Kezdőlap / Szerző archív: Kovács Mátyás Péter (oldal 3)

Szerző archív: Kovács Mátyás Péter

Velünk az Isten! – 2014 május 15.

„…mi nem ismerhetjük őt!…” Jób 36,26/b Mára kijelölt Igerész: Jób 36, 26-33 Valaki egyszer Jób barátaival kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ez a három barát az igazságos Istenről tartottak előadást a szenvedő Jóbnak. Azt mondták: roppant egyszerű a világ képlete. Isten ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014 március 20.

“Mikor elcsüggedt bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába.” Jón 2,8 Olvasandó: Jón. 2 Jónás könyvének második részéből, általam kiemelt nyolcadik Igevers nagyon hűen ábrázol bennünket, embereket. Mikor elcsüggedünk, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten!- 2014 március 6.

“…harcolának a Filiszteusok ellen, annyira, hogy elfárada.” 2Sám. 21,15/b Kis idő leforgása alatt Dávidnak többször is hadi rendbe kellett álljon a filiszteusokkal szembe. Egyik csata követte a másikat. És egy ilyen helyzet fokozatosan kimeríti a tartalékokat, mind testi (anyagi), mind ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. február 27.

“Tudod magad, hogy a te atyád és az ő emberei igen erős vitézek és igen elkeseredett szívűek, mint a kölykeitől megfosztott medve a mezőn.” 2Sám. 17,8 Tanácsot osztogatni mindenki tud és szeret is. Jól esik mindannyiunknak az, ha valaki megkérdezi ...

Olvassa tovább »

Imahét Sándorhomokon

A sándorhomoki gyülekezet minden évben a február i hónap utolsó hetében szervezi meg az imahetet. Így van ez ebben az évben is: február 24-március 2. között tartják az imahetet. A gyülekezet presbitériuma a következő lelkészeket hívta meg erre a hétre: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! 2014 február 13.

„És mikor Nákonnak szérűjére jutának, kinyújtá Uzza az ő kezét az Isten ládájára, és megtartá azt, mert az ökrök félremozdították vala.” 2 Sám. 6,6 Egy nagy küldöttséggel megy Dávid Abinádáb házához, hogy a frigyládát Jeruzsálembe vigye, viszont az út az ...

Olvassa tovább »

Sármelléki ifjak táboroztak Sólyomkőváron

A vakáció első napjaiban a kispeleski, szárazberki és a sándorhomoki gyülekezetek ifjai, egy kétnapos kiránduláson vettek részt Sólyomkőváron. Ilonczai Zsombor, szárazberki lelkipásztor a két nap alatt, két előadást tartott a függőségről. Ezeket az előadásokat Kovács Mátyás Péter bibliaórája vezette fel. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014 január 23.

“És szövetséget kötének Jonathán és Dávid egymással, mivel úgy szerette őt, mint a saját lelkét.” 1Sám 18,3 Ismerve Jonathánnak és Dávidnak az életútját, a barátságukat, én sajnos arra a szomorú megállapításra jutottam, hogy én barátok szempontjából rosszul állok. Vannak ismerős ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014 január 9.

„Ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket és Astarótot, és szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak neki szolgáltok: akkor megszabadít titeket a Filiszteusok kezéből.” 1 Sám 7,3 1 Sámuel 5-ben Izrael csalódottságáról olvashatunk, ...

Olvassa tovább »

Ellened ember nem tehet

Áldott új esztendőt kérek Istentől mindannyiunknak az alábbi gondolatok szerint! Ellened ember nem tehet Új, ajándékba kapott évünk elején jó lenne összegezni a tegnapok tapasztalatán szerzett benyomásainkat, akár azzal kezdve, hogy elvárásainkhoz mért lelkünkben maradt hiányokról ejtünk néhány szót. Éreztem, ...

Olvassa tovább »

Utóéletű prédikáció

Évfordulós emlékezés okán, az alkalmat és egy fennmaradt nyomtatvány kínálkozását megragadva, kezünkben tarthatjuk Keresztesi József 230 évvel ezelőtt megjelent prédikációjának hasonmás kiadványát. Felmerülhet bárkiben a kérdés, hogy ez a közel negyedévezredes igehirdetés a maga ősi nyelvezetével, mára már mellőzött betűtípusával, ...

Olvassa tovább »

Sármelléki IKE Karaván Sándorhomokon

Két héttel ezelőtt a szárazberki fiatalok fogadták a batizi, a kispeleskei és a sándorhomoki gyülekezetek fiataljait. Advent negyedik vasárnapjának délutáni órába érkeztek meg a fiatalok sándorhomokra.  Ezen az alkalmon is bibliaórával kezdtük az együttlétünket. A három napkeleti bölcs minden fáradságot ...

Olvassa tovább »