Kezdőlap / Szerző archív: Kovács Mátyás Péter (oldal 5)

Szerző archív: Kovács Mátyás Péter

Napi Ige, 2013 szeptember 19.

“…és elmenének a Dávid szolgái az Ammon fiainak földére Hánunhoz, hogy őt vigasztalják.” 1Krón. 19, 2/b Tanácsot adni nem könnyű, s amennyiben nem gondoljuk alaposan végig, hogy tanácsunkkal mit érhetünk el, addig jobb ha nem is mondunk semmit. Hánun tanácsosai, ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013. augusztus 23.

“…és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala” (Márk 16,8-b).  Gyermek koromban (azt hiszem, így volt ezzel mindenki) féltem a temetőbe menni, ez a hely valami titokzatosságot jelentett, számomra érthetetlen volt minden. Sírhantok, régebbiek, újabbak, gondozottak, elhanyagoltak, a nagy csend, ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 augusztus 22.

“Eljöve az arimathiai József, egy tisztességes tanácsbeli, aki maga is várja vala az Isten országát… ” Mk 15,43 Jézus meghalt, és az arimathiai József kikéri Pilátustól a testet és tisztességesen eltemeti. Egész eddig erről az emberről nem is hallunk. Íme, az ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 augusztus 18.

“És mindjárt reggel tanácsot tartván…” Mk. 15,1/a Jézus Kajafás főpap udvarában volt, ott kihallgatták és mivel bűnösnek találták megkötözték és Pilátus elé vitték, hogy ő mondja ki felette a végső ítélő szót. A főpapok, a vének és az írástudók viselkedésére ...

Olvassa tovább »

Közhírré tétetik…

Közhírré tétetik: nagy szenzáció, megérkezett Sándorhomokra az időutazás Minden évben gyülekezetünkben megszervezzük a Vakációs Bibliahetet gyermekeink nagy örömére. Ebben az évben sem maradhat el ez az áldott esemény, melynek időpontja augusztus 19-25. Gyülekezetünk ifjai, illetve görög és római katolikus ifjak ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 augusztus 7.

“Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik azt mondják: Én vagyok: és sokakat elhitetnek.” Mk 13,6 Olvasandó: Mk 13,1-8 Jézus tanítványaival Jeruzsálemben van, és a tanítványok elcsodálkoznak a templom épületeinek nagyságán és pompáján, ez pedig alkalmul szolgál Jézusnak ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 augusztus 2.

“Sokan pedig felső ruháikat az útra teríték, mások pedig ágakat szegdelnek vala a fákról és az útra hányják vala. A kik pedig előtte menének, és a kik követék, kiáltának, mondván: Hozsánna! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!” Mk.11,8-10 Olvasandó Mk.11,1-14 A ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013. július 31.

„És Jerikóba érkezének: és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus, ott üle az úton, koldulván. És a mikor meghallá, hogy ez a Názáreti Jézus, kezde kiáltani, mondván: Jézus, ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 július 23.

„Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem” (Márk 8,34) Olvasandó: Márk 8,31-9,1 A példázatok, csodatételek és hitvallás (8,29) után Jézus beszél a reá váró szenvedésekről és a tanítványokra váró feladatokról. De nemcsak nekik, ...

Olvassa tovább »

Épül a természet és a szeretet otthona

Forrás: http://www.magyar-hirlap.ro/cimlapon/epul-a-termeszet-es-a-szeretet-otthona/#more-4244 Jó ütemben haladnak a nagytarnai ökotábor kivitelezési munkálatai, így várhatóan 2014 elejére elkészülhet az a hely, ahol a gyermekeket és fiatalokat környezettudatos magatartásra nevelhetik természetes közegben, felhívva a figyelmet a természeti értékek megóvására. ECOSUNHOME – A természet és a ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 július 17.

„Úgy van Uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból.” Mk 7,28 Jézus egyik ördögűzésséről olvashatunk a mára kijelölt szakaszban. Tírus és Sidon vidékére érkezik meg Jézus, és ottlétét titokban akarja tartani, viszont ez nem ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013. június 27.

“Előáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára.” Mk 1, 4 Manapság nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a külső kinézetünkre. Legyen vasalt az ing és a nadrágnak az éle, csillogjon a cipő a lábunkon, és ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 június 13.

“És úgy találtam, hogy ő az ő törvényüknek kérdései felől vádoltatik, de semmi halálra vagy fogságra méltó vétke nincs.” Ap Csel 23,29 Negyven felfegyverzett zsidó, esküt tett, hogy addig nem eszik, nem iszik, amíg Pál életét ki nem oltják. Mi ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 május 23.

“Pál pedig, a mint szokása vala, beméne hozzájok, és három szombaton át vetekedék velök az írásokból…” ApCsel 17,2 Életéveink alatt kialakult mindanyiunkban egy egyfajta életritmus. Bizonyos cselekedetek, viselkedési formák behálózzák egész napunkat és annyira rutinszerűvé válnak, hogy fel sem figyelünk ...

Olvassa tovább »

“Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket.” (25)Apostolok Cselekedetei 16. 19-40 Mai igeszakaszunkban arról olvashatunk, hogy gonosz és rosszindulatú emberek Pált és Silást bosszúból börtönbe vetették. Előtte megverik, megalázzák őket. Helyzetük nem ...

Olvassa tovább »