Kezdőlap / Szerző archív: Napi Ige

Szerző archív: Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. március 22.

“De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül” (Máté 24: 13). A templomban való tanítás után, a Mester tanítványaival kivonul az Isten házából. A tanítványokat a templom nagysága és szépsége ragadja meg. Mintha csak egy műemléket szemlélnének, amely a maga építészeti stílusával ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 19.

 „Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz: “Az írástudók és farizeusok a Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 16.

“Azon a napon a szadduceusok is felkeresték, akik azt állították, hogy nincs feltámadás, és egy kérdést intéztek hozzá: Jézus így válaszolt nekik: Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát.” (Mt. 22, 23 és 29) Nincs már ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 13.

“A fiamat meg fogják becsülni.” (Máté 21,37b) A jézusi példázatok hallgatói rendszerint hamar megértették, hogy az Úr mit is akar ezekkel a sokszor szúró mondatokkal mondani, mégsem fogadták el a tanítást, sőt ellenszenvet és gyűlöletet keltett bennük. A mai példázatban benne ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 12.

 “De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt: Nem akarok; később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 11.

      “Azok pedig így tanakodtak magukban: Ha azt mondjuk…” (Máté 21, 25b)       Jézus a jeruzsálemi templomban tanít, amikor vallási vezetők:  farizeusok és  vének keresik fel, és megkérdezik tőle, milyen hatalommal  teszi azt, amit tesz. Erre kérdésre Jézus, jó zsidó módjára, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 10.

 „Jézus pedig így felelt: Bizony mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nemcsak olyat tesztek, ami e fügefával történt, hanem ha azt mondjátok ennek a hegynek: kelj fel, és vesd magad a tengerbe, az is meglesz. Mindazt megkapjátok, amit ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 9.

„Amikor pedig a főpapok és írástudók látták a csodákat, amelyeket cselekedett, és a gyermekeket, akik azt kiáltozták a templomban: „Hozsánna a Dávid fiának”, haragra gerjedtek, és azt mondták Jézusnak: Hallod, mit mondanak ezek?” (Mt. 21,15-16)   Jézus miután megtisztítja a templomot, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 8.

“És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy au Úrnak szüksége van rájuk: és legott el fogja bocsátani őket” (Máté 21,3) Jézusnak nem csak Bethániában vannak olyan emberei ( jó akarói, barátai), akikre számíthat, de Bethfágéban  is, szívesen látják vendégül itt, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 7.

“Amikor elmentek Jerikóból, nagy sokaság követte őt. És két vak, aki az út mellett ült, amikor meghallotta, hogy Jézus arra megy el, így kiáltott: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk! A sokaság pedig rájuk szólt, hogy hallgassanak, de azok annál inkább kiáltották: Uram, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 5.

„Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és írástudóknak, majd halálra ítélik, és a pogányok kezébe adják őt, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék; de harmadnap feltámad.”  (Mt 20,18-19) Az embernek nagyon szelektív hallása van: csak azt hall ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 3.

Elhagytunk mindent! Valóban? „Akkor megszólalt Péter, és azt mondta: Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát velünk?” (Máté 19,27) Valaminek az értékét sokszor az alapján ítéljük meg, hogy mi adjuk vagy kapjuk. Hajlamosak vagyunk az ajándékot, amit ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. március 1.

„Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük, a tanítványok azonban megdorgálták őket.” (Mt 19.13) Olvasandó: Mt 19,13-15 Máté, Márk és Lukács evangélista is fontosnak tartotta, hogy beszéljenek arról az esetről, amikor Jézushoz kisgyermekeket vittek a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 24.

“Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert elkerülhetetlen, hogy botránkozások legyenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik!” (Máté 18,7) Kedves Testvéreim! Egy felszólítás hangzik el a mai Igénkben, hogy jaj a világnak a botránkozások miatt. Sok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. február 21.

Ahol jó neked „Péter pedig megszólalt, és azt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, építek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.” (Mt. 17,4) Egy kimerítően gyötrelmes életszakasz után, esetleg valamilyen hitet próbáló ...

Olvassa tovább »