Kezdőlap / Apai Református Gyülekezet
[*~ alt *]

Apai Református Gyülekezet

Az Apai Református Egyházközség múltja és jelene

Apa település ősidők óta megült hely, határában kő és bronzkori leleteket találtak. Nevét az APA nemzettségtől vette, amelyet 1298-ban birtokosául említettek. A községben ma már nagyobb részt román nemzetiségűek laknak, az utóbbi időben a magyarok száma igencsak megcsappant. A magyarok nagyobbrészt reformátusok.

Az egyház alakulásának ideje bizonytalan, de Szinérváralja közelségéből arra lehet következtetni, hogy a reformáció után nem sokkal megalakult a református egyházközség.

Gótikus stílusú temploma a XV. század folyamán épült, a tornyon egy emléktábla található latin felirattal és az 1640-es dátummal, mely azt igazolja, hogy a templom építése ekkor fejeződött be. Az idők folyamán a templom többször vált természeti csapások áldozatává, de az 1717-es tatárjárás is nagy pusztítást végzett benne, ezért többször átépítették, míg elnyerte mai formáját. A reneszánsz kőszószéket, mely igen szép és díszes, Sipos Dáviddal készíttette Mezei Sámuel, aranyosmeggyesi udvarbíró, amit 1759 március 20-án avattak fel. 1810-ben szenicei Gáspár Antal egy szép faragványú kőúrasztalát adományozott az egyházközségnek. A gyülekezet igényességét mutatja, hogy már 1811-ben orgonát készíttettek maguknak.

Jelenleg az Apai Református egyházközsége 260-270 tagot számlál, lelkipásztora 2004 szeptemberétől Nagy Róbert, immár megválasztott lelkész. A gyülekezetben párhuzamosan folyik a lelki és fizikai értelemben vett építkezés. A vasárnap délelőtti és délutáni igehirdetéseken kívül bibliaórák vannak ifjak és felnőttek számára. Hetente két alkalommal van csigakészítéssel és kézimunkálással egybekötött nőszövetségi bibliaóra, valamint ugyancsak heti két alkalommal részesülnek gyermekeink vallásos oktatásban. Közel hat éve kórus is működik a gyülekezetben, akik nemcsak ünnepi alkalommal szolgálnak, hanem az ének hangjain elviszik a vigasztalást a bánatos szívű gyászolókhoz virrasztók és temetések alkalmával. Az istentiszteletek látogatottsága elég jó, egy vasárnap délelőtti istentiszteleten 100-110-en, délután 40-45-en vesznek részt. Az apai gyülekezet azon kevés partiumi gyülekezetek közé tartozik, ahol a sátoros ünnepek harmadnapján is vannak istentiszteletek úgy délelőtt, mint délután.

Gyülekezeti házunk imaterme

Gyülekezeti házunk díszterme

Nemcsak lelki, hanem fizikai építkezés is folyik gyülekezetünkben. Három esztendővel ezelőtt kezdtük el gyülekezeti házunk építését, melyben a benti részeket sikerült kipucolni és használatba venni. Rendeltetését jól szemlélteti neve: Bethesda ház – Akarsz-e meggyógyulni. Itt tartjuk a vallásórákat, nőszövetségi alkalmakat, bibliaórákat, kóruspróbákat, téli időszakban a bűnbánati istentiszteleteket, de itt látjuk vendégül az imahetek, vagy ünnepi események alkalmával hozzánk látogató vendégeinket is. Gyülekezeti házunk építésével párhuzamosan folynak a felújítási és karbantartási munkálatok a közel 165 éves parókia épületén, valamint folyamatban van templomunk tornya javítási terveinek és munkálatainak előkészítése is.

Kirándulás a gyermekekkel

Nõszövetségünk munka közben

Múltunkért és jelenünkért, a megtermett gyümölcsökért Istené legyen a dicsőség.

SOLI DEO GLORIA

a great town and I love being Elite White Patrice Bergeron Jersey here. It’s a great town to play baseball in." Prior had become arbitration eligible when he used his option to Men Chris Kelly Jersey void Elite Gold Marc Savard Jersey the final year of his original contract signed in 2001. Under the original terms, he was to make $2.75 million this Men Reilly Smith Jersey year. Prior had asked for $4 million, while the Cubs countered with an offer of $3.3 million. Arbitration arrived at the $3.65 million figure. "We’re certainly glad to have it done," said Cubs’ general manager Jim Hendry. "Our stance is always to try to work with the Elite White Tuukka Rask Jersey representative, John Boggs, to a conclusion of fairness to avoid the process if we can. This was something we wanted to do, and hopefully Mark Authenitc Reilly Smith Jersey will have a great 2006." Other Kid Marc Savard Jersey current Cubs arbitration eligible players include infielder Authenitc Black Bobby Orr Jersey Jerry Hairston, outfielder Juan Pierre, and pitchers Will Ohman and Carlos Zambrano. Cubs’ general manager Jim Hendry and Elite Black Marc Savard Jersey Elite Reilly Smith Jersey Elite Gold Jeremy Lauzon Jersey team president Andy Youth Jeremy Lauzon Jersey Elite Gold Men Chris Kelly Jersey Chris Kelly Jersey MacPhail have never gone Elite Authenitc Marc Savard Jersey Bobby Orr Jersey to arbitration with a player. Hendry said he
Elite White Dougie Hamilton Jersey money. If your baby is sensitive to all but one particular brand, and that’s not the Youth Reilly Smith Jersey Authenitc Black Marc Savard Jersey brand you have, again, you’ll have wasted money. I bought about a 20 30 day supply of diapers in two different sizes and two different brand names so that we would have some start up supplies, but that’s it. As far as everything else, consider registering for items but without sharing your registry right away. I did this, and by not sharing the registry I had lots of time to research, change my mind about things, etc. My mother is very superstitious when it comes to being pregnant she thinks that buying before your six month mark is bad luck since the chances of miscarrying are higher when your less than six months. She had a hissy fit when she found out dad bought the crib for me. I think personally you can buy when you want to. I haven’t gotten anything Men Bobby Orr Jersey yet but I soon will be!!This Internet site provides information of a general nature and is designed for educational purposes only. If you have any concerns

Szóljon hozzá