Kezdőlap / Prédikációk / Áldott ünnepet minden kedves olvasónak

Áldott ünnepet minden kedves olvasónak

Mt 1,18-25, Titus 2,11

Végre az adventi várakozásból megérkeztünk! Itt vagyunk Isten házába Jézus jászolbölcsője előtt. Hogy az ünneplésünk áldott legyen, tegyük fel magunknak és utána nagyon őszintén próbáljunk is meg válaszolni arra a kérdésre, hogy vajon hogyan érkeztünk el eddig? Fáradtan, mert a munkahelyemen az utolsó pillanatban be kellett fejezni a kiszabott munkát!? Fáradtan, mert épp hogy befejeztem a ház körüli teendőket!? Ürességgel a szívemben, vagy felkavarodott lelki állapotban, mert nem volt időm, vagy nem akartam kellően felkészülni Jézus születésének napjára!? Vagy leszámítva ezeket a dolgokat az a lényeg, hogy itt vagyok a templomban, és hallom a talán kissé érthetetlen Pál apostoli üzenetet, hogy megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára.

A mai szentestei istentiszteleten ezt a megjelent kegyelemet próbáljuk meg magunkhoz közel engedni.

1. A karácsonyt megelőző hetekben rengeteg új reklám próbálta felhívni a figyelmünket arra, hogy mennyi újdonság jelent meg a piacon, s azt próbálja a tudatunkba sulykolni, hogy nekünk mindazokra szükségünk is van. Így bizonyára az is megtörténik nem egyszer, hogy amikor az ünnepi hangulat elmúlik, akkor megkérdezzük magunktól, hogy hol volt az eszünk, hogy ezt is megvásároltuk, hiszen nincs is rá szükségünk. Mert ha elgondolkozunk, és ha most csak a technika oldaláról közelítjük meg a kérdést, akkor észrevehetjük, hogy a legújabb mobiltelefonnal is ugyan úgy beszélünk, mint a régivel, a régi tv készülékben is ugyan azt a műsort látjuk, mint a plazmatévében, és sorolhatnám a példákat. De mivel jó a marketing, és azon belül jó reklámokat készítettek, hát megvásároljuk a terméket, és elhitetjük magunkkal, hogy azt én megérdemlem, meg nélküle nem is lennék teljes ember.

Jól értsétek, amit most mondani fogok, ezeket figyelembe véve, és látva a mai emberiség Istenhez való ragaszkodásának az arányát, azt kell mondanunk, hogy Isten talán nem jól reklámozza Magát, és nem jól reklámozta több mint két, vagy három ezer évvel ezelőtt a „megjelent üdvözítő kegyelmet.” Nincsenek szórólapok az utcákon, a filmek között meg nem ez a reklám megy a tvben. Erről pedig így, még kevésbé tud a mai ember, mint a sok modern ipari, elektronikai vagy informatikai eszközökről. A mai modern embertől ez annyira messze esik, hogy vállát vonogatja, és nem tudja mit jelent, mire jó ez az üdvözítő kegyelem.

Mit jelent ez? A megjelenni szó másképpen fordítva azt is jelenti, hogy megmutatta magát. Vagy ha még érthetőbb szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy láthatóvá tette magát. Mi történt a legelső karácsony éjszakáján? Nem más, mint ez: megmutatta magát az az Isten, aki korábban láthatatlan volt. Megjelent a rejtőzködő Isten, mégpedig olyan formában, ahogyan eddig ez nem történt meg.

Ha visszatekintünk az Ószövetségre, akkor azt láthatjuk, hogy Isten megjelent Ábrahámnak, Mózesnek, a prófétáknak, vagy égő csipkebokorban, vagy felleg mögé elrejtőzve, vagy pedig álomban. És most Máté evangéliumából azt hallottuk, hogy Józsefnek is álomban jelent meg az Úr, és mondta el neki, hogy nincs mitől félnie, mert a Szentlélek munkája volt Márián.

De karácsonykor Isten nem álomban, nem égő csipkebokorban és nem is felhő mögé elrejtőzve jelent meg, hanem Jézus Krisztusban öltött látható testet. Lehet, hogy vannak világunkban olyanok, aki elmondják, hogy ez az isteni megjelenés nem volt annyira érdekes, mint, mikor Ábrahámnak, vagy Mózesnek, vagy Jákóbnak jelent meg, hiszen egy gyermekben öltött testet. Egy gyermekben, aki magatehetetlen, aki mások szeretetére és gondviselésére szorul. Ez lenne az a nagy megjelenés? – kérdezhetnénk, hiszen valahogy ezt úgy képzeljük, mint mikor Illés prófétának jelent meg, égzengés, földrengés, és égi jelenségek közepette!?

Most azonban nem ez történt. Csendben, ott a Betlehemi istálló jászol bölcsőjében jött le közén Istennek kegyelme. Kicsi gyermek képében.

