Kezdőlap / Szerző archív: Ervin (oldal 20)

Szerző archív: Ervin

Velünk az Isten – 2020. október 30.

“És íme, Izráelnek minden férfiai eljövének a királyhoz és mondák a királynak: Miért loptak el téged a mi atyánkfiai, a Júda nemzetsége?” (2Sám 19,41) Absolon meghal, az általa indított trónkövetekés kifullad. Júda törzse úgy látja át kell menni a Jordánon ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 29.

“Mikor pedig általkelt a Jordánon az egész nép, és a király is általment, megcsókolván a király  Barsillait, megáldá őt, ki visszatére az ő helyére.” (2Sám 19,39) Isten vigyázza és őrzi az ő hűséges szolgáit, nemcsak közvetlenül, de közvetett úton is. ...

Olvassa tovább »

Az 1956-os forradalomra emlékeztünk

Forrás: frissujsag.ro Az 1956-os magyar forradalom 64. évfordulóján az RMDSZ szatmárnémeti szervezete és a Szent István Kör ünnepi megemlékezést tartott tegnap délután a Szatmárnémeti Református Gimnázium udvarán. Az eseményen műsort adtak a felekezeti iskola diákjai. Az ünnepi eseményt dr. Szőcs ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 27.

„De megszólalt Abisaj, Cerújá fia, és ezt mondta: Nem ölöd-e meg Simeit azért, mert szidalmazta az ÚR fölkentjét? Dávid azonban azt mondta: Mi közöm hozzátok, Cerújá fiai, hogy ellenkezni akartok ma velem? Miért kellene ma embert ölni Izráelben? Mintha nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 26.

“Izráel tehát menekült, ki-ki a maga otthonába. És civakodás kezdődött Izráel népének törzsei között, és ezt mondták: A király mentett meg bennünket ellenségeink kezéből. Ő szabadított meg bennünket a filiszteusok kezéből is, és most el kellett menekülnie az országból Absolon ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 24.

„Jóábnak, Abísajnak és Ittajnak megparancsolta a király: Az én kedvemért bánjatok kíméletesen azzal a fiúval, Absolonnal! Hallotta az egész hadinép is, hogy mit parancsolt a király Absolon felől minden vezérének.” (2Sám 18,5) Dávid király egy nehéz helyzetbe kerül az üldözése ...

Olvassa tovább »

Reformáció időszerűsítve

„…amikor vonultál a sivatagban, rengett a föld, csepegett az ég is…, bőven adtál esőt örökségedre, és fáradtat megerősítetted.” (Zsolt.68,8-10) Kedves Testvéreim! A zsoltáros a kiválasztottak pusztai vándorlásának eseményeit tárja elénk annyira élethűen, hogy inkább kívánkozunk a Sinai hegy árnyékába, Isten ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 23.

“Elmentek azért ők ketten sietséggel, és egy ember házába Bahurim városában, kinek tornácában volt egy kút, és oda szállának alá. Az asszony pedig egy terítőt vőn és beteríté a kút száját, arra pedig darált árpát hintett; és nem vették észre ...

Olvassa tovább »

Kitüntetés egyházmegyénk presbiteri főjegyzőjének, Boga Ferenc nyugalmazott tanárnak

Póti Eduárd-János igazgató a Szatmárnémeti Református Gimnázium Hivatalos Oldalán az alábbi örömteli sorokat osztotta meg:  2020. október 21-én örömteli és megható eseményen vehettünk részt: megyénk hat pedagógusát tüntette ki az RMPSZ Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel, köztük Boga Ferenc nyugalmazott kollégánkat, a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 22.

“És monda Absolon: Hívják ide mégis az Arkeabeli Khúsait is és hallgassuk meg, mit szól ő is” (2Sám 17,1-14). Jó körültekintőnek lenni, alaposan megfontolni, minden oldalról körüljárni a kérdést mielőtt döntést hoznánk. Amikor nem tudunk önmagunkban dönteni, nem szégyen egy tapasztaltabb ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 21.

„Majd Absolon ezt mondta Ahitófelnek: Adjatok tanácsot, mit cselekedjünk! Ahitófel így felelt Absolonnak: Menj be apád másodfeleségeihez, akiket itthon hagyott, hogy őrizzék a házat, és egész Izráel megérti, hogy gyűlöltté tetted magadat apád előtt, és annál inkább megerősödik mindazoknak a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 20.

“Amikor Dávid király Bahúrím mellé ért, kijött onnan egy ember, aki Saul rokonságából való volt, név szerint Simí, Gérá fia, és amint ment, egyre ócsárolta őket. Sőt kővel hajigálta Dávidot és Dávid király embereit, bár jobbról és balról ott volt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. október 19.

“Amikor Dávid egy kissé lejjebb jutott a hegytetőről, eléje jött Cíbá, Mefibóset szolgája két megnyergelt szamárral: kétszáz kenyér, száz kötés aszalt szőlő, száz csomó füge és egy tömlő bor volt rajtuk.” (2Sám 16,1) Cibá Saul házából való szolga volt, de ...

Olvassa tovább »