Dávid Gyula itt mutatja be a Petőfi Erdélyben nyomdából frissen kikerült, harmadik, bővített kiadását — , szerdán rendhagyó irodalmi kirándulás és főhajtás Jakabffy Elemér sírjánál, Páskándi szatmárhegyi szülőházánál és szobránál, valamint Szilágyi […]

Bővebben

Kicsikkel és nagyokkal – ifjúsági zöld program

 A Szatmárnémeti Református Gimnázium Diákpresbitériuma szórakoztató és egyben fejlesztő kirándulással örvendeztette meg alsóbb osztályos diákjainkat. Az önkéntesekből álló karitatív és elhivatottsági diákcsoport az iskolai „zöld hét” alkalmával egynapos kirándulást szervezett a nagyváradi állatkertbe. Az általános iskolások számára hatalmas kaland volt a buszozás, állatsimogatás, a közös játék, hiszen a járványügyi korlátozások miatt nekik még nem volt […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 13.

,,Belépett hozzájuk a bárkába, a szél pedig azonnal elállt. Ezen a tanítványok nagyon elcsodálkoztak, mert még mindig nem értették, hogy Jézusnak milyen hatalma van. Hasonlóképpen nem értették, hogyan sokasította meg a kenyeret, mert kemény volt a szívük.” – (Márk 6,51-52) ,,Még most sem érted?” Tette-e már fel ezt a kérdést valaki számodra? Milyen hangsúllyal mondta? […]

Bővebben

Egyházmegyei Tavaszi Nőszövetségi Vezetőségi Találkozó

Anyák Napját követően, május 11, csütörtök délután tartották megszokott tavaszi találkozójukat a nőszövetségek vezetői a Szatmári Református Egyházmegyében. Nagy Erika lelkipásztor és Szilágyi Noémi egyházmegyei társelnökök szervezésében 13 gyülekezet nőszövetségi küldöttei értekeztek: Szatmár-Láncos, Szatmár –Németi, Szatmár-Kültelek, Szatmár –Szamosnegyed, Szatmár-Szigetlanka, Amac, Hirip, Kakszentmárton, Józsefháza, Pusztadaróc, Sárközújlak, Szatmárgörbed, Szatmárpálfalva. Ezek között Józsefházáról, a közelmúltban megalakult nőszövetség elnöke […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 12.

,,Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé! Mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, […]

Bővebben

Ifjúsági istentisztelet lesz Túrterebesen

Havonta egyszer – továbbra is – ifjúsági istentiszteletre gyűlnek össze a Szatmári Református Egyházmegye ifjai. A soron következő SZIKE istentisztelet a Túrterebesi Református Egyházközség templomában lesz. Ebben az esztendőben immáron ötödik alkalommal szerveznek SZIKE istentiszteletet. Januárban Szamos-negyed, februárban Szigetlanka, márciusban Szatmár-Németi, áprilisban Sárközújlak gyülekezete adott otthon az ifjúsági alkalomnak. Ebben az évben először, négy városi […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 11.

,,Mert maga Heródes fogatta el és vettette börtönbe Jánost, Heródiás – Fülöpnek, az ő testvérének a felesége – miatt, akit feleségül vett. Mert János azt mondta Heródesnek: Nem szabad neked a testvéred feleségével együtt élned. Heródiás ezért haragudott rá, és meg akarta őt ölni, de nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akit igaz és szent […]

Bővebben