Emlékezés a templomépítőre

Megemlékező istentiszteletet tartanak Nagykolcson Nt. Tóth Dániel templomépíttető lelkipásztor halálának 100 évfordulója alkalmából. Vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel koszorúzással kezdődik a megemlékezés Tóth Dániel sírjánál a nagykolcsi temetőben, majd délután 2 órakor kezdődik az istentisztelet a templomban. Igét hirdet: Nt. Kovács Sándor a Szatmári Református Egyházmegye esperese. Előadást tart: Nt. Gellén Sándor a Nagybányai Református […]

Bővebben

A szeretet TETT: Misszió a régi kórházban

Csütörtökön délután 2 óra körül tettre kész sereg lepte el a régi korházat. Nt. Kovács Sándor esperes vezetésével több lelkész és nőszövetségi tag érezte úgy, hogy menni kell(!) vigasztalni, bátorítani, erőt és reménységet adni, mert ezt ők is csak úgy kapták ezt Istentől. Hét kicsi csoportba oszolva, a kórtermeket beosztva lendülettel és örömmel vitték az […]

Bővebben

Az egyházkerület alapítására emlékeztek

Forrás: ERDON Nagyvárad – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület küzdelmekkel teli kilencven évéről, az alapítás körülményeiről, és az első püspökről, Sulyok Istvánról esett szó a kedd délutáni szimpóziumon. Idén első alkalommal szervezett szimpóziumot a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK), a kilencven évvel ezelőtt, december 14-én Nagyváradon alapító szándékkal tartott közgyűlés évfordulóján. A kedd délutáni eseményen előadások hangzottak […]

Bővebben

Új cikluskezdet a KREK-nél

Forrás: ERDON Nagyvárad – Csütörtök délelőtt sajtótájékoztatót tartottak a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Kálvin utcai székhelyén. Közgyűlési határozatokról és a KREK közeljövőbeli terveiről esett szó. Csűry István püspök arra emlékeztetett: nemrég tartották az egyházi választásokat követő alakuló közgyűlést, így hivatalosan is elkezdődött a 2010-2016-os ciklus a 280 ezer lelket számláló Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. A tisztséget vállalók tehát […]

Bővebben

M e g h í v ó

És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lukács Evangéliuma 2. Szeretettel várjuk Önt és kedves családját a Református Gimnázium karácsonyi ünnepségére, melynek keretén belül sor kerül a felújított díszterem avató […]

Bővebben

2010. december 16.

„Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök. Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn, A kinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, […]

Bővebben

Adventi útkészítés

Forrás: Harangszó Advent a megérkezésnek, ám a hagyományos értelmezés szerint, a várakozásnak és a felkészülésnek ideje is. Eljött „az idők teljességében” Krisztus, a megígért Megváltó, hogy megkeresse az útvesztőibe rekedt embert, hogy hazavigye elveszített otthonába, Istenhez, az atyai házba. Ezt a sorsdöntő eseményt jövendölték a próféták, ennek beteljesedését hirdette Keresztelő János: Íme, az Istennek Báránya, […]

Bővebben