Mire képes ez a megjelent kegyelem? Mi történik a megjelenésével? A napokban valahol ezt olvastam, hogy ez a megjelent kegyelem óriási változásokat tud hozni, és ezt a változást a szerző a mustármag példázatához kötötte: a parányi magból megjelenik egy nagy lombozatú növény, melynek az ágaira a madarak fészket tudnak rakni. Így jelent meg Jézusban az Isten hatalma, amely később növekedvén, megmozgatta az egész világot. Hosszú vándorútra indította a keleti bölcseket, és hódolásra késztette őket, a pásztorok tisztességet tettek előtte, elindította a tömeget a Jordán vizéhez, hogy megkeresztelkedjenek, és ha egy csomó eseményt kihagyunk, és megérkezünk a mához, akkor azt kell mondanunk, hogy bennünket meg ide hozott az Ő hajléka, hogy leborulva imádjuk őt.

Sok ember nem tudja, hogy megjelent Istennek kegyelme közöttünk, és sokan azt sem tudják, hogy mire képes. Ezt a kegyelmet nem lehet megvásárolni a kirakatokból. Isten nem ilyen világi reklámozást használ, hanem Fia által mutatta meg, hogy ebben az életben mire is van legjobban nekünk szükségünk. Nem a technikai újdonságokra, nem is vagyonra van szükségünk a legjobban, hanem erre a Betlehemben megjelent kegyelemre, Aki képes életeket kimozdítani, elindítani, szolgálattal felruházni, és képes ebben segíteni, és Aki képes életével, halálával megváltani. Ez az első üzenet, amit Isten ajándékaként át szerettem volna adni tinéktek.

2. Második és egyben utolsó üzenetként azt szeretném elmondani,  hogy ez a kegyelem sokszor ellenállásba ütközik. Az egyik akadályt az emberi szív keménységében látom. Mert sok magabiztos ember azt mondja, hogy nincs nekem szükségem ilyen kegyelemre. Én nem vagyok halálra ítélve, nem akarok kegyelem-kenyéren élni, nem vagyok én olyan szerencsétlen. Képes vagyok megállni a magam lábán, megvan a magamhoz való eszem. Igen, valahogy így vélekedik a büszke ember.

Egy norvég misszionárius már hosszabb ideje hirdette Istennek igéjét Gröland vidékén az eszkimóknak, és azok szíve nem nyílt meg Jézus Krisztus előtt. Már a hazatérésén töprenget, amikor az egyik istentiszteleten a János evangéliuma 3. részének 16. verse alapján prédikált. Hogy szól ez az Ige: „Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az Ú egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen.” És amikor magyarázta hosszasan, akkor az egyik öreg eszkimó könnyes szemekkel felkiáltott és azt mondta, hogy hagyd abba, mert nem bírjuk tovább hallgatni ezt a kiáradó szeretetet, és nem vagyunk képesek egy alkalommal ezt felfogni. S akkor kiderült, hogy ez a megjelent isteni kegyelem, az emberi gonoszságot és az emberi szív keménységét fel tudta oldani. A misszionárius már kész volt feladni a szív megpuhítását, de ekkor lépet közbe, ekkor jelent meg Isten üdvözítő kegyelme.

A másik akadályt én az emberi kételkedésben látom, mert hihetetlennek tűnik az, hogy Isten ingyen, az irántunk való szeretetéből adja ezt a kegyelmet, kiárasztja jóságát. Igen, adja! Adja, de nem olcsón, hiszen nagyon sokba került ez neki, amikor Jézust, a karácsonyi gyermeket azért adta ide nekünk, hogy végül feláldozza a kereszten. Ezért nem olcsó ez a kegyelem. Sőt nem is szabad olcsó kegyelmet hirdetnünk, csak ingyen kegyelmet, de ez Istennek nagyon sokba került. Mit jelent ez?

Egy asszony a király melegházában kívánatos szőlőgerezdeket látott. Arra gondolt, hogy haza megy és az összes pénzét összegyűjti és elmegy, vesz egy gerezdet, hogy a beteg gyermeke meggyógyuljon tőle. Amikor a király kertészével alkudozott és az nem akart neki belőle adni, arra járt a király lánya. Kérdi tőlük, hogy miért vitatkoznak. Amikor azok előadták akkor a lány az asszonyra szólt és ezt mondta: Tedd el a pénzed, és tudd meg, hogy az én apám nem szőlőkereskedő, hanem király, pénzért nem kapsz tőle szőlőt, de ingyen igen, azért, hogy meggyógyuljon a te gyermeked.

Valahogy így kellene felfognunk, hogy mit jelent ez a megjelenő üdvözítő kegyelem, ami valakinek sokba került, csakhogy mi meggyógyuljunk a mennyei eredetű gyümölcs, Jézus által.

Isten, üdvözítő kegyelme megjelent minden ember számára. Mindenki láthatja Őt, mert Jézusban testet öltött, képes megváltoztatni az életedet, képes elindítani és célba juttatni. Igen vannak akadályok, melyek ennek a kegyelemnek az áradását lelassítják, és lehet, hogy számodra ez a fáradság volt a sok munka miatt, vagy az, hogy lelkileg, szív szerint nem tudtál elkészülni a mai napra, de ezeket az akadályokat Isten kiáradó szeretete fel tudja oldani. Ha megengeded ezt, akkor a megjelent kegyelmet, nemcsak a pásztorok, a bölcsek fogják látni, hanem te is, és lesz áldott ünneped, lesz majd áldott életed minden nap, amit az Úr számodra még kirendelt. Ámen

 

 

Szóljon hozzá