Kezdőlap / Szerző archív: Ervin (oldal 5)

Szerző archív: Ervin

Velünk az Isten – 2021. március 7.

 „Mikor azért kiment vala, monda Jézus: Most dicsőítteték az embernek Fia, az Isten is megdicsőítteták őbenne…aamint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” (János 13, 31 és 34b) A „most” időhatározó más- más jelentéssel bír az ember és az ...

Olvassa tovább »

Építsünk biztos alapra! – XXIX. Ökumenikus Női Világimanap Szatmárnémetiben

Még mindig szokatlan körülmények között, de megtartották a 29. Ökumenikus Világimanapot, amelynek tematikáját idén a Csendes-óceáni Vanuatu keresztyén női közössége állította össze.  A találkozóra a Járványügyi Hatóságok előírásainak megfelelően került sor. Az idei világimanap témája a Máté evangéliumából vett igeszakasz: “Aki ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 6.

„Amikor ezeket mondta Jézus, lelkében megrendült, és e szavakkal tett bizonyságot: Bizony, bizony mondom nektek, hogy közületek egy elárul engem. A tanítványok ekkor zavartan néztek egymásra: Vajon kiről szól?” (Ján 13,21-22) Az események úgymond felpörögnek ahogy olvassuk az Igénket! Jézus ...

Olvassa tovább »

Nem hivatalos egyházlátogatás Szamosdarán

A Szatmári-síkságon Szatmárnémetitől keletre, a Szamos jobb partján, a román-magyar határ mellett található Szamosdara. Pusztadaróc községközponthoz tartozik Szatmár megyében 118 m tengerszint feletti magasságban. A település neve már az 1300-as években előfordult az oklevelekben, Darah alakban, mint a Darahy család birtoka. A mintegy 1100 főt számláló falu ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 5.

„Bizony, bizony, mondom néktek: a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, …” (Jn 13,16-17a) Első látásra, az olvasható ki a fenti szövegből, hogy „merjünk kicsik lenni”, de nem ...

Olvassa tovább »

Új lelkészértekezleti elnöke van a szatmári egyházmegyének

A Szatmári Református Egyházmegye márciusi közigazgatási gyűlésén új egyházmegyei lelkészértekezleti elnököt választott a jelenlevő lelkipásztorok közössége. Csütörtökön délelőtt 10 órától a Láncos templomhoz tartozó Kálvin János Gyülekezeti Házban gyűltek össze a lelkipásztorok, ahol Rácz Ervin Szatmár-szigetlankai lelkipásztor, egyházmegyei ifjúsági előadó ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 4.

“Felele Jézus és monda néki: Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted.” (Ján 13,7) Jézus nem csak tanított, szavait tettel pecsételte meg. Közvetlenül húsvét előtt is példát ad alázatból és szolgálatból, amikor megmossa a tanítványok ...

Olvassa tovább »

Áldástolmácsoló áhítatoskönyv

Erdei-Árva István Béla szamoskóródi és dobrácsapáti református lelkipásztor megjelentette második áhítatos kötetét Megáldalak és áldás leszel címmel. Póti Eduárd-János a Szatmárnémeti Református Gimnázium igazgatója, a szerző (volt iskolalelkész) egykori munkatársa-, szolgatársaként az alábbi szavakkal ajánlja a könyvet: E kötet sorait ...

Olvassa tovább »

Megújult a szamoskóródi református templom

„Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr” (Zsoltárok 135, 3) Istent dicséri a szamoskóródi református templom megújulása, mert ebből is láthatjuk az Ő kegyelmét az életünkben. Mi is valójában a templom? Erre a kérdésre sokféle válasz létezik. A templom Isten ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 2.

“Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne…” (Ján 12,37) Jézus egész küldetése arról az akaratnak a teljesítéséről szólt, amelyet az Atya reábízott. Ő nem saját elképzelése szerint cselekedett, vállalta már születése pillanatától a szegénységet és megaláztatást, hogy később a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 1.

„Jézus pedig azt mondta nekik: Még egy kevés ideig közöttetek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy a sötétség el ne borítson titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy.” (Jn 12,35) Olvasandó Jn.12.34-36 Miután megteremtette Isten ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 26.

    „Ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai: hanem mikor megdicsőítteték Jézus, akkor emlékezének vissza, hogy ezek ő felőle vannak megírva, és hogy ezeket mívelték ő vele.” (Jn. 12,16) Néha megesik velem, hogy egy-egy igeszakasz nem nyílik ki elsőre… ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 25.

“A papifejedelmek pedig tanácskozának, hogy Lázárt is megöljék, mivelhogy a zsidók közül sokan őmiatta menének oda és hivének a Jézusban.” ( János 12. 10-11). Mielőtt Jézus bevonul Jeruzsálembe, megcselekszi a legnagyobb csodát: Feltámasztja a négynapos halottat, Lázárt, amiért még többen ...

Olvassa tovább »