Kezdőlap / Szerző archív: Ervin (oldal 10)

Szerző archív: Ervin

Reményteljes jövőt adok nektek

A “Trianon-törvény” szerzői a mi gyászunkra örömünnepet álmodnak. Ne felejtsék el, szégyenkezni fognak, “aki örül bajomnak!” (Zsolt.36,26) Mi pedig ne felejtsük el az alábbi vígasztaló üzeneteket! Reményteljes jövőt adok nektek „Ezt mondja a seregek Ura, Izráel Istene mindama foglyoknak, akiket Jeruzsálemből ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 18.

“Ezt mondta: Jó Uram, ha kedves vagyok előtted, kérlek, ne kerüld el szolgádat.” (1Móz 18,3) A vendégszeretetet az Ószövetség népe különösen fontosnak tartotta. Ebben élen járt az ősatya Ábrahám. Ennek a ténynek az alátámasztása ez a fejezet a Szentírásban. Gyakoroljuk ...

Olvassa tovább »

Jób (9)

 „Miért nem haltam meg, mikor megszülettem? Miért nem múltam ki, mikor anyám méhéből kijöttem? Miért is vettek ölbe, és emlőkre, hogy szopjak? Akkor most feküdnék, és élvezném a békét, aludhatnék, és nyugalmam volna a föld királyaival és tanácsosaival, kik kőhalmokat ...

Olvassa tovább »

Egységnapi előszó

Az élet születésekor így emlékezik meg a Biblia az örvendező Úrról: ”És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó”(1Móz.1,31). Éden lett a mindent biztosító tér, ahol nem volt teljesíthetetlen óhaj, ahol hiányzott a hiány. Isten mérhetetlen szeretetét, a jóságából származó ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 17.

„Szövetséget kötök veled és a te utódaiddal, örök szövetséget minden nemzedékükkel, hogy Istened legyek neked és utódaidnak.” (1Móz 17,7) Az Ige Isten szava, melyet elmond Ábrahámnak, aki nem először hallja az ígéreteket. Annak, aki Istennel jár, hinnie kell Benne, ami ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 16.

 ,,Száraj, Abrám felesége nem szült Abrámnak gyermeket. De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálóleánya, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Abrámnak: Íme, az Úr bezárta méhemet, és így nem szülhetek. Menj hát be a szolgálóleányomhoz: talán az ő révén lesz ...

Olvassa tovább »

Közlemény – Hirdessük az evangéliumot!

“Állj az Úr házának ajtajába, és kiáltsd ott e beszédet, és mondjad: Halljátok az Úr beszédét mind, ti Júdabeliek, a kik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat!” (Jer 7,2) Szeretett Szolgatársaim! A szükségállapot alatt mindnyájan fájdalmas élményként éltük ...

Olvassa tovább »

Szabadtéri istentisztelet — vagy mégsem?

Forrás: frissujsag.ro A május 15-től érvényes lazító intézkedések lehetőséget adnak arra, hogy megfelelő biztonsági és védelmi intézkedések mellett szabadtéri istentiszteleteket tartsanak a templomok környékén, de több egyházközségben nem adottak a feltételek ehhez. A május 15-től érvényes lazító intézkedések első szakaszában ...

Olvassa tovább »

Jób (8)

“Ezután megnyitotta Jób a száját, és megátkozta születése napját. Ezt mondta Jób: Vesszen el az a nap, amelyen születtem, és az az éjszaka, amelyen azt mondták, fiú fogantatott. Legyen sötét az a nap, ne törődjék azzal Isten ott fent, fényesség ...

Olvassa tovább »

Önvizsgálatra késztet a kialakult helyzet

Kedves Testvéreim! „A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet…” (Péld.13,12) Várva vártuk, hogy világosan megfogalmazott törvény rendelkezzen járvány-ügyben. Ehelyett ahányan megszólaltak ,mindig mást mondtak. Nehezen lehet eldönteni, hogy milyen okai vannak az egymásnak ellentmondó nyilatkozatoknak. Ha lenne időnk és humorérzékünk ...

Olvassa tovább »

Jób (7)

“Mikor pedig Jób három barátja meghallotta mindazt a nyomorúságot, amely rajta esett, eljött mindegyik a lakhelyéről: a témáni Elifáz, a súahi Bildád és a naamái Cófár. Elhatározták, hogy együtt elmennek hozzá, hogy bánkódjanak vele, és vigasztalják őt. Amint távolról megpillantották, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 14.

“Amint meghallá Ábrám, hogy az ő atyjafia fogságba esett, felfegyverzé házában nevekedett háromszáz tizennyolc próbált legényét és üldözve nyomula Dánig.” ( 1Móz 14.14). “Ma már  nincs távolság”-szoktuk mondani, a közlekedési eszközök fejlettségének köszönhetően időben lecsökkentek a távolságok, negyszülők ezer kilómétereket is repülőznek, ...

Olvassa tovább »

Jób (6)

“Ő azonban azt felelte: Úgy beszélsz, mint egy bolond. Ha már a jót elfogadtuk Istentől, nem kell-e a rosszat is elfogadnunk? Mindezekben sem vétkezett Jób az ajkával.” (Jób 2,10) „Ha már a jót elfogadtuk Istentől, nem kell-e a rosszat is ...

Olvassa tovább »

Meddig még a mély

A külváros egyik utcáján a belvárosba igyekeztem. A nyár kora délelőtti fényei kissé zavartak a forgalomban, no de inkább ilyenféle okok kellemetlenkedjenek, mint amilyenek egyébként máskor bosszantanak. Az autórádión éppen a híreket közvetítették. Az úton hirtelen egyetlen jármű sem közlekedett. ...

Olvassa tovább »