Kezdőlap / Szerző archív: Ervin (oldal 4)

Szerző archív: Ervin

Velünk az Isten – 2020. július 3.

„És szólt az Úr Mózesnek Egyiptom földén. Így szólt az Úr Mózesnek, mondván: Én vagyok az Úr: mondd el a Faraónak Egyiptom királyának mindazt, amit én szólok neked.” (2Móz 6,28-29) Mózes a Hóreb hegyén találkozik Istennel, aki egy égő csipkebokorból ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 1.

„Azután elment Mózes és Áron, és azt mondták a fáraónak: Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: „Bocsásd el népemet, hogy ünnepet szenteljenek nekem a pusztában.” A fáraó azt felelte: Kicsoda az az ÚR, hogy hallgassak a szavára, és elbocsássam Izráelt? ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetségei és lelkészfeleségei őszinte együttérzésüket és részvétüket fejezik ki Balla Gábor vámfalui, egykori nagykolcsi lelkipásztor és kedves családja felé, felesége Balla Andrea elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Szolgálatkész lelkészfeleségnek ismertük, aki örömmel és alázattal élte meg Józsué ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Mély fájdalommal és együttérzéssel, a feltámadott Jézus Krisztusban való hittel, őszinte részvétünket fejezzük ki Balla Gábor szolgatársunknak, felesége: Balla Andrea ellhunyta miatt érzett fájdalmában. A vámfalui és avasfelsőfalui gyülekezetek tiszteletesasszonya, földi életének 40. esztendejében átadta lelkét Teremtő Istenének. Isten adjon ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 30.

“Ekkor Mózes visszament Jetróhoz, az apósához, és így szólt hozzá: Szeretnék visszamenni testvéreimhez Egyiptomba, hadd lássam, élnek-e még? Jetró így felelt Mózesnek: Menj el békével! Az Úr ugyanis azt mondta Mózesnek Midjánban: Menj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok az emberek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 29.

“Mózes azt monda az ÚRnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesszóló, azelőtt sem voltam az, és azóta sem vagyok, hogy beszéltél a szolgáddal. Nehézajkú és nehéznyelvű vagyok.” (2Móz 4,10) Isten elhívja Mózest, aki sejti, hogy piszok nehéz feladat vár rá, ...

Olvassa tovább »

Apák napja és tanévzárás Szárazberken

Június utolsó vasárnapja a tanév mérlegvonásáról illetve az édesapák köszöntéséről szól hagyományos módon a szárazberkiek életében, amikor a vallásórások versekkel, énekekkel és bibliai drámajelenetekkel adnak hálát Istennek a tanulásban elért eredményekért és azokért, akik a mindennapokban sokat dolgoznak érettük. Ők ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 28.

„És meghalt József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék. Izráel fiai pedig szaporák voltak, szaporodtak és sokasodtak és igen-igen hatalmasokká lettek úgy, hogy megtelt velük az ország. Azonközben új király támadt Egyiptomban, aki Józsefet nem ismerte.” (2Móz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 27.

„Az ÚR pedig azt mondta: Bizony, láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam a sanyargatóik miatt való kiáltását, sőt ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és felvigyem őt arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 26.

,,Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, három hónapig rejtegette.” (2Móz 2,2) A filmekben általában a főszereplők ragadnak meg bennünket, az aki a cselekmények középpontjában áll. A filmes szakma azonban nemcsak a főszereplőket jutalmazza Oscar ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 25.

“Elvivék ugyanis őt az ő fiai Kánaán földére…. És megesketé József Izráel fiait mondván: Mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel az én tetemeimet magatokkal.” (2Móz 50,13.25).  Jákób halálával bezáródik az ősatyák története. Az ősök emlékezete áldott. Leszármazottak, ha azokra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 24.

„Amikor befejezte Jákób a fiainak adott parancsokat, fölhúzta lábát az ágyra. Azután elhunyt, és népéhez takaríttatott.” (1Móz 49, 33)             Jákób meghalt. Közvetlenül a halála előtt tisztában volt vele, hogy élete végéhez érkezett, ezért szólította magához a fiait, akiket megáldott. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 23.

“Történt ezek után, hogy hírül vitték Józsefnek: Apád beteg! Ekkor elvitte hozzá két fiát, Manassét és Efraimot.” (1Móz 48,1) József családja mindenestől letelepszik Egyiptom leggazdagabb földjén, Gósenben. Minden szépnek és jónak tűnhet, a réglátott családtagok újra együtt lehettek. Ezt zavarja ...

Olvassa tovább »