Kezdőlap / Szerző archív: Ervin (oldal 4)

Szerző archív: Ervin

Együtt újuljon meg népünk – nemzeti ünnep Szatmárnémetiben

Rendhagyóan ünnepeltek Szatmárnémetiben nemzeti ünnepünkön. Kedden 17 óra előtt, a rendezvény pedig az István téri Petőfi-szobor megkoszorúzásával kezdődött, majd az ünneplők a járványügyi előírásokat betartva a Szent Miklós magyar ajkú görögkatolikus templomban emlékeztek.   Id. Pallai Béla görögkatolikus parókus és ...

Olvassa tovább »

Nemzeti ünnep Lázáriban

Vasárnap istentisztelet keretében emlékeztek meg nemzeti hőseinkről Lázári református templomában. Meghitt együtt ünneplés méltó közösségi szellemben a lázári református templomban. A község elöljárója Béres Antal polgármester és kedves felesége, a gyülekezet, az ifjúság… egyben a múlt, a jelen és a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 16.

“Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben! Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az ...

Olvassa tovább »

Reménység szabadságünnepe Erdődön

Erdődön idén is méltóképpen emlékeztek meg szabadságünnepünkről, istentisztelet, ünnepi műsor és koszorúzás keretén belül. „Az 1848-as forradalom kitörésére emlékezünk, tisztelegve a bátrak előtt, akik az év forradalmi hullámának legkiemelkedőbb, harcoktól sem mentes eseménysorozat elindításában vettek részt és kezükbe vették saját ...

Olvassa tovább »

Szabaddá Krisztusban – Március idusa Szigetlankán

Március idusához legközelebb eső vasárnapon református gyülekezeteinkben emlékezni szoktak a szabadságharcosainkra. Ilyenkor hálát adunk Istennek, hogy nemzetünkben megmutatkozott és jelen van a szabadság utáni vágy. Emlékezzünk azokra a hősökre, akik bátran, túlerővel szemben mutattak példát hazaszeretetből. Így történt ez a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 15.

“Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek.” (Jn 15,5) Beolttattam magam. Egy fél „ZENEKAr” már bennem van. Gondoltam, egy áhítat elején én is eldicsekszem ezzel. ...

Olvassa tovább »

Nyílt levél Vadai Ágneshez

„Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad.” (És.49, 15) Hiába keresem a megfelelő megszólítást. Nem találom! Csupán ez a puszta jelenség is fájdalmat okoz nekem. Nem kenyerem mások megbántása, de ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 14.

„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne féljen!” (János 14,27) A búcsú pillanatában összeszorul a szívünk, és hevesebben kezd dobogni, mert nem tudjuk, hogy viszontlátjuk-e ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 13.

,,Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála.” (Jn 14,23) Ha valaki egyetemista lesz és bentlakásba költözik, akkor igyekszik jóba ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 12.

„Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14,18-19) Temettem már eleget, bár sokan azt mondják a sírásók temetnek, ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás – Tarr Anna

Fájdalommal, együttérzéssel és a feltámadott Jézus Krisztusban való reménységgel, őszinte részvétünket fejezzük ki Tarr Csongor és Tarr Szilárd vállalkozó testvéreink felé, édesanyjuk Tarr Lászlóné sz. Sándor Anna 68 évet élt testvérnőnk elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Isten vigasztalja özvegyen maradt testvérünket, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 11.

„Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ha valamit ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 10.

Látható a mi Atyánk! „Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Azt mondta neki Fülöp: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!” (Ján 14, 8) Jézus ...

Olvassa tovább